"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-02-14

Kåre Eriksson

PORTRÄTT Kåre Eriksson, yrkeshygieniker och forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, delar med sig av sina tankar och erfarenheter från ett långt och rikt yrkesliv.

Det som driver mig är ett stort intresse för yrkesmässig exponering och relaterade hälsoeffekter inom arbetslivet, men även ur miljömedicinsk synvinkel.

Vilken bakgrund och utbildning har du? Vad gjorde du innan du började på Umeå universitet?
Jag har en grundexamen i kemi och biologi vid Umeå universitet samt en yrkeshygienikerutbildning. Disputerade 1996 med en avhandling om exponering för terpener i sågverk och snickerier vid KTH.

Jag arbetade vid Sveriges Lantbruksuniversitet som laboratorieingenjör 1976–1982. Därefter arbetade jag som yrkeshygieniker vid Arbets- och miljömedicin vid Västerbottens läns landsting 1982–2014.

Vad är på gång just nu – projekt, samarbeten?
Jag skriver just nu på två vetenskapliga artiklar om exponering för trädamm samt en om exponering för flyktiga carcinogena aldehyder vid tillverkning av träpellets tillsammans med kollegor vid Arbets- och miljömedicin (AMM) i Örebro. Tillsammans med kollegor vid AMM i Örebro och vid Århus universitet så har jag precis skrivit en artikel med titel "Exposure to Softwood Dust in the Wood Industry" att publiceras i Comprehensive Analytical Chemistry i augusti 2016.

Utöver detta arbetar jag tillsammans med Gunnar Nordberg vid vår enhet, med en kunskapssammanställning avseende lufthalt av trikloramin i badhus och relation till hälsoeffekter bland badgäster. Jag arbetar även med ett kriteriedokument för gränsvärdessättning avseende yrkesmässig exponering för trikloramin på uppdrag av Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation tillsammans med Gunilla Wastensson vid AMM i Göteborg.

Jag och mina kollegor Annika Hagenbjörk och Tohr Nilsson har ett samarbete med AMM i Örebro och AMM i Lund vad gäller identifiering av biomarkörer för vibrationsinducerade vita fingrar med metabolomicsteknik.

Vad driver dig i ditt arbete?
Det som driver mig är ett stort intresse för yrkesmässig exponering och relaterade hälsoeffekter inom arbetslivet, men även ur miljömedicinsk synvinkel.

Vad tänker du göra nu när du blir pensionär?
Oj! Jag börjar med att resa till London i slutet av maj. Därefter två resor till Göteborg för att uppleva Bruce Springsteen på Ullevi den 27 juni och den 23 juli. Sedan blir det en kulinarisk resa till Toscana under en vecka i september tillsammans med ett gäng glada vänner.

Jag har alltid motionerat och förhoppningsvis kommer jag att utöka tiden för detta. Arbete på kolonilott kommer också att fylla en del av tiden, liksom att vara mer med mina två barnbarn Arvid och Alva. Stugan i Skäran kommer också att besökas oftare under sommarhalvåret med en del arbete även där, men även mycket nätfiske efter strömming och sik. Jag har också fundering att gå med i "Missing People" samt även eventuellt ideellt arbete med läxhjälp. Umeå universitet har en del kurser för pensionärer som jag funderar på, bland annat italienska för nybörjare samt astronomi.

Jag kommer att vara förordnad om seniorkonsult vid Umeå universitet ett tag framöver, så jag lämnar inte arbetslivet helt och hållet.

Har du något drömprojekt som du inte fått förverkliga?
Jag har ett drömprojekt och det är att resa till Australien och Nya Zeeland. Vi får se om det blir så.

Har du tips eller råd till blivande kollegor inom din yrkeskår?
Detta präglas av min erfarenhet som yrkeshygieniker och det är att vara lyhörd och ödmjuk inför den expertkunskap och idérikedom som finns vid olika arbetsplatser.

Vad gäller forskningsverksamhet så är det att "Skapa vänner vid medgång" samt att vara generös och att bjuda på lite "riskkapital" vid forskningssamarbete. Det gäller att ge och ta.

Vad gör du helst när du är ledig?
Motionerar, läser böcker. Träffar mina polare. Vi har hållit ihop sedan 1959 och träffas då och då för olika kulturella aktiviteter. Löser DN:s korsord fredag, lördag och söndag morgon. Utlandsresor lockar alltid så det blir ca en till tre per år.

Vilken bok ligger just nu på ditt nattygsbord? Vad för slags böcker läser du helst bortsett från arbetsrelaterad litteratur?
Jag läser oftast deckare eller psykologiska thrillers. Just nu läser jag Fredrik Olsson – "Slutet på kedjan" men även "Springsteen – album för album" samt "Origins and Evolution of Life – An Astrobiological Perspective"

Har du någon okänd färdighet?
Jag är ganska bra på att laga kulinariska maträtter samt att kombinera maten med vin för en smakrik upplevelse.

Framtiden inom Yrkes- och miljömedicin?
Miljömedicinen har under rätt många år haft ett stort genomslag i Sverige och i andra länder. Det är positivt eftersom vi har en global uppvärmning som kan ge konsekvenser på människors hälsa och levnadsförhållanden. Vidare har vi många miljöhot i form av utsläpp av olika miljöföroreningar samt många områden som är förorenade av kemikalier från tidigare verksamheter och som också kan påverka människors hälsa.

Detta är några exempel på områden som jag tycker är viktiga att undersöka forskningsmässigt. Utsläpp av miljöföroreningar till omgivningen bör begränsas men krav på minskade utsläpp vid olika industriella aktiviteter kan innebära risk för ökad exponering för kemiska ämnen i arbetsmiljön och därmed en hälsorisk för arbetstagare. Detta bör tas i beaktande vid krav på miljöförbättrande åtgärder.

Vad gäller den kemiska arbetsmiljön så synes det som att man anser att vi har en någorlunda kontroll på den och att det därför satsas mindre och mindre forskningsresurser på forskning inom detta område. Ur min synpunkt är detta är inte bra eftersom risken är stor att vi tappar kunskap eller helt enkelt missar nya kemiska exponeringar. Vi har även "gamla" exponeringar som dyker upp på nytt som exempelvis kvartsexponering vid gruvdrift vilket är synnerligen aktuellt bland annat i Västerbotten och Norrbotten med en växande verksamhet inom denna industriella gren. Håller vi inte kunskapen levande kan det gå illa.

Snabba fakta
Titel: 1:e forskningsassistent
Ålder: 66
Antal år på Umeå universitet: 1,5
Favoritartister: Bruce Springsteen, Van Morrison, Eric Clapton, Carole King, Eva Cassidy, Adele, Ebba Forsberg
Favoritmat bortsett från den berömda nättingen du gärna spisar: Det grekiska och italienska köket
Bästa egenskap: Rak och ärlig, håller vad jag lovar
Olat: Kan nog upplevas som lite otålig, samt även lite för rak i bland
Gör mig glad: Ärlighet, glada medmänniskor
Gör mig arg: Falskhet, egoism