Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 12 feb, 2020

Kartor för att utforska informationsrymden

PORTRÄTT För att kartlägga informationsflöden i stora nätverk har Martin Rosvall tillsammans med kollegor utvecklat nya matematiska modeller och kraftfulla algoritmer.

Text: Kommunikationsenheten

Martin Rosvall fokuserar på samspelet mellan information, kommunikation och struktur i levande system. Oavsett om det handlar om värdepappershandel, smittspridning eller artutbredning är den centrala frågeställningen densamma: Hur påverkar interaktionsmönstret mellan olika saker deras funktion tillsammans?

För att kartlägga informationsflöden i stora nätverk har Martin Rosvall tillsammans med kollegor utvecklat nya matematiska modeller och kraftfulla algoritmer. De gör det möjligt att få grepp om strukturen i allt från myllret av transaktioner mellan världens banker och idéflödet mellan forskare, till spridningsmönstret vid influensautbrott och hur mänsklig aktivitet påverkar arters utbredning på jorden. Nyckeln för att förstå dessa system är samarbete över traditionella ämnesgränser: skickliga metodutvecklare från exempelvis fysik och datavetenskap arbetar tillsammans med bland annat ekonomer, epidemiologer och ekologer.

Martin Rosvall drömmer om ett kartverktyg som gör det lika lätt att utforska informationsrymden som att navigera vår geografiska värld med till exempel Google Maps.

År 2019 installerades Martin Rosvall som professor i teoretisk fysik med inriktning mot beräkningsvetenskap vid Umeå universitet.

Om Martin Rosvalls forskning

Biografi

Martin Rosvall föddes 1978 i Uppsala och växte upp i Sävar, norr om Umeå. Han läste teknisk fysik vid Umeå universitet och doktore-rade sedan vid Niels Bohr-institutet i Köpenhamn. Efter disputationen 2006 gjorde han en tvåårig postdok på biologiinstitutionen vid University of Washington i Seattle och är sedan 2009 tillbaka i Umeå. År 2011 blev han docent.

Han brinner för forsk-ning över ämnesgränser och har varit med och byggt upp IceLab, en tvärvetenskaplig och kreativ miljö vid Umeå universitet.

Läs mer eller kontakta Martin Rosvall