Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 12 feb, 2020

Kirurgisk färdighetsträning och utfall av gallkirurgi

PORTRÄTT Lars Enochsson forskar om hur träning i simulatorer påverkar själva inlärnings-processen, och hur momentet med att införa simulatorträning upplevs av såväl studenter som läkare under utbildning.

Sverige utförs mer än 13 000 operationer årligen för symptomgivande gallstens-sjukdom. Dessutom utförs några tusen endoskopiska åtgärder, ERCP, för att åt-gärda och ta bort symptomgivande gallsten i gallgångarna.

Träning i kirurgiska simulatorer har möjliggjort för läkare under utbildning att öva såväl kirurgiska som endoskopiska procedurer utan risk för att patienter skadas. Simulatorträning av titthålskirurgi för gallsten förkortar operationstiden och minskar antalet operationstekniska fel vid gallstenskirurgi.

Lars Enochsson forskar om hur träning i simulatorer påverkar själva inlärnings-processen, och hur momentet med att införa simulatorträning upplevs av såväl studenter som läkare under utbildning. På sikt bör förbättrad utbildning vad gäller tekniska färdigheter medföra ökad patientsäkerhet.

För att kunna uttala sig om i vilken mån det verkligen sker en förbättring av utfal-let i samband med gallstenskirurgi behövs valida data. Lars Enochsson har sedan många år forskat kring utfallet av såväl gallstenskirurgi som ERCP med hjälp av data från det svenska kvalitetsregistret GallRiks. Hans forskning har bland annat lett till förändrade behandlingsstrategier.

År 2019 installerades Lars Enochsson som professor i kirurgi vid Umeå universitet.

Om Lars Enochssons forskning

Biografi

Lars Enochsson föddes 1954 i Stockholm. Han avlade läkarexamen 1981 vid Karolinska Institutet och dis-puterade 1986 inom ämnet kirurgi. Efter tjänstgöring vid Nacka sjukhus och Södersjukhuset var han 2000–2016 överläkare vid Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska Institutet. År 2005 blev han docent och 2007 adjungerad lektor.

Åren 2016–2018 var han lektor vid Umeå universitet och ansvarig för undervisningen termin 7 vid Sunderby sjukhus. Lars Enochsson har stort intresse för undervisning, simulatorträning samt registerforskning.

Läs mer eller kontakta Lars Enochsson