"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-04-06

”Klivet ut i klassrummet från studierna ska inte vara för stort”

PORTRÄTT Att utbilda och förbereda lärarstudenter för att arbeta inom grundskolan ställer krav på ett nära samarbete mellan universitetet och skolan. Margita Rönngren och Malin Öberg vid Institutionen för språkstudier har båda lång erfarenhet av att arbeta inom skolan – tillsammans arbetar de för att vidareförmedla ny kunskap till grundskolelärare, samtidigt som de tar med sig insikter från skolan till universitetets undervisning och forskning.

Text: Sandra Lundström
Bild: Per Melander

– Många lärare i grundskolan är väldigt duktiga pedagoger men har begränsad tid att söka upp och läsa in sig på ny forskning. Där kan vi vara en brygga mellan universitetet och skolan genom att i olika forum till exempel lyfta fram aktuella forskningsstudier och ny litteratur, säger Malin Öberg.

Skapar fler möjligheter för studenter att vara i klassrummet

Den största yrkesgrupp som Institutionen för språkstudier utbildar är lärare och det är av stor vikt att studenter genom hela utbildningen får möjlighet att koppla samman teori och praktik. Studenter som läser till grundlärare har två längre praktikperioder. Genom fältstudier i samband med ämneskurser får lärarstudenter fler erfarenheter av att vara i en klass. Det kan till exempel handla om att studenter besöker en skola för att observera skrivande eller hålla i ett boksamtal. Det som möjliggjort detta är samverkan med skolor i regionen och Umeå kommuns samordnare. En annan viktig samarbetsaktör är det kommunala nätverket för kommunikation, läsning och skrivande. Nätverket är en arena för samtal och erfarenhetsutbyte och ska bidra till att systematiskt förbättra undervisningen i Umeå kommuns grundskolor.

– Klivet ut i klassrummet från studierna vid universitetet ska inte vara för stort. Genom nätverket skapas kontakter som är värdefulla för universitetet och för skolan. Att vi lär känna lärarna i kommunen och har möjlighet att samverka med en av kommunens utvecklingsledare skapar en kontinuitet som höjer kvaliteten, säger Margita Rönngren.

Olika kompetenser som stärker varandra

Både Malin och Margita ingår i forskargruppen Litum – Literacyforskning med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet. Inom gruppen finns stor erfarenhet av såväl kognitiv som sociokulturell forskning om läsande och skrivande.

– Skolnära forskning är väldigt viktig. Alla har olika kompetenser som stärker varandra. I vår roll kan vi till exempel hjälpa till med kontakter ute på skolorna, säger Malin.