"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-02 Uppdaterad: 2023-07-02, 21:21

Terminens ros till erfaren urolog!

PORTRÄTT Vi gratulerar Amir Sherif som fått den ärofyllda Terminens ros från sina studenter på Läkarprogrammets termin 7 där han undervisar inom ämnet Urologi. Vi passade på att fråga Amir vad som driver honom, vad som är aktuellt just nu och om kommande drömprojekt.

Text: Linnéa Höök
Bild: Ola Nilsson

Vilken bakgrund har du? Hur hamnade du på Umeå universitet?

Jag är urolog (dubbelspecialist i kirurgi) och har bedrivit translationell forskning både i Uppsala och därefter på Karolinska Solna, med fokus på urinblåsecancer, tumördränerande lymfknutor och den immunologiska cancer-mikromiljön. Detta sedan slutet på 1990-talet. Jag disputerade i Uppsala 2003. Från KS sade jag upp mig 2012, då jag fann att forskningsmöjligheterna var substantiellt bättre för min del i Umeå och både Kirurgcentrum/NUS såväl som institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för urologi och andrologi/Umu, beredde mig utmärkta betingelser för både högspecialiserad verksamhet såväl som relaterad forskning. Sedan jag kom hit så har vår nationella forskargrupp och dess verksamhet samt vetenskapliga produktion expanderat substantiellt.

Jag är inte Norrlänning (även om min morfars far och hans bröder var med och byggde Norra stambanan en gång i tiden - den delen av släkten kom egentligen från södra Jönköpings län), men i min tidiga karriär så arbetade jag fyra år i Ångermanland och har även vikarierat på Urologen vid NUS i början av 2000-talet i omgångar innan jag tog det absolut nödvändiga klivet hit år 2012.

I övrigt så betraktar jag Norrland som en av landets mest värdefulla landsändar i ett flertal aspekter. Centralmaktens styvmoderliga behandling av Norrland är kontraproduktiv, obetänksam och irriterande. Umeå universitet behöver stärkas i den nationella konkurrensen. Jag försöker dra mitt lilla strå till den stacken.

Vad är på gång just nu?

Både translationell och epidemiologisk forskning. Utökade samarbeten med andra nya medarbetare nationellt, runt Östersjön och i Tyskland. Fokus inom följande huvudspår: Nya metoder för att särskilja responders från non-responders till neoadjuvant kemoterapi vid muskelinvasiv urinblåsecancer samt T-cellsbaserad autolog immunoterapi vid urologiska cancerformer.

Återigen, grattis till "Terminens ros" för höstterminen 2020! Hur kommer det sig att du började med undervisning?

Det är en inspirerande verksamhet och ett givande arbete att undervisa och jag var redan under min tid på Karolinska kursansvarig för urologavsnittet fyra terminer i rad på läkarprogrammet. Då fick jag blodad tand och ville fortsätta även här i Umeå.

Vad är det som driver dig i ditt arbete?

Att förbättra och förhöja kvaliteten hos blivande läkare och lära ut både kring ämnet urologi och vissa grundläggande principer inom läkekonsten som kan betraktas som allmänna och oberoende av specialitet.

Hur tycker du att omställningen på grund av Coronapandemin varit då mycket av undervisningen bedrivits på distans?

Det är annorlunda, men fungerar förvånansvärt bra ändå.

Har du något drömprojekt som du vill förverkliga?

Att få Svensk Urologisk Förenings kurs ”Bakjoursskolan” hit till Umeå.
Kursen går vartannat år i landet, det hade varit givande att åtminstone arrangera en nationell omgång här uppe i norr. Dessutom att även arrangera fler nationella ST-läkarkurser i norra sjukvårdsregionen.

Har du tips eller råd till blivande forskare/doktorander/lärare som du vill dela med dig av?

10% inspiration, 90% fotarbete.

Vad gör du helst när du är ledig?

Läser historia, släktforskar, åker på utflykter med familjen samt sköter trädgården. Innan jag fick post-COVID coxit så gick jag väldigt mycket och långa sträckor. Nu när det släpper mer och mer, så blir det långpromenader snart igen.

Snabba fakta

Titel Överläkare, Docent. Universitetslektor.

Ålder 60

Familj Sex barn (fördelade på två kullar).

Favoritartist Den Gudabenådade pianisten Glenn Gould (1932-1982)

Gör mig glad Kvalitetstid med barnen.

Gör mig arg Osakligheter och felaktigheter som torgförs som ”sanningar”.

Vilken bok ligger just nu på nattygsbordet? 

Två böcker:
Johan Skytte – Stormaktstidens lärare (David Lindén) och
Bengt Jönsson Oxenstierna och hans värld (Olle Ferm och Staffan Nyström)

Favoritcitat 

"Never interrupt your enemy when he is making a mistake." (av Napoleon Bonaparte, en person som jag i övrigt faktiskt tycker riktigt illa om, men i detta hamnade han helt rätt)

Kontaktuppgifter

Amir Sherif
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post