"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-03

Lyckad pilot för pedagogiskt mentorsprogram

REPORTAGE I maj 2019 startade UPL ett pedagogiskt mentorsprogram och sökte både mentorer, erfarna excellenta lärare, och adepter som ville utveckla sig och sin egen roll som lärare. I programmet är tanken att mentor och adept som matchas ihop ska vara från olika fakulteter eller olika institutioner. Mentorerna går en mentorskurs som motsvarar en veckas högskolepedagogisk kurs under tiden mentorsprogrammet pågår. Hösten 2020 startar en ny omgång av det pedagogiska mentorsprogrammet.

Text: Hanna Karlsson

Två av de sju adepter som deltar i mentorsprogrammet är Malin Linder Nording, lektor vid Kemiska institutionen, och Carlos de Rada Moniz, adjunkt vid Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.

Både Carlos och Malin sökte som adepter till mentorsprogrammet eftersom de fick ändrade förutsättningar i sin anställning med mer undervisning och ännu mer komplexitet i undervisningssituationen och de kände båda att de behövde mer kunskap. Malin tyckte att programmet var ett bra komplement till övriga kurser när hon började fundera över vilka verktyg hon hade i undervisningssituationen. Carlos såg programmet som en möjlighet att få träffa personer utanför sin institution och fakultet där viktiga grundläggande frågor kan diskuteras.

Det blir andra frågeställningar när man inte delar samma vardag

Carlos och Malin poängterar att de haft stöd från sina prefekter för att gå programmet vilket de tycker är betydelsefullt för att kunna genomföra det.

De är båda överens om att det bästa med programmet hittills är mötet mellan två personer. I det formatet vågar man öppna sig, menar Carlos. Det är lättare att visa sina rädslor och föra en dialog kring svårigheter och funderingar och ger också en möjlighet till fördjupning.

Det kan vara lätt att se en persons titlar och bli imponerad av det, men efter ett tag skalas det bort och man möts som människor

Carlos berättar att hans mentor påpekar vad mentorn har lärt sig efter varje träff de haft. Det blir ett gemensamt lärande som båda växer av. Malin säger att hon fått flera aha-upplevelser Hon har också blivit utmanad att reflektera på ett annat sätt vilket ger direkt resultat i undervisningssituationer och i hennes pedagogiska meritportfölj.

Två mentorer som deltar i mentorskursen och mentorsprogrammet är Karolina Broman, lektor vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, och Per-Olof Ågren, lektor vid Institutionen för informatik.

Karolina och Per-Olof valde att bli mentorer för att få möta kollegor för erfarenhetsutbyte och stödja deras utveckling i att organisera undervisning och lärandeprocesser på ett ändamålsenligt sätt. Per-Olof menar att ett annat skäl för honom att delta är att genom pedagogiska samtal med adepten få ytterligare träning i pedagogiskt ledarskap som kan komma till nytta för både honom själv och hans institution.

Per-Olof och Karolina är överens om att det är väldigt givande att få möjlighet att diskutera pedagogiskt arbete, samtalsmetodik och professionalisering av lärarskap med andra erfarna kollegor från olika delar av universitetet i mentorsutbildningen.

Vi mentorer täcker in alla fakulteter vilket har varit berikande för våra diskussioner. Dessutom har vi kopplats ihop med adepter som kommer från andra fakulteter än våra egna, något som jag uppfattar som mycket positivt

Om mentorsprogrammet säger Karolina att det är meningsfullt och lärorikt att få bolla tankar och idéer om både utbildning, forskning och samverkan. Att få möta en person hon inte kände sedan tidigare och få tala och lyssna ser hon som en ynnest och hon ser fram emot sina möten med adepten. Per-Olof instämmer att det är givande genom att han måste förstå sig själv och de pedagogiska erfarenheter som format honom som universitetslärare i de reflekterande samtal han har med adepten. Han förtydligar att det aldrig får handla om att överföra hans pedagogiska grundsyn på någon annan, utan att stödja adepten att utveckla sin egen pedagogiska skicklighet utifrån sina och sitt ämnes förutsättningar.

Både Karolina och Per-Olof har fått värdefulla insikter om vad det innebär att vara en relativt ny lärare i dag och flera infallsvinklar på organisering av utbildning. De tycker att mötet inom mentorsgruppen har varit lärorikt och tar med sig tankar om hur reflekterande pedagogiska samtal kan föras och vilka fallgropar det finns.

Karolina och Per-Olof vill uppmana andra lärare att delta i mentorsprogrammet, som adept för att få möjlighet till fördjupande pedagogiska samtal och som mentor för att utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Karolina inflikar att det är berikande att lägga tid och engagemang på att diskutera lärarrollen på universitetet.

Adepten Malin avslutar med att säga att hon känner sig lyckligt lottad vid träffarna med sin mentor.

Den 26 augusti 2020 startar kursen för mentorer och i september startar programmet för adepter. Om du är intresserad av att bli adept eller mentor, läs mer om Pedagogiskt mentorsprogram på intranätet.

Sista anmälningsdag är den 5 juni, 2020.