"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-11

Magsårsbakteriens framgångsrika livsstil

PORTRÄTT Trots att färre personer får magcancer i Sverige är det globalt den tredje vanligaste orsaken till död på grund av cancer. I Anna Arnqvists forskning studeras egenskaper hos bakterien som påverkar dess förmåga att orsaka kronisk infektion och sjukdom.

Bild: Mattias Pettersson, Foto: Mattias Pettersson

Bakterien Helicobacter pylori infekterar hälften av jordens befolkning, varav 10–15 procent får magsår och 1–2 procent får magcancer. Utan behandling är H. pylori-infektionen livslång. Inflammation och kronisk H. pylori-infektion kan ge upphov till cellförändringar och cancer.

Trots att färre personer får magcancer i Sverige är det globalt den tredje vanligaste orsaken till död på grund av cancer. I Anna Arnqvists forskning studeras egenskaper hos bakterien som påverkar dess förmåga att orsaka kronisk infektion och sjukdom. Genom att använda avancerad H. pylori-genetik, molekylär-biologiska och biokemiska metoder är målet att på molekylär nivå kunna be-skriva hur H. pylori-bakteriens genuttryck förändras för att anpassa sin livsstil i relation till omgivningen i den sura magsäcken.

Att kartlägga hur olika faktorer i magsäcken påverkar bakteriens genuttryck, som exempelvis pH och inflammations-associerade faktorer, och hur de gynnar fortsatt H. pylori-infektion ökar möjligheterna att bättre förstå varför vissa infektioner ger upphov till sjukdom och att med bättre precision utveckla diagnostiska metoder.

År 2019 installerades Anna Arnqvist som professor i biomedicin vid Umeå universitet.

Om Anna Arnqvists forskning

Biografi

Anna Arnqvist, född i Umeå 1965, avlade kemistexamen vid Umeå universitet 1988. Hon disputerade 1994 och hade då tillbringat ett år vid Washington University, St Louis. Sedan år 2000 leder Anna en egen forskargrupp, och blev 2006 docent i medicinsk mikrobiologi.

Anna Arnqvist har även haft ett stort engagemang inom utbildning, bland annat som programrådsordförande. Sedan 2017 har hon uppdrag som vice dekan för forskning och som ord förande för den forskningsstrategiska nämnden vid Medicinska fakulteten.

Läs mer eller kontakta Anna Arnqvist