"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-02-26 Uppdaterad: 2023-03-03, 11:11

Med ambition att påverka policy

PORTRÄTT Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi, kombinerar forskning om offentlig upphandling med att leda Handelshögskolan.

Text: Elin Andersson
Bild: Mattias Pettersson

Förutom att vara nybliven professor i nationalekonomi är Sofia Lundberg också rektor och prefekt för Handelshögskolan vid Umeå universitet. Hon har även haft, och har fortfarande, en rad uppdrag utanför universitetsvärlden. Hon är till exempel styrelseledamot vid Handelsbanken i Umeå, sitter i Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) förtroenderåd och var tidigare ordförande för Umeå IK FF

Inom akademin fick jag möjlighet att arbeta med intressanta och meningsfulla frågeställningar tillsammans med personer som var roliga att samarbeta med.

– Jag är i grunden en nyfiken person, att ta sig an nya utmaningar kommer naturligt för mig. Efter min disputation var det inte självklart att jag skulle välja en karriär inom akademin, jag ställdes nämligen inför ett angenämt problem. Jag hade både forskningsmedel och möjlighet att lämna akademin för forskningsnära tjänster vid andra myndigheter. Jag valde till slut akademin av flera goda skäl. Här fick jag möjlighet att arbeta med intressanta och meningsfulla frågeställningar tillsammans med personer som var roliga att samarbeta med. Så länge jag hade de förutsättningarna ville jag stanna. Sen dess har detta varit min drivkraft och jag är ju fortfarande kvar – även om mitt arbete på senare år handlat mer om att leda Handelshögskolan än om att forska och undervisa.

Synar ”grön” upphandling

I sin forskning har Sofia Lundberg bland annat studerat hur marknader fungerar, exempelvis hur konkurrens påverkar en marknad. Hon har också undersökt offentlig upphandling och hur den kan fungera som miljöpolitiskt styrmedel.

– Inom EU upphandlar den offentliga sektorn årligen varor och tjänster motsvarande ca 16 procent av BNP. Det är därför en vanlig uppfattning att denna sektor genom sina omfattande inköp kan påverka företagens produktion i hållbar riktning. På internationell och nationell nivå anses ”grön” offentlig upphandling utgöra ett effektivt miljöpolitiskt styrmedel. Det finns emellertid inget vetenskapligt stöd för att detta är ett effektivt sätt att minska miljöproblem. Behovet av kunskap är stort och genom vår forskning hoppas jag och mina kollegor att kunna ge vägledning om miljöanpassad offentlig upphandling som ett miljöpolitiskt styrinstrument.

”Grön” offentlig upphandling anses utgöra ett effektivt miljöpolitiskt styrmedel. Det finns emellertid inget vetenskapligt stöd för att det är ett effektivt sätt att minska miljöproblem.

Hitta sätt att nå beslutsfattare

Samverkan har blivit en naturlig del i Sofia Lundbergs arbete. Hon anlitas till exempel som ekonomisk expert i Kammarrätten och är ledamot i Konkurrensverkets forskningsråd. Hennes forskningsfrågor mejslas ofta fram i dialog med praktiker inom upphandlingsområdet och därför finns också en självklar ambition att forskningsresultaten ska påverka framtida policybeslut. Men hur man går tillväga för att nå fram till beslutsfattare är något som Sofia Lundberg har lärt sig med tiden och fortfarande funderar kring, och hon menar att det är en process som sällan följer en utstakad väg.

– Med åren har jag blivit mer medveten om vilka internationella vetenskapliga tidskrifter som läses av beslutsfattare på EU-nivå. Det har därför blivit en av flera faktorer som vi brukar ta i beaktande vid valet av vilken tidskrift vi ska försöka bli publicerade i. Min erfarenhet är också att det ena brukar ge det andra, med förtroendeuppdrag och inbjudningar att tala vid olika konferenser kan det öppnas möjligheter att nå fram med forskningsresultat av policyrelevans. I vårt fall har det till exempel gällt forskningen kring utvärderingsmodeller i offentlig upphandling. Vi har också erfarenhet av när vår forskning är politiskt obekväm och det är frustrerande när forskning reduceras till åsikter och tyckande som kan negligeras utan krav på motbevis.

En bra forskningsledare är, i tillägg till duktig på sitt område, nyfiken, driven, inkluderande, prestigelös och öppen för att pröva nya vägar.

Som rektor för Handelshögskolan arbetar Sofia Lundberg redan med forskningsstrategiska frågor. Som professor tillkommer ytterligare ett ansvar att leda forskning inom Handelshögskolan.

– En bra forskningsledare är, i tillägg till duktig på sitt område, nyfiken, driven, inkluderande, prestigelös och öppen för att pröva nya vägar. Jag tycker om att arbeta tillsammans med andra och tror också att det är bra för forskningen. Man kan se sånt samarbete i termer av komplementära kompetenser – inom och mellan vetenskapliga fält. Jag brukar också tänka att om jag fokuserar på att göra så gott jag kan, så kommer det också att leda till bra saker. Vad det är får tiden utvisa, just nu är det förmånen att få leda Handelshögskolan.

Se film om Sofia Lundbergs forskning