"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-11

Med fokus på revisorer, revisionsteam och kvalitet

PORTRÄTT Tobias Svanström forskar om revisorer och de olika faktorer som påverkar kvaliteten på revisionen. I merparten av hans forskning studeras revisionsuppdrag i onoterade företag men även efterfrågan på rådgivningstjänster från revisionsbyrån och dess samband med revisionskvaliteten analyseras.

Bild: Mattias Pettersson

Svanström har ägnat stort intresse åt att analysera hur egenskaper hos revisorer såsom utbildning, ålder och erfarenhet påverkar omfattningen på arbetsinsatsen och kvaliteten i revisionen. Hans forskning omfattar även analyser av hur effektiva disciplinåtgärder mot revisorer är på den svenska marknaden för privata företag och hur revisorers rapportering skiljer sig åt mellan de nordiska länderna.

En revision genomförs vanligtvis av ett revisionsteam men trots detta vet vi relativt lite om vad som sker i dessa hierarkiskt uppbyggda team. I ett pågående forskningsprojekt ligger fokus därför på att bättre förstå olika aspekter av revisionsteam, exempelvis hur resurser och kompetenser allokeras till olika team, hur stress upplevs av olika teammedlemmar och ytterst hur revisionskvaliteten påverkas.

2018 utsågs Tobias Svanström till professor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Om Tobias Svanströms forskning

Biografi

Tobias Svanström föddes 1978 i Umeå.

Han avlade licentiatexamen 2004 och doktorsexamen 2008 vid Umeå universitet. Under perioden 2009–2013 arbetade han som postdoktor vid Handelshøyskolen BI i Oslo. 2013 blev han docent vid Umeå universitet och 2016 utnämndes han till meriterad lärare vid samma lärosäte. Svanström är ledamot i Svenska revisionsakademin och han har vid två tillfällen erhållit finansiering från Handelsbankens forskningsstiftelser för sin forskning inom revision.

Läs mer om eller kontakta Tobias Svanström