"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-16 Uppdaterad: 2023-03-22, 15:18

Med fokus på urfolks engagemang i internationell politik

PORTRÄTT Hans forskning är inriktad på urfolks politiska organisationer och hur urfolk involveras i beslutsprocesser på nationell och internationell nivå. Sedan 2020 är Luke Laframboise doktorand i samiska studier med fokus på urfolkspolitik och arktiska relationer.

Text: Sandra Lundström
Bild: Per Melander

Luke kommer ursprungligen från norra Kanada och hans första vistelse vid Umeå universitet var som utbytesstudent under en termin hösten 2016. Han avlade sin kandidatexamen vid MacEwan University i Kanada och avslutade senare sina masterstudier i internationella och europeiska relationer vid Linköpings universitet. Sedan 2020 är Luke doktorand vid Institutionen för språkstudier.

– Jag åker dit det är kallt!

Jag motiveras av att kunna forska om sådant som tillför ett politiskt perspektiv till ett folk som ständigt har fått kämpa för att försvara sina rättigheter och sitt traditionella sätt att leva.

Lukes forskningsområde som doktorand är samiska studier med fokus på urfolkspolitik och arktiska relationer.

– Min forskning är inriktad på urfolks politiska organisationer, som Samerådet, och hur urfolk involveras i beslutsprocesser på nationell och internationell nivå.

– Jag motiveras av att kunna forska om sådant som tillför ett politiskt perspektiv till ett folk som ständigt har fått kämpa för att försvara sina rättigheter och sitt traditionella sätt att leva.

Introducerades till den samiska kulturen som utbytesstudent

Luke föddes i norra Kanada och hans inriktning under kandidat- och masterstudierna var statsvetenskap. Att hans doktorandstudier skulle fokusera specifikt på samiska studier var lite oväntat.

Samiska studier är ett brett ämne - allt från lingvistik till historia, till det jag gör idag.

– Min bakgrund är statsvetenskap, men samiska studier är ett brett ämne, allt från lingvistik till historia till det jag gör idag. Jag kommer från norra Kanada, och jag växte upp med ett inhemskt perspektiv genom det arbete som min far gjorde med lokala cree. Jag var utbytesstudent vid Umeå universitet 2016 där jag introducerades till den samiska kulturen som så småningom ledde mig hit.

Hållbarhet från ett politiskt perspektiv viktigt för urfolk

Från ett politiskt perspektiv är hållbarhet viktigt för urfolk, i den meningen att politik måste införas som kommer att gynna andra i framtiden.

– Samerna måste, liksom många urfolk, se saker på lång sikt och se på hur livet kommer att se ut i ytterligare generationer. Det beror ofta på att det arbete samiska politiker och aktivister gör nu inte kommer att få effekt förrän de är pensionerade eller borta. Att vi står inför en klimatkris beror på att tidigare regeringar och beslutsfattare inte haft detta perspektiv. Så jag tror att hållbar politik ur senare generationers perspektiv är avgörande för att tackla klimatförändringarna. Inte bara för den här generationen, utan för de kommande tre eller fyra.

Luke är anknuten till den Humanistiska fakultetens forskarskola, FADC, som ger kurser han anser är bra på att föra samman doktorander.

– Jag började under pandemin vilket var utmanande eftersom alla större kurser undervisades online. Men genom FADC och min handledare har jag nu kopplingar till andra institutioner på fakulteten.

Artikel på the Arctic Institute

I september 2022 publicerade Luke en artikel på the Arctic Institute:
Brussels Looks North: The European Union’s Latest Arctic Policy and the Potential for ‘Green’ Colonialism

Kontakt