"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Per Melander

Publicerad: 2021-12-06

Museologi ämne i ropet

REPORTAGE Richard Pettersson, docent i museologi, är aktuell med två böcker samt i Riksantikvarieämbetets nya seminarieserie.

Text: Claes Björnberg

Richard Pettersson vid institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, har tillsammans med Ola W. Jensen på Riksantikvarieämbetet givit ut boken Kulturmiljövårdens regionala organisation. Boken är en historisk redogörelse och analys utifrån aspekten om vem och vilka som över tid har organiserat, inventerat, bevakat och verkställt officiell kulturmiljövård ute i landet.

Mest omfattande hittills
Historiskt sett gör översikten avstamp redan i 1600-talets fornforskning. Dock har redogörelsen huvudfokus på tiden från den så kallade länsstyrelsereformen 1976 fram till 2017, då bland annat en ny museilag implementeras. Studien är tveklöst den mest omfattande och välorienterade genomgången på tematiken som har gjorts.
Här kan du ladda ned boken fritt.

 

Kulturarvsturism
Richard Pettersson har nyligen också skrivit boken Kulturell turism: En historisk översikt och analys om kulturarvsturism i Sverige. En slutsats är att ”Turismen förstör […] inte kulturarv, den bidrar till att definiera och dynamiskt forma det.” Boken och ämnet museologi uppmärksammas i en artikel i Västerbottens-Kuriren.

Jämställt kulturarv
Vidare medverkar Richard Pettersson i Riksantikvarieämbetets seminarieserie med temat ”Jämställt kulturarv – Demokratin 100 år”, där han håller ett föredrag om cirka 30 minuter och samtalar lite på seriens inledande sändning.
Vem som har tillgång till kulturarvet, vem som representeras och vem som väljer ut vad som ska bevaras för framtiden, är angelägna frågor som tas upp i serien, som sänds i fem delar i december.
 
Många gäster deltar
Serien uppmärksammar att det första allmänna valet i Sverige genomfördes för 100 år sedan. Exempel på teman är hur vi kan synliggöra och inkludera tidigare marginaliserade samhällsgrupper som nationella minoriteter, barn och unga, hur vi kan göra kulturarvet åtkomligt för alla och vad som hände efter #metoo inom det arkeologiska fältet.
I serien deltar gäster från Naturvårdsverket, Kulturdepartementet, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Hembygdsförbund samt från museer och universitet.
På Riksantikvarieämbetets hemsida finns länkar till seriens alla delar.