"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Publicerad: 2022-07-04 Uppdaterad: 2023-06-01, 11:29

Regional nod för samarbeten och framtidens digitala vårdlösningar

REPORTAGE Digital eller uppkopplad hälsa är en del i framtidens vård, särskilt med tanke på norra Sveriges förutsättningar. För en bra och jämlik vård behöver vi beskriva problematiken, utveckla och nyttja lösningarna, samt skapa möjligheter för regionens företag och forskning. Region Västerbotten, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet vill bidra genom gemensamt medlemskap och drift av en regional nod, North Sweden Life Science Ecosystem, inom nätverket European Connected Health Alliance, ECHA.

Text: Karin Borge Renberg

Att få rätt saker att hända handlar om en blandning av ny input, erfarenhet, kontakter och förutsättningar för att testa. Då är miljön i ekosystemet man befinner sig i viktigt och när det gäller specialiserade frågeställningar sker en väsentlig del av ekosystemsbyggandet digitalt, som med ECHA. ECHA började som ett europeiskt nätverk och har gradvis vuxit för att innefatta fler kontinenter. I dagsläget ingår parter från 78 länder. Den nystartade norra noden arbetar utifrån ett problem- och situationsbaserat tillvägagångssätt genom att utgå från olika patient- och brukargruppers behov, som kopplas till aktuell forskning, innovativa lösningar och tillämpningar bland annat genom arrangerade tematräffar inom området digital vård, hälsa och omsorg.

Tematräffar i kombination med utlysningar ger möjligheter

Hittills har den norra noden genomfört sju tematräffar inom bland annat områdena hjärtmonitorering, AI som beslutsstöd i vardag och arbete, behandling för kognitiv sjukdom, samt testbäddar eller hälsolabb för utveckling. Målet med tematräffarna handlar både om nätverkande; att skapa kontakter och möjligheter för samverkansprojekt inom temaområdet, och om bättre utsikter för finansiering av utvecklingsprojekt genom att visa på möjliga utlysningar inom området.

Vilka inriktningar ekosystemet utvecklas mot samt vilka områden och frågeställningar som blir aktuella för tematräffar är beroende av gräsrötternas behov och engagemang. Det finns alltså möjlighet för engagerade forskare, företag och andra aktörer att både tipsa och påverka.

Interna utlysningar och bra omvärldsbevakning

Förutom tematräffar, ett utökat nätverk och de förbättrade möjligheter till gemensamma projektansökningar till intressanta utlysningar finns det inom ECH Alliance också speciella riktade utlysningar som endast är tillgängliga för medlemmar.

Genom ECH Alliance får vi en bra omvärldsbevakning samt skapar synlighet för regionens behov, intressen och förmågor. 

Per-Olof Egnell, Verksamhetsledare vid Luleå tekniska universitets centrum för innovation och E-hälsa är medlem i nätverket sedan länge och ser flera fördelar.

–Genom det nätverk ECH Alliance erbjuder får vi en bra omvärldsbevakning inom våra prioriterade områden samt skapar synlighet för regionens behov, intressen och förmågor. Det gör oss intressanta som samarbetspartners. ECH Alliances arbetsmodell ger oss också stöd i vårt eget arbete med att utveckla det regionala ekosystemet, säger Per-Olof Egnell.

Det är Support Office for Life Science and Health, SOLH, som koordinerar den regionala noden.

–SOLH vill nå ut och berätta om Norra Sveriges styrkeområden inom just Life Science och hälsa. Genom ECHA och SOLH:s roll som koordinator för North Sweden Life Science Ecosystem kan vi göra det. Det går alltså bra att ta kontakt med SOLH för att nå ECHA och därigenom andra ekosystem och potentiella projektpartners i Europa, berättar Mats Falck projektledare för SOLH.

Läs mer om ECH Alliance och den regionala noden North Sweden Life Science Ecosystem.

Kontakta Mats Falck på mats.falck@umu.se om till  exempel kommande tematräffar och tips på teman.

Aktuella tematräffar läggs upp på SOLH:s webb.