"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-05-28

Röster från Canvaspiloten

REPORTAGE Hur är det att använda Canvas som lärplattform? Under våren har 15 kurser, 30 lärare och cirka 400 studenter deltagit i piloten för att testa Canvas. En student och tre lärare delar med sig av sina erfarenheter som pilotdeltagare.

Fyra röster från Canvaspiloten

Tre av lärarna som deltagit i piloten i Canvas är Lina Schelin, Handelshögskolan, Anna-Lill Drugge, Språkstudier och Jenny Eklöf, Idé- och samhällsstudier. De har alla använt Cambro tidigare. En av studenterna som deltagit i piloten heter Jesper Johansson och han har använt flera olika lärplattformar tidigare; Cambro, Moodle, Ping Pong och även Canvas vid Jönköping University.

Lärarna och Jesper tycker att det är lätt att börja använda Canvas. Jenny säger att hon hade förväntat sig någon typ av kaos i början men att det inte alls blev så. Anna-Lill håller med och säger att övergången till Canvas faktiskt gick mycket bättre och lättare än hon trott att den skulle göra. Lina säger att vissa saker känns enklare och andra får man hitta lite kreativa lösningar på, men tycker att det har känts smidigare än förväntat. Jesper, som har testat många olika lärplattformar, tycker att Canvas har en relativt lätt struktur, ett upplägg som han känner igen sig i och att det är lätt att interagera med lärare och studenter.

Jesper upplever att vissa av hans kurskamrater tyckte att det tog lite längre tid att känna igen sig i strukturen. Eftersom Jesper haft en kurs i Canvas tidigare så kände han sig rätt hemma i lärplattformen. Anna-Lill säger att hennes pilotstudenter överlag är väldigt positiva till Canvas.

Stöd i Canvas

Det stödmaterial som finns under Hjälp i Canvas har alla tre lärare nyttjat i olika grad. Jenny har använt det när hon har stött på problem. Jennys problem har ofta handlat om detaljer och eftersom svaren på hennes frågor har funnits upplever hon att uppslagsdelen i Canvas är detaljerad. Lina har använt hjälpsidorna i Canvas eftersom hon tycker att de är välstrukturerade och innehåller bra information.

Anna-Lill flikar in att det märks att Canvas är en lärplattform som används av många lärosäten. Utöver det stödmaterial som Umeå universitet tillhandahåller finns det mycket information, instruktioner, informativa filmer och checklistor som hon har hittat genom att söka på internet.

Tips för lärare som ska börja använda Canvas

Jag tror att tålamod och sen nyfikenhet skulle vara mitt tips

Tålamod och nyfikenhet lyfter både Jenny och Anna-Lill fram som två bra egenskaper att ha inför övergången till Canvas. Jenny säger att det är en tröskel man måste över innan man vant sig vid var man hittar saker. Anna-Lill håller med och inflikar att om man är van att jobba i en annan lärplattform är det lätt att söka samma funktioner och då kan man också missa nya eller annorlunda funktioner.

Jenny upplever att Canvas är mer uppstyrt än Cambro och det menar hon är positivt för det går inte att göra fel på så många sätt.

En skillnad mellan Cambro och Canvas som kan vara en utmaning är diskussionsforumet, säger Anna-Lill. I Cambro är det är lätt att följa diskussioner och det finns trådar utifrån varje ämne som lärarna sätter. Det fungerar på ett annorlunda sätt i Canvas, vilket innebär att man som lärare måste vara väldigt noggrann med tydligheten i diskussionsforumet och beskriva för studenterna vart man ska skriva och hur man rubriksätter. Anna-Lill berättar att studenterna inte uppskattade det ändrade diskussionsforumet från början men hon upplever att det mest har handlat om ovana. Lina tipsar också om att vara noggrann med att döpa grupper och uppgifter på rätt sätt så att det blir enkelt för studenterna att se vilken kurs uppgifterna eller grupperna tillhör.

Matriser är en funktion som Anna-Lill har upptäckt i Canvas. Hon tycker att matriser underlättar bedömningen och att det blir mycket tydligare för studenterna som ska ta emot återkoppling på sina uppgifter. Jenny håller med om att sätten att ge återkoppling på i Canvas är bra och det finns också fler möjligheter för studenterna att komma till tals. Anna-Lill gillar också att hon i Canvas kan ge muntlig feedback med korta videosnuttar, vilket har varit uppskattat av studenterna.

Både Anna-Lill och Lina poängterar vikten av att tänka igenom hur man vill strukturera kurssidan. Lina tycker att enheten eller institutionen gärna kan ha en strategi för vilken struktur man vill ha för sina sidor. Anna-Lill avslutar med att tipsa om att det går att använda många funktioner som lärare samtidigt som de är dolda för studenterna. Det gör att kurssidan blir tydligare för studenterna och det har studenterna uppskattat.