"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-15 Uppdaterad: 2022-11-07, 09:09

Skulptering av cellens membran

PORTRÄTT Målet med den forskning Richard Lundmark, professor i histologi med cellbiologi, bedriver är att förstå vad som ger membraner - som omsluter cellen och skapar speciella rum inuti cellen - deras form och egenskaper. Detta för att kunna designa läkemedel som kan motverka fetma och virusinfektioner.

Bild: Mattias Pettersson

Celler i vår kropp stöter på och hanterar en myriad av olika molekyler. Detta kräver en noggrant reglerad balans mellan vilka ämnen som tas in i cellen och vilka som skickas ut. Jämvikten är livsviktig då störningar kan leda till en rad olika sjukdomar och komplikationer, som ökat upptag och lagring av fett eller angrepp av virus som tar sig in och kopierar sig inuti cellen,

Dynamiska membraner, uppbyggda av lipider och proteiner, omsluter cellen samt skapar speciella rum inuti cellen. Membranens egenskaper kontrollerar balansen mellan import och export av molekyler.

Richard Lundmarks forskning syftar till att förstå hur de proteiner och lipider som bygger upp membranen påverkar deras egenskaper och dynamik. Fokus ligger på specifika proteiner som skulpterar membranens form till små blåsor. Vissa proteiner skapar blåsor som är viktiga för att reglera cellens upptag och utsöndring av fett, medan proteiner från speciella virus bildar membranblåsor inom vilka de kopierar sin arvsmassa.

Målet med forskningen är att i detalj förstå vad som ger membraner deras form och egenskaper och därigenom designa läkemedel som kan motverka fetma och virusinfektioner.

Om Richard Lundmarks forskning

Biografi

Richard Lundmark föddes 1974 i Skellefteå och växte upp i Ostvik. Han erhöll doktorsexamen 2004 vid Umeå universitet inom ämnet medicinsk kemi och biofysik. Åren 2004-2006 var han postdok vid Laboratory of molecular biology, Cambridge. Därefter startade han en forskargrupp vid Umeå universitet och blev docent 2013.

Richard Lundmark är föreståndare för den nationella mikroskopi-infrastrukturen BICU och har tilldelats Hagbergs pris i biokemi 2013 samt Eric K. Fernströms pris till unga forskare 2015.

Kontakt

Richard Lundmark
Professor, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 01