Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 10 feb, 2020

Sociala och kulturella perspektiv på kropp och hälsa

PORTRÄTT Carita Bengs forskning har uppmärksammat hur individuellt ansvar för kropp och hälsa kommer till uttryck, samt betydelsen av socialt stöd och support i relation till olika former av ohälsa.

Bilder av perfekta kroppar och hälsosamma livsstilar möter oss i dag i allt fler sammanhang där utseende, kost och träning särskilt uppmärksammas. Möjligheterna att förändra och förbättra kroppen ökar kontinuerligt och många, särskilt unga, upplever idealen som pressande och kravfyllda.

Mot bakgrund av denna utveckling undersöker Carita Bengs i sin forskning frågor kring kropp, genus och hälsa utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv. Hon har särskilt fokus på ungas syn på den egna kroppen och på kroppsideal, samt på hur vardagsliv och livsvillkor påverkar upplevelser av stress och psykisk ohälsa. Hon har också studerat hur erfarenheter av, och förklaringar till, depression beskrivs i kvinnors och mäns egna berättelser och i nyhetsmedias porträttering.

Carita Bengs forskning har uppmärksammat hur individuellt ansvar för kropp och hälsa kommer till uttryck, samt betydelsen av socialt stöd och support i relation till olika former av ohälsa.

År 2019 installerades Carita Bengs som professor i kost- och måltidsvetenskap med inriktning mot kostsociologi vid Umeå universitet.

Om Carita Bengs forskning

Biografi

Carita Bengs föddes i Västerås 1964. Hon tog sjuksköterskeexamen 1984. Efter att ha avlagt sin kandidatexamen 1992 disputerade hon år 2000 i sociologi vid Umeå universitet. Hon blev docent i sociologi 2010 och utnämnd till excellent lärare 2016.

Mellan 2009 och 2015 var hon prefekt vid Institutionen för sociologi, och sedan 2018 är hon föreståndare för Restauranghögskolan, Umeå universitet. I dag är hon verksam vid Institutionen för kostvetenskap.

Läs mer eller kontakta Carita Bengs