"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-21 Uppdaterad: 2023-11-30, 12:03

Sofia Lundberg slutar som rektor för Handelshögskolan – ”fantastiska år”

PORTRÄTT Sofia Lundberg tillträdde som rektor för Handelshögskolan år 2015. Vid årsskiftet lämnar hon stafettpinnen vidare och går tillbaka till sin tjänst som professor i nationalekonomi. – Det har varit ett otroligt utvecklande och stimulerande arbete. Det är mycket som hänt sedan jag tillträdde – vi har två nya program, vi har hittat nya former för samverkan och har haft god utveckling i att erhålla externa medel. Vi har gjort skillnad i praktiken, men även i forskarsamhället, säger Sofia Lundberg.

Bild: Malin Grönborg, Copyright © Malin Grönborg, All Rights Reserved. Detta fält får inte ändras eller raderas enligt 6 kap enligt lag (1960:729)

Handelshögskolan vid Umeå universitet har drygt 150 anställda, varav drygt 90 disputerade lärare och forskare. Verksamheten består av forskning och undervisning inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik och cirka 3 900 studenter per årläser kurser och program här.

– Sedan jag tillträdde som rektor har antalet studenter nästan fördubblats. Vi har en fin utveckling av verksamheten, säger Sofia Lundberg.

Kvalitetssystem som omprövas höjer statusen

2015 tog hon över som rektor efter Lars Hassel, som då hade initierat processer för en miljöcertifiering enligt ISO14001-standarden och påbörjat införandet av ett internationellt kvalitetsystem för handelshögskolor med tillhörande ackreditering. Under Sofia Lundbergs mandatperiod fortsatte arbetet och 2015 erhölls ISO14001-certifiering och 2018 erhölls den internationella ackrediteringen från AACSB (Association to Advance Colleigate Schools of Business).  

– Ackrediteringen är ett kvitto på allt det fina arbete som kollegorna gör varje dag och att vår forskning och utbildning håller hög internationell kvalitet. Det betyder också att utbildningen vilar på vetenskaplig grund, är relevant, kontinuerligt utvecklas – och att både utbildning och forskning sker i samverkan med näringsliv och offentlig sektor, säger Sofia Lundberg och tillägger:

– Centralt för oss och handelshögskolor i AACSB-nätverket är att bidra till samhället i stort och dess utmaningar.

Ackrediteringen omprövas vart femte år och 2023 blev skolan återigen godkänd.

– Det är ungefär tio procent av handelshögskolorna världen över som har den här ackrediteringen. Den har visat sig vara av värde i till exempel internationell rekrytering av såväl studenter som lärare och forskare, men den är också viktig i det strategiska arbetet – kvalitetssystemet och ackrediteringen enligt AACSB bygger på nio internationella standarder, som ger ett ramverk för systematiskt utvecklingsarbete och uppföljning av verksamheten, säger Sofia Lundberg.

En vanlig dag med kollegerna

En vanlig dag som rektor beskriver Sofia Lundberg som en mix. Administrativa arbetsuppgifter blandas med strategiska frågor.

– Hur ska våra program utvecklas, hur ska vi attrahera nya studenter, budgetprocesser, arbetsmiljöfrågor, planering av personaldagar, svara på remisser från universitetsledningen, förbereda styrelsemöten, arbete i vår ledningsgrupp, samverkan med fackliga organisationer, dialog med studentföreningen, granska ett lärosäte i ett annat land för ackrediteringen ... Jag behöver inte driva mina dagar själv, det löser av sig självt, säger Sofia Lundberg och skrattar.

Tillsammans – och med hjälp av ackrediteringen – har vi  fått in jämställdhet, mångfald och andra dimensioner av hållbarhet på ett bättre sätt när vi reviderar och designar kurser.

Under hennes år har skolan accelererat arbetet med karriärvägledning för studenter och alumner samt att man har börjat samarbeta mer över ämnesgränserna. Hon menar att skolan har blivit starkare i och med att man jobbar tillsammans.

– Det jobbar fantastiska, kompetenta och högpresterande kollegor på Handelshögskolan. Tillsammans – och med hjälp av ackrediteringen – har vi till exempel fått in jämställdhet, mångfald och andra dimensioner av hållbarhet på ett bättre sätt när vi reviderar och designar kurser. Till exempel har vi skapat ett uppsatspris tillsammans med Nordea, där studenter som skriver bra uppsatser med fokus på mångfald och inkludering prisas. Vi har lyckats skapa medvetenhet om fler hållbarhetsdimensioner utöver ekonomiska och miljömässiga, säger Sofia Lundberg.

Fortsätter samverka med näringslivet

Under sin tid som rektor har Sofia Lundberg närmat sig näringslivet för samverkan. Till exempel för att knyta näringslivet till utbildningarna, men också för att hjälpa doktorander med finansiering. Enligt Sofia Lundberg handlar det om att ”hålla örat mot rälsen”. Även nu när hon avslutar sin tjänst som rektor kommer hon att fortsätta ingå i kommunens tillväxtråd, som är en blandning av näringsliv och akademi, men också i Konkurrensverkets forskningsråd och i referensgruppen för Upphandlingsbyrån vid Umeå kommun.

– Det har varit fantastiska år på Handelshögskolan. Jag har haft ett otroligt bra samarbete med Handelshögskolans styrelse och haft förmånen att få arbeta tillsammans med två fantastiska ordföranden – först Anna Thoursie och sedan Louise Ring, säger Sofia Lundberg.

Hon disputerade 2001 i nationalekonomi vid Umeå universitet och hennes forskning är inriktad på offentlig upphandling, konkurrens och privatisering. Hon är ledamot i SNS förtroenderåd och hon har även utsetts av regeringen till ekonomisk expert vid landets domstolar.

Nu får jag fortsätta att bidra till verksamheten i en roll som professor i nationalekonomi istället. Jag flera uppdrag som kvarstår och nya som jag tar med mig in i rollen som professor.

Vid årsskiftet lämnar hon över rollen som rektor till Mats Bergman, som forskar inom liknande områden och som i dag är professor i nationalekonomi vid Södertörn högskola. Han kommer från Umeå och han och Sofia har tidigare jobbat tillsammans i olika projekt.

– Nu får jag fortsätta att bidra till verksamheten i en roll som professor i nationalekonomi istället. Jag har en hel del externa uppdrag som kvarstår och nya som jag tar med mig in i rollen som professor. Tillsammans med kollegor har jag nya forskningsprojekt och uppdrag – och jag ser fram emot att till viss del undervisa. Att lämna över till Mats, som jag har jobbat med och känner väl, känns väldigt bra. Nu tittar vi framåt, säger hon.