"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Hand som antecknar framför en laptop.
Publicerad: 2024-04-10 Uppdaterad: 2024-04-25, 13:57

Stegvis återkoppling på texter förbättrar elevers engelska

PORTRÄTT Genom ett samarbete med Tundalsskolan i Robertsfors får ämneslärarstudenter i engelska öva på att ge återkoppling på elevers texter. Återkopplingen sker i tre omgångar och ger lärarstudenterna möjlighet att gå in i rollen som professionell lärare samtidigt som skolelevernas engelska förbättras.

Bild: Pexels
Hand som antecknar framför en laptop.

– Det är väldigt uppskattat bland studenterna som får möta elever på det här sättet redan under utbildningen. Både eleverna och lärarlaget vid Tundalsskolan är väldigt positiva till att eleverna jobbar med sina texter i flera omgångar, säger Karyn Sandström, universitetslektor vid Institutionen för språkstudier.

Nyanserad bild av elevers skrivfärdigheter

I årskurs 9 läser elever på Tundalsskolan om andra världskriget och får därefter skriva en skönlitterär berättelse om vad de har läst. Samtidigt läser lärarstudenterna forskningstexter om hur lärare kan ge återkoppling på elevers skrivande för att hjälpa eleven att bli bättre på engelska. Varje student ger feedback till ungefär 2–3 elever med olika skrivfärdigheter.

– Det är viktigt att studenterna får en nyanserad bild av elevers skrivfärdigheter och att de går in i rollen som professionell lärare redan under utbildningen. Studenterna är indelade i återkopplingsgrupper så att de inte är ensamma med uppgiften.

Det är viktigt att studenterna får en nyanserad bild av elevers skrivfärdigheter och att de går in i rollen som professionell lärare redan under utbildningen

Skrivandet sker i tre faser

Textproduktionen och återkopplingen sker i tre faser: i första fasen stöttar lärarstudenterna eleverna i textkonstruktion; i den andra fasen får eleverna mer specifika råd och lite återkoppling på ordförrådet; i den tredje och sista fasen är fokus på att förbättra elevernas engelska.

– Skrivande är en utmaning och det är viktigt att kunna dela upp skrivandet i faser. Lärarstudenterna ger återkoppling på den nivån som eleverna befinner sig på i skrivprocessen. När projektet avslutas läses texterna in och skickas till Tundalsskolan så att eleverna får höra hur texterna låter när någon med bra engelska läser dem, avslutar Karyn Sandström.