"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-12 Uppdaterad: 2022-11-01, 14:53

Studerar regeneration efter ryggmärgsskada

PORTRÄTT Lev Novikov, professor i anatomi, har i sin forskning utvecklat metoder att överbrygga defekterna efter en experimentell ryggmärgsskada för att stimulera nervläkningen.

Ryggmärgsskador drabbar vanligtvis unga människor, och det leder ofta till ett livslångt handikapp.

Patienterna är i desperat behov av behandling som potentiellt kan förbättra den autonoma funktionen, minska smärtan och åter-ställa gångförmågan. Vid ryggmärgsskador avbryts nervförbindelserna mellan hjärnan och resten av kroppen med åtföljande förlust av rörelse- och känsel-förmåga. I själva skadeområdet degenererar nervvävnaden och lämnar efter sig ett hålrum med ärrvävnad.

Lev Novikov har i sin forskning utvecklat metoder att överbrygga defekterna efter en experimentell ryggmärgsskada för att stimulera nervläkningen. Han studerar hur de skadade nervbanorna kan stimuleras till återväxt med hjälp av cellterapi, anti-inflammatorisk samt nervcellsskyddande behandling. Forskningsresultatenkommer bana väg för utveckling av nya terapimöjligheter för att förbättra livskvalitén för dessa patienter, samt öka vår förståelse för de grundläggande mekanismerna av degeneration och regeneration i en skadad ryggmärg.

Om Lev Novikovs forskning

Biografi

Lev Novikov föddes 1964 i Se-veromorsk, Ryssland. Han avlade läkarexamen vid Nizhny Novgorod State Medical Academy, 1987, dispu-terade 1992 vid Russian University of People's Friendship, Moskva, inom ämnet histologi och 1999 vid Umeå universitet inom ämnet anatomi.

Lev Novikov blev docent i experimentell neuroanatomi 2002 och i anatomi 2010.År 2002 blev han forskarassistent i fysiologi och sedan 2006 har han varit universi-tetslektor i anatomi på Institutionen för integrativ medicinsk biologi.

Läs mer om eller kontakta Lev Novikov