Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-06-12

Uppmärksammad forskning kring styrketräning för äldre

REPORTAGE Trots rekommendationer från både nationella och internationella organisationer att äldre bör styrketräna för bibehållen muskelmassa och funktion är det idag få äldre som följer detta råd. Vi vet också att låg muskelmassa och funktion har kopplats till ökad risk för ohälsa, fall och frakturer. För att råda bot på detta har man inom ramen för Healthy Ageing Initiative-studien vid Livsmedicin genomfört en styrketräningsstudie för 70-åringar med låg muskelmassa.

Studien - en randomiserad, kontrollerad styrketräningsstudie för 70-åringar med låg muskelmassa - erbjöd träning, antingen instruktörsledd eller som hemmaträning med streamade träningsfilmer, fokuserade på funktionell styrka utan behov av gymutrustning (se bild ovan för exempel på övning).

Efter 10 veckors träning kunde vi konstatera att deltagarnas muskelmassa i snitt hade ökat med 1,2 kg! Vi såg även förbättringar på muskelfunktion i form av uppresningstest. Resultaten publicerades i tidskriften Journal of the American Medical Directors Association (JAMDA) där den fortfarande ligger på listan över mest lästa artiklar(1). Även i Sverige uppmärksammades studien med förstasida på Aftonbladet, ett inslag i TV4 samt ett referat i Läkartidningen. Dessutom fick vi vid Idrottshögskolans forskningsdag pris för bästa presentation när vi berättade om studien.

För närvarande sammanställer vi intervjudata från deltagarna där vi identifierat temat ”En känsla av en stark och självständig kropp” som kan exemplifieras med citatet: ”Jag tar nu alltid trapporna istället för hissen som jag gjorde innan, jag känner mig stark”. Så vår förhoppning är att träningsprogrammet även leder till en långsiktig förändrad och mer aktiv livsstil.

En avgörande faktor till att studien kunde genomföras är alla fantastiska kollegor som på olika sätt bidragit. Jag vill framför allt nämna de duktiga studenterna Sanna Vikberg (på bild ovan med Andreas Hult), Lisa Brandén och Niklas Sörlén, forskningssköterskorna Magnus Lindblom, David Lapveteläinen och Jim Wiklund, Monica Rasmussen Ahlenius och forskarna Jonas Johansson, Sabine Björk, Peter Nordström och Anna Nordström.

Text: Andreas Hult, forskare vid Avdelningen för hållbar hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

(1)

Effects of Resistance Training on Functional Strength and Muscle Mass in 70-Year-Old Individuals With Pre-sarcopenia: A Randomized Controlled Trial.

Vikberg et al., 2019. Journal of the American Medical Directors Association, Vol: 20, Issue: 1, Page: 28-34.