"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-03

Utvecklar precisa statistiska metoder

PORTRÄTT I sin forskning hittar Tetiana Gorbach nya metoder för att analysera longitudinella data. För sitt arbete belönas hon med Handelshögskolans vetenskapliga pris i statistik 2021.

Text: Elin Andersson
Bild: Serhii Pohorilyi

Handelshögskolans vetenskapliga pris i statistik 2021 tilldelas Tetiana Gorbach, universitetslektor i statistik vid Handelshögskolan. Hon genomförde sin grundutbildning i Ukraina innan hon flyttade till Umeå, och här försvarade hon sin avhandling 2019. Trots hennes relativt korta karriär har Tetiana Gorbach redan publicerat nio artiklar i vetenskapligt granskade tidskrifter, både inom statistik och neurovetenskap.

– Jag har min bakgrund inom sannolikhetsteori och statistik. I Ukraina arbetade jag också en del med surveystatistik och marknadsundersökningar. Under min tid här vid Umeå universitet har jag fått möjlighet att använda data från den fantastiska Betulastudien. Den har under 25 år samlat in data och analyserat åldrande, minne och demens. 

– En central fråga när man forskar om åldrande är att försöka förstå de underliggande funktioner i hjärnan som påverkar den kognitiva utvecklingen hos äldre. Den typen av åldrandeprocesser undersöks i longitudinella studier där man observerar vilka förändringar som sker hos enskilda individer över tid. Det finns dock flera metodologiska utmaningar med dessa longitudinella studier. En av dem är att individer som deltar i studien faller ifrån och man därför inte kan göra uppföljande undersökningar. Under min tid som doktorand utvecklade jag statistiska metoder som gör att man lättare kan analysera data med den typen av bortfall, säger Tetiana Gorbach.

Under min tid här vid Umeå universitet har jag fått möjlighet att använda data från den fantastiska Betulastudien. Den har under 25 år samlat in data och analyserat åldrande, minne och demens. 

Forskning i Umeå och London

Tetiana Gorbach beviljades nyligen 2,4 miljoner kronor från Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd (Forte). Med finansieringen ska hon genomföra forskningprojektet ”Selektionbias i studier av åldrande: nya statistiska metoder för analyser av ofullständiga datamängder”. I projektet kommer hon dels att fortsätta samarbeta med sina kollegor i Umeå, men hon kommer också att arbeta med forskare vid välrenommerade London School of Hygiene & Tropical Medicine.

– I mitt projekt kommer jag fortsätta arbetet med att ta fram en metodologi för att kunna analysera ofullständiga data. Jag kommer att utöka de metoder som redan finns till att också kunna hantera ännu mer komplexa datastrukturer, och jag kommer att fortsätta studera åldrande. Under projektets gång planerar jag att bo i London, men efter det ska jag återvända till Umeå. Jag uppskattar verkligen flexibiliteten, öppenheten och vänligheten som finns inom det svenska forskarsamhället. All den support, respekt och guidning jag har fått från mina kära kollegor har spelat en stor roll för hur min forskning sen har mottagits. Jag har dessutom turen att kunna kombinera nationella och internationella forskningssamarbeten.

Jag uppskattar verkligen flexibiliteten, öppenheten och vänligheten som finns inom det svenska forskarsamhället.

Forskar för hälsosammare liv

De statistiska metoder som Tetiana Gorbach fortsatt kommer att utveckla i samarbete med London School of Hygiene & Tropical Medicine kan appliceras på många olika forskningsfält.

– Att ha ännu mer finkalibrerade statistiska metoder hjälper forskare att analysera data med större precision. Slutsatserna från deras analyser kan sen användas inom diagnostik, för att förebygga sjukdomar eller kan leda till nya policybeslut. På så sätt hoppas jag att min forskning i förlängningen ska leda till att människor lever längre, hälsosammare och lyckligare liv.

 

Kontaktinformation