"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphtos/Viktor Cap

Publicerad: 2015-06-24 Uppdaterad: 2022-11-03, 12:59

Världsledande forskning om nya produkter från skogen

REPORTAGE Kommer skogen att kunna förse oss med miljövänlig energi, kläder och drivmedel i framtiden? Det tror forskare och företag i norra Sverige som tillsammans arbetar för att ta fram nya lösningar för produktion av energi och "gröna" kemikalier ur skogsråvaran.

Forskningsmiljön Bio4Energy vid Umeå universitet består av ungefär 250 forskare som utvecklar nya metoder och verktyg för att få fram miljövänliga produkter med skogen som bas.

– Det handlar om att se helheten och maximera hur vi nyttjar råvaran skog. Tanken är att få fram produkter och tekniker ur skogen som kan ersätta fossila, icke-förnybara produkter, säger Stellan Marklund, föreståndare för Bio4Energy t.o.m. februari 2016 och professor vid Umeå universitet.

Bio4Energy har funnits i sex och ett halvt år, varav tre år på helfart. Umeå universitet leder satsningen där Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsinstituten Innventia och SP Energitekniskt centrum i Piteå ingår tillsammans med ett industrinätverk. Stellan Marklund beskriver den första forskningsperioden som mycket lyckad.

– Det har gått över förväntan bra. Vi har kommit väldigt långt och får vi fortsatta anslag har vi alla möjligheter att nå vår målsättning om att bidra till en biobaserad ekonomi i hela Sverige.

Det täta samarbetet mellan olika aktörer och den världsledande forskningen inom Bio4Energy syftar till att '"bygga ihop" norra Sverige och tillsammans skapa tillväxt i hela regionen.

– Målet är en övergång till bioekonomi i hela Sverige, ett samhälle som i hög grad baseras på förnybara biologiska resurser, säger Stellan Marklund.

Stora möjligheter i Västerbotten

Västerbotten är ett skogstätt län och Stellan Marklund ser stora möjligheter för framtida användande av skogen i länet.

– Här finns gott om skog som växer långsamt på grund av vårt kalla klimat. Skogen är en enorm resurs med stor utvecklingspotential. Ett exempel är de svenska granarna som har unikt långa fibrer, säger Stellan Marklund.

Samarbete med företag

Bio4Energy har ett nära samarbete med företag som ligger långt fram inom sina områden, till exempel inom massatillverkning och bioraffinaderi.

– Pappers- och massatillverkningen minskar och flyttas till andra länder. Massaproduktionen ska självklart finnas kvar i Sverige, men för att kunna konkurrera i framtiden måste industrierna få in nya flöden och hitta nya nischer. Det kan handla om textilier, förpackningar eller drivmedel av skogsråvara, säger Stellan Marklund.

Lignin – material med stor potential

Ett av forskningsområdena inom Bio4Energy är lignin, ämnet som utgör trädets vävnad. Lignin är en av tre huvudkomponenter i ett träd tillsammans med cellulosa och hemicellulosa.

– Lignin har en mycket intressant kemisk sammansättning. I framtiden är det troligt att lignin kan användas som komponent i bland annat mediciner, plast och som drivmedel, säger Stellan Marklund och fortsätter:

– Tidigare slängdes ligninet bort eller hettades upp för att bli ånga i fabrikernas produktion. Idag har man hittat nya användningsområden för lignin. Till exempel används det för att förbättra egenskaperna hos cement och som smaksättare i livsmedel. Men fortfarande förångas största delen av ligninet.

I augusti 2014 hölls en stor internationell konferens om lignin i Umeå där Bio4Energy var en av arrangörerna. Över 150 deltagare från stora delar av välden deltog.

Text: Emma Johansson, Skogsriket. Redigering av A.S.