Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-05-13

“En dag skulle jag gärna arbeta inom någon av EU:s institutioner”

REPORTAGE Yannick Stephan läser Masterprogrammet i statsvetenskap vid Umeå universitet.

- Innan jag påbörjade mina masterstudier läste jag till en kandidatexamen i statsvetenskap vid universitetet i Mainz, i Tyskland. Under tiden jag studerade där deltog jag i ett Erasmus+program som hade utbyte med Umeå universitet. Under min tid som utbytesstudent i Umeå bestämde jag mig för att söka till masterprogrammet här. Kurserna är väldigt välstrukturerade med många olika typer av övningar. Jag ville också fortsätta studera statsvetenskap ur ett bredare perspektiv, och inte redan nu specialisera mig inom vissa delar av fältet.

Alla studenter vid Masterprogrammet i statsvetenskap erbjuds att delta vid Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskaps (SNES) årliga vårkonferens. 2019 arrangerades konferensen av Linnéuniversitetet och ägde rum i Växjö. Temat för konferensen var “Democracy at the crossroads - European changes and challenges”.
- Jag är väldigt glad att jag fick möjlighet att delta vid konferensen. Det var intressant att se så många forskare från vårt fält samlade, många spännande diskussioner uppstod. Jag blev positivt överraskad när jag insåg att de diskussioner vi har under seminarier och föreläsningar inte skiljer sig så mycket från hur forskarna kommenterar varandras papper på en akademisk konferens. Det var också många andra masterstudenter vid konferensen, och det var givande att diskutera statsvetenskap med dem.

Vilka planer har du efter examen?
- Nästa höst har vi praktik, och efter det hoppas jag få en klarare bild av vad jag ska göra när jag har pluggat klart. Men generellt så skulle jag vilja jobba i en organisation där jag också kan få forska. Självklart skulle jag också en dag gärna arbeta inom någon av EU:s institutioner. Hittills så är jag väldigt nöjd med att läsa Masterprogrammet i statsvetenskap, och jag är glad att jag fortsatte studera även på masternivå. Jag har ännu inte läst ett helt år på programmet, och jag har redan lärt mig många nya saker och träffat massor av spännande människor.