"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Schema

Välj vilka kurser och grupper du vill visa i ditt schema

aug/sep 2023

 • måndag, 28 augusti 2023
  08:00 till 09:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Obligatorisk, Introduktion Lokal, plats Zoom
  Lärare: Anna-Carin Wihlbäck, Elena Lundberg, Olof Semb, Estelle Naumburg, Hugo Lövheim, Björn Bäckström, Lisbeth Slunga Järvholm, Eva Henje, Thorbjörn Lundberg
  Innehåll: Introduktion: Genomgång av kursens förväntade studieresultat
  09:15 till 09:30

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning
  Innehåll: Inspelad föreläsning: Barnens rätt Annika Paulsson
  09:30 till 09:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Innehåll: Frågestund: Barnens rätt Annika Paulsson
  10:00 till 10:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Ulrika Ottander
  Innehåll: Gynekologisk undersökningsteknik
  11:00 till 11:15

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning
  Innehåll: Inspelad föreläsning: Samhällets stöd till barnfamiljer. Annika Paulsson
  11:15 till 12:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Innehåll: Workshop: Samhällets stöd till barnfamiljer Annika Paulsson Läs igenom Fallen och Översikt lagar innan. Ha dator (till föreläsningen) och mobil till mentimeter-röstning.
  13:00 till 15:30

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Obligatorisk, Upprop Lokal, plats ÖSD Delta
  Lärare: Estelle Naumburg, Katarina Tunón
  Innehåll: Introduktion lokalt, upprop, case uppstart och genomgång av terminen
  16:15 till 17:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Självstudier
  Innehåll: Förberedelser inför barn-HLR, se länk.
 • tisdag, 29 augusti 2023
  08:15 till 09:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats 5B P6 Stora hörsalen
  SVALL Tuna
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Lärare: Magnus Borssen, Frans Nilsson
  Innehåll: Barnonkologi Umeå: Stora Hörsalen 5B Sundsvall: Tuna Sunderbyn: Sarek Östersund: Alfa För orter - videokonferens 12471100
  09:15 till 10:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats 5B P6 Stora hörsalen
  SVALL Tuna
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Lärare: Magnus Borssen, Frans Nilsson
  Innehåll: Barnonkologi Umeå: Stora Hörsalen 5B Sundsvall: Tuna Sunderbyn: Sarek Östersund: Alfa För orter - videokonferens 12471100
  10:15 till 11:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats 5B P6 Stora hörsalen
  SVALL Tuna
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Lärare: Magnus Domellöf
  Innehåll: Neonatologi Umeå: Stora Hörsalen 5B Sundsvall: Tuna Sunderbyn: Sarek Östersund: Alfa För orter - videokonferens 12471100
  11:15 till 12:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats 5B P6 Stora hörsalen
  SVALL Tuna
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Lärare: Magnus Domellöf
  Innehåll: Neonatologi Umeå: Stora Hörsalen 5B Sundsvall: Tuna Sunderbyn: Sarek Östersund: Alfa För orter - videokonferens 12471100
  13:00 till 14:30

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Us-teknik Lokal, plats ÖSD Beta
  Innehåll: Undersökning av nyfödd. Se separat schema på Canvas för gruppindelning och lokal.
  16:15 till 17:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Seminarium Lokal, plats ÖSD Beta
  Innehåll: Tillväxtkurvan. Anna-Lena Fureman
 • onsdag, 30 augusti 2023
  08:15 till 09:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Björn Bäckström
  Innehåll: Rättsmedicin allmän: Introduktion & Dödsfallshandläggning
  09:15 till 10:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Björn Bäckström
  Innehåll: Rättsmedicin allmän: Dödsfallshandläggning forts. Dödstecken
  10:15 till 11:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Björn Bäckström
  Innehåll: Rättsmedicin allmän: Dödstecken forts.
  13:00 till 14:30

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Us-teknik Lokal, plats ÖSD Beta
  Innehåll: Undersökning av nyfödd. Se separat schema på Canvas för gruppindelning och lokal.
  16:15 till 17:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Seminarium Lokal, plats ÖSD Beta
  Innehåll: "Bemötande och undersökning av barn + BB status". Se separat introschema på canvas.
 • torsdag, 31 augusti 2023
  08:15 till 09:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Björn Bäckström
  Innehåll: Rättsmedicin skadetyp: Trubbigt våld
  09:15 till 10:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Björn Bäckström
  Innehåll: Rättsmedicin skadetyp: Trubbigt våld & Skottskador
  10:15 till 11:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Björn Bäckström
  Innehåll: Rättsmedicin skadetyp: Skottskador forts.
  11:15 till 12:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Björn Bäckström
  Innehåll: Rättsmedicin skadetyp: Skarpt våld
  13:00 till 13:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Björn Bäckström
  Innehåll: Rättsmedicin skadetyp: Drogrelaterad död
  14:00 till 14:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Anders Rietz
  Innehåll: Rättsmedicin tillämpning: Fyndplats-undersökning
  15:00 till 16:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Björn Bäckström
  Innehåll: Rättsmedicin skadetyp: Kvävning Information om examination
  16:15 till 17:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Självstudier
  Innehåll: Självstudier inför Rättsmedicin seminarium
 • fredag, 01 september 2023
  08:15 till 09:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Björn Bäckström
  Innehåll: Rättsmedicin tillämpning: Klinisk rättsmedicin
  09:15 till 10:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Björn Bäckström
  Innehåll: Rättsmedicin tillämpning: Klinisk rättsmedicin forts.
  10:15 till 11:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Björn Bäckström
  Innehåll: Rättsmedicin tillämpning: Rättsintyg
  11:15 till 12:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Björn Bäckström
  Innehåll: Rättsmedicin tillämpning: Rättsintyg forts.
  13:00 till 13:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Anders Eriksson
  Innehåll: Rättsmedicin allmän: Internationell rättsmedicin
  14:00 till 14:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
  Lärare: Anders Eriksson
  Innehåll: Rättsmedicin allmän: Internationell rättsmedicin forts.
  15:00 till 17:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Eventtyp Självstudier
  Innehåll: Självstudier inför Rättsmedicin seminarium
 • lördag, 02 september 2023

  Inget är schemalagt idag.

 • söndag, 03 september 2023

  Inget är schemalagt idag.

Vecka 35 måndag, 28 augusti 2023
08:00 till 09:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Obligatorisk, Introduktion Lokal, plats Zoom
Lärare: Anna-Carin Wihlbäck, Elena Lundberg, Olof Semb, Estelle Naumburg, Hugo Lövheim, Björn Bäckström, Lisbeth Slunga Järvholm, Eva Henje, Thorbjörn Lundberg
Innehåll: Introduktion: Genomgång av kursens förväntade studieresultat
09:15 till 09:30

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning
Innehåll: Inspelad föreläsning: Barnens rätt Annika Paulsson
09:30 till 09:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Innehåll: Frågestund: Barnens rätt Annika Paulsson
10:00 till 10:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Ulrika Ottander
Innehåll: Gynekologisk undersökningsteknik
11:00 till 11:15

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning
Innehåll: Inspelad föreläsning: Samhällets stöd till barnfamiljer. Annika Paulsson
11:15 till 12:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Innehåll: Workshop: Samhällets stöd till barnfamiljer Annika Paulsson Läs igenom Fallen och Översikt lagar innan. Ha dator (till föreläsningen) och mobil till mentimeter-röstning.
13:00 till 15:30

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Obligatorisk, Upprop Lokal, plats ÖSD Delta
Lärare: Estelle Naumburg, Katarina Tunón
Innehåll: Introduktion lokalt, upprop, case uppstart och genomgång av terminen
16:15 till 17:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Självstudier
Innehåll: Förberedelser inför barn-HLR, se länk.
tisdag, 29 augusti 2023
08:15 till 09:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Tuna, ÖSD Alfa, SY Sarek
Lärare: Magnus Borssen, Frans Nilsson
Innehåll: Barnonkologi Umeå: Stora Hörsalen 5B Sundsvall: Tuna Sunderbyn: Sarek Östersund: Alfa För orter - videokonferens 12471100
09:15 till 10:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Tuna, ÖSD Alfa, SY Sarek
Lärare: Magnus Borssen, Frans Nilsson
Innehåll: Barnonkologi Umeå: Stora Hörsalen 5B Sundsvall: Tuna Sunderbyn: Sarek Östersund: Alfa För orter - videokonferens 12471100
10:15 till 11:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Tuna, ÖSD Alfa, SY Sarek
Lärare: Magnus Domellöf
Innehåll: Neonatologi Umeå: Stora Hörsalen 5B Sundsvall: Tuna Sunderbyn: Sarek Östersund: Alfa För orter - videokonferens 12471100
11:15 till 12:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Tuna, ÖSD Alfa, SY Sarek
Lärare: Magnus Domellöf
Innehåll: Neonatologi Umeå: Stora Hörsalen 5B Sundsvall: Tuna Sunderbyn: Sarek Östersund: Alfa För orter - videokonferens 12471100
13:00 till 14:30

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Us-teknik Lokal, plats ÖSD Beta
Innehåll: Undersökning av nyfödd. Se separat schema på Canvas för gruppindelning och lokal.
16:15 till 17:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Seminarium Lokal, plats ÖSD Beta
Innehåll: Tillväxtkurvan. Anna-Lena Fureman
onsdag, 30 augusti 2023
08:15 till 09:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Rättsmedicin allmän: Introduktion & Dödsfallshandläggning
09:15 till 10:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Rättsmedicin allmän: Dödsfallshandläggning forts. Dödstecken
10:15 till 11:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Rättsmedicin allmän: Dödstecken forts.
13:00 till 14:30

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Us-teknik Lokal, plats ÖSD Beta
Innehåll: Undersökning av nyfödd. Se separat schema på Canvas för gruppindelning och lokal.
16:15 till 17:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Seminarium Lokal, plats ÖSD Beta
Innehåll: "Bemötande och undersökning av barn + BB status". Se separat introschema på canvas.
torsdag, 31 augusti 2023
08:15 till 09:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Rättsmedicin skadetyp: Trubbigt våld
09:15 till 10:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Rättsmedicin skadetyp: Trubbigt våld & Skottskador
10:15 till 11:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Rättsmedicin skadetyp: Skottskador forts.
11:15 till 12:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Rättsmedicin skadetyp: Skarpt våld
13:00 till 13:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Rättsmedicin skadetyp: Drogrelaterad död
14:00 till 14:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Anders Rietz
Innehåll: Rättsmedicin tillämpning: Fyndplats-undersökning
15:00 till 16:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Rättsmedicin skadetyp: Kvävning Information om examination
16:15 till 17:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Självstudier
Innehåll: Självstudier inför Rättsmedicin seminarium
fredag, 01 september 2023
08:15 till 09:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Rättsmedicin tillämpning: Klinisk rättsmedicin
09:15 till 10:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Rättsmedicin tillämpning: Klinisk rättsmedicin forts.
10:15 till 11:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Rättsmedicin tillämpning: Rättsintyg
11:15 till 12:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Rättsmedicin tillämpning: Rättsintyg forts.
13:00 till 13:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Anders Eriksson
Innehåll: Rättsmedicin allmän: Internationell rättsmedicin
14:00 till 14:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Anders Eriksson
Innehåll: Rättsmedicin allmän: Internationell rättsmedicin forts.
15:00 till 17:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Eventtyp Självstudier
Innehåll: Självstudier inför Rättsmedicin seminarium
lördag, 02 september 2023
söndag, 03 september 2023