Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 51-60 av 418 resultat
Försöksplanering
Etikett Utbildnings- och kursplan
5MS035 2016-02-22 2015-01-12 J hp 201503 2013-02-26 Försöksplanering Design of Experiments Institutionen för matematik och matematisk statistik 5730 Kursplan Utbildningsplan Syllabus
Arkitekturprojekt 1:1
Etikett Kurs, Grundnivå
5AR131 Genom experiment, projektbaserad undervisning och teoretisk reflektion syftar kursen till att ge grundläggande orientering i ämnet arkitektur. I kursen undersöks begreppen rum, skala och kropp. Studenten får lära sig att utveckla metoder för att syntetisera praktisk och teoretisk kunskap. I
Andre Nyberg, universitetslektor
Verksam vid: Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Telefon
090-786 66 39
Mesokosmlaboratoriet
Etikett Forskningsinfrastruktur
Vid Umeå marina forskningscentrum finns en av Europas modernaste mesokosmanläggningar. Här finns möjlighet att genomföra storskaliga vatten- och sedimentexperiment under mycket kontrollerade former...
Våra restauranger
Etikett Informationssida
I våra restauranger har vi öppet för allmänheten vid olika tillfällen under året.
Försöksplanering och avancerad statistisk modellering
Etikett Utbildnings- och kursplan
5MS071 2018-12-31 hp 201901 2019-02-19 Försöksplanering och avancerad statistisk modellering Design of Experiments and Advanced Statistical Modelling Institutionen för matematik och matematisk statistik 5730 Kursplan Utbildningsplan Syllabus
Analys av fältdata
Etikett Kurs, Avancerad nivå
5BI171 Kursen ger en bred översikt av de statistiska metoder som används i fältstudier. Målet med kursen är att den studerande skall förvärva grundläggande kunskaper och färdigheter i att designa och planera fältexperiment, inventeringar och monitoringprogram samt att grafiskt åskådliggöra och
Modern fysik
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
5FY205 Målet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper i kvantfysik. Kursen inleds med en beskrivning av de experiment och idéer som ledde fram till kvantmekaniken. Vågfunktionen och dess sannolikhetstolkning samt Schrödingerekvationen introduceras och tillämpas på endimensionella problem
Eduardo Gracia, universitetslektor
Verksam vid: Institutionen för fysik
Telefon
090-786 63 39
Försöksplanering 2
Etikett Utbildnings- och kursplan
5MS014 2008-09-01 J hp 200836 2008-08-25 Försöksplanering 2 Design and Analysis of experiments 2 Institutionen för matematik och matematisk statistik 5730 Kursplan Utbildningsplan Syllabus