"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökresultat

Visar 51-60 av 444 resultat
Forskningsmetodik för ingenjörer inom interaktionsteknik och design
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
5TF082 Kursen mål är att ge grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom vetenskapliga metoder för arbete och forskning inom kopplat till interaktionsteknik och design. Kursen behandlar metoder och verktyg för datainsamling och analys av kvalitativa och kvantitativa data samt
Försöksplanering och avancerad statistisk modellering
Etikett Utbildnings- och kursplan
5MS071 2018-12-31 hp 201901 2019-02-19 Försöksplanering och avancerad statistisk modellering Design of Experiments and Advanced Statistical Modelling Institutionen för matematik och matematisk statistik 5730 Kursplan Utbildningsplan Syllabus
Eduardo Gracia, universitetslektor
Verksam vid: Institutionen för fysik
Telefon
090-786 63 39
Försöksplanering 2
Etikett Utbildnings- och kursplan
5MS014 2008-09-01 J hp 200836 2008-08-25 Försöksplanering 2 Design and Analysis of experiments 2 Institutionen för matematik och matematisk statistik 5730 Kursplan Utbildningsplan Syllabus
Yuri Schwartz, universitetslektor
Verksam vid: Institutionen för molekylärbiologi
Telefon
090-785 67 84
Kvalitetsteknik och försöksplanering
Etikett Utbildnings- och kursplan
5MS001 2023-02-15 2023-08-28 hp 202335 2007-12-27 Kvalitetsteknik och försöksplanering Quality Techniques and Design of Experiments Institutionen för matematik och matematisk statistik 5730 Kursplan Utbildningsplan Syllabus
David Lindquist lab
Etikett Forskargrupp
Tillämpning av kunskaper om LRIG i kliniska vardagen när man tar hand om patienter med gynekologisk cancer.
Försöksplanering och avancerad statistisk modellering
Etikett Utbildnings- och kursplan
5MS071 2018-12-31 hp 201901 2019-02-19 Försöksplanering och avancerad statistisk modellering Design of Experiments and Advanced Statistical Modelling Institutionen för matematik och matematisk statistik 5730 Kursplan Utbildningsplan Syllabus
Arkitekturprojekt 1:1
Etikett Kurs, Grundnivå
5AR131 Genom experiment, projektbaserad undervisning och teoretisk reflektion syftar kursen till att ge grundläggande orientering i ämnet arkitektur. I kursen undersöks begreppen rum, skala och kropp. Studenten får lära sig att utveckla metoder för att syntetisera praktisk och teoretisk kunskap. I
Arkitekturprojekt 1:2
Etikett Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
5AR135 Kursen syftar till att utvidga den grundläggande orienteringen i ämnet arkitektur genom att undersöka begreppen skala, struktur och textur i relation till begreppen rum, objekt och kropp. Genom experiment, projektbaserad undervisning och teoretisk reflektion utvecklas metoder för att