"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lustfylld utmaning att lära sig finska

Språklig exakthet – att kunna formulera sina tankar och att få en annan person att förstå precis vad han menar fascinerar Jussi Ericson. Finska har han läst vid Umeå universitet men han har också pluggat franska, spanska och latin. Italienska har han nosat på, på egen hand.

– Jag har haft lätt för att imitera och det gör nog att jag haft lätt för språk. Sen tycker jag att språk är lite som sång. Varje språk är som en musikart. Jag gillar att forma orden och deras ljud. Sen har jag också gillat språk för att jag alltid haft bra lärare.

Segerkänsla när man får det att fungera  

Jussi har läst nybörjarkurs och kvalifikationskurs i finska och läser nu A-kursen i finska. Att lära sig finska som vuxen har varit utmanande tycker Jussi men eftersom hans mamma är från Finland hade han ändå ett visst försprång. Trots hans försprång när det gäller uttal vill Jussi ändå poängtera att han upplevde finska som ett svårt språk att lära sig. Svårigheter kan dock övervinnas med vilja och förnuftigt disponerad studietid.

– Finska är ett väldigt annorlunda språk i jämförelse med svenska och de flesta övriga språk. Det gör det svårt att gissa sig till ord och man har så lite hjälp av svenskan. Samtidigt gör det att känslan av seger är desto större när man får det att fungera. Att lära sig ett nytt språk behöver inte innebära några svårigheter – det handlar om att vilja det tillräckligt starkt och att disponera studietiden förnuftigt.

En stor del av studierna har Jussi läst på distans vilket han menar kräver disciplin, och det kan vara svårare att lära känna studiekamrater att plugga tillsammans med.

– Man behöver bada i språket, som en lärare sa till mig. Man måste omge sig med språket och att då ha någon att tala språket med även utanför undervisningstid är en stor fördel. Vi befinner oss i en tid då det är väldigt lätt att lära sig språk med mycket stöd via internet. Här i Umeå finns också många mycket värdefulla böcker på finska i universitetsbiblioteket som man kan läsa utöver kurslitteraturen, och som man kan stödja sig på för att underlätta studierna.

Vill underlätta kommunikation med grannland

Få lärosäten i Sverige erbjuder kurser i finska men Jussi är glad att han i Umeå fick möjligheten. Han tycker att vi har mycket att vinna på att lära oss finska som ett led i att ena Norden.

– Eftersom Finland är ett av våra nordiska grannländer ser jag det som en plikt att från eget håll göra en ansträngning till att underlättad kommunikationen oss emellan, och jag tycker att fler borde läsa finska just därför.

Att hålla isär språk som polyglott

En polyglott behärskar flera språk. Jussi aktar sig dock för att säga att han kan ett språk. Han kallar det i stället för att äga ett visst mått av kunskap om ett språk och menar att det är en livslång process att lära sig ett språk. Det har inte inneburit några större problem att lära sig fler språk och sen hålla isär dem.

– Jag gillar att hitta det rätta orden så jag talar ganska eftertänksamt och hasplar sällan ur mig ett ord på fel språk utan snarare tänker jag, när jag försöker minnas ett ord på till exempel finska, att ”Ja det där ordet vet jag vad det är på italienska” och sen letar jag vidare. Jag tillåter mig tid till reflektion och det gör att jag kan fokusera på det språk som är relevant just i det ögonblicket.

Senast uppdaterad: 2023-06-13