"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskar om språkets betydelse för mänskliga rättigheter

Linda Pfister kom som utbytesstudent från Würzburg till Umeå universitet 2015. Hon förälskade sig i ämnet svenska och nordiska språk och skrev både sin kandidatuppsats och magisteruppsats här. Sedan 2017 är hon doktorand i svenska och nordiska språk vid Uppsala universitet.

– I Sverige är undervisningen mer personlig – här kallar man lärarna vid förnamn och de kommer cyklande i täckbyxor till universitet. Jag uppskattade verkligen det personliga bemötandet. Att man fick så mycket hjälp och att det var ett jämlikt förhållande mellan lärare och studenter!

Analyserade informationsbroschyrer för ensamkommande barn

I sin magisteruppsats analyserade Linda två informationsbroschyrer för ensamkommande barn: en svenskt utgiven av den statliga myndigheten Migrationsverket och en tysk utgiven av den icke-statliga organisationen Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (BumF). Syftet var att ta reda på hur utgivarna beskriver ensamkommande barn och om det finns skillnader i hur man tilltalar dem.

– Analysens huvudresultat är att utgivarna upprättar något skiftande relationer till sina mottagare. Migrationsverket visar auktoritet och konstruerar maktförhållanden medan BumF tar oinskränkt parti för barnen och tonar ner hierarkier. Eftersom båda utgivarnas uttalade syfte är att vägleda ensamkommande barn, pekar resultaten på att sannolikheten är något större att den tyska broschyren lyckas med det.

Språk kan ha en livsavgörande roll i samhället

Efter examen sökte Linda till forskarutbildningen vid Uppsala universitet där hon just nu forskar om språk i domar från Migrationsöverdomstolen. Här kan språket få en livsavgörande roll.

– Tanken på att bli forskare hade aldrig slagit mig innan jag började läsa svenska men mina handledare Jonas Carlquist och Kristina Persson visade mig att det är en möjlig karriärväg. Under uppsatsen blev det uppenbart för mig hur roligt jag tyckte det var att få djupdyka i ett ämne. Att verkligen få ha tid för att läsa och sätta mig in i en fråga, att få bidra med något viktigt till samhället.

– Att kunna kommunicera med människor och förstå varandra gör språk roligt. Men framförallt kan man göra skillnad i samhället genom arbete med språk – kompetenta språkvårdare, lärare i svenska och i svenska som andraspråk, tolkar, översättare och många fler språkarbetare jobbar för något som är så mycket större än det egna intresset.

Svenska/Nordiska språk

Vi är många som kan tala och skriva svenska, men att studera ämnet på universitet innebär att lära känna språk...

Senast uppdaterad: 2023-06-07