"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

”Det roligaste är att få vara med och göra skillnad genom effektiv kommunikation och genomtänkta texter!”

Petronella Törnevik studerade till en kandidatexamen inom huvudområde svenska/nordiska språk vid Umeå universitet 2012 och arbetar idag på Skolverkets kommunikationsavdelning.

Petronella har alltid tyckt om att skriva. Den utbildning hon läste i början på 2000-talet hade både en språkteoretisk del, där man lär sig att prata om text ur olika perspektiv, och en del med koppling till det praktiska skrivandet i arbetslivet.

– Det finns otroligt mycket som är spännande med språk! Men det som intresserar mig allra mest är nog den demokratiska aspekten, alltså allas rätt att kunna ta del av det offentliga språket och på så sätt kunna vara delaktiga i samhället. Myndigheters och andra offentliga aktörers kommunikation kan inkludera, men också exkludera. Därför är det så viktigt att språket är anpassat och tillgängligt. Det brinner jag för!

Efter examen fick Petronella arbete som kvalitetsredaktör på Skolverket.

– Det var ett perfekt första jobb för en nybakad språkkonsult. Skolverket höll på att revidera alla kursplaner i grundskolan just då, så min roll i det arbetet var att stötta de sakkunniga i skrivandet. Jag kvalitetsgranskade också texterna för att se till att språket blev så enhetligt, vårdat och begripligt som möjligt.

I dag arbetar hon också på Skolverket men nu som kommunikatör och klarspråksansvarig.

– I rollen som kommunikatör arbetar jag framför allt med att samordna och driva större kommunikationsinsatser. Jag gör allt från att ta fram kommunikationsplaner och texter till att sätta ihop nyhetsbrev och skapa innehåll till sociala medier. Som klarspråksansvarig driver och utvecklar jag Skolverkets klarspråksarbete. Jag och två kollegor utbildar, ger skrivstöd, bearbetar texter och svarar på språkfrågor. Jag är väldigt stolt över att Skolverket satsar så mycket på klarspråk!

Skulle du rekommendera någon annan att satsa på en karriär som språkvårdare?

– Absolut! Det är ett yrke som verkligen behövs och ett område där du kan bidra till att språket blir så tydligt som möjligt för olika människor. Det skapar inte bara nytta för målgrupperna, utan även för organisationen eller företaget du arbetar för!

Senast uppdaterad: 2023-04-12