Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbeten

Alla examina på universitetsnivå kräver examensarbete i någon form. Examensarbetet omfattar en individuell fördjupningsuppgift inom något av huvudämnets delämnen, som ansluter till den verksamhet som bedrivs vid en forskningsinstitution, myndighet eller företag.

Arbetet som bedrivs under handledning kan vara helt litteraturbaserat eller innefatta även egna fältstudier eller laborativt arbete. Efter avklarad kurs ska studenten kunna planera, genomföra och dokumentera ett självständigt arbete samt skriftligt och muntligt redovisa vunna resultat. Examensarbetet avslutas med att studenten presenterar sitt arbete följt av en opponering och frågor från auditoriet.

Färdiga examensarbeten

Sök färdiga studentuppsatser i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, som är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser.

Lista på examensarbeten från institutionens studenter från 2014 och framåt

Sök i DiVA-portalen

Förslag till examensarbete

Här listas förslag till examensarbeten från institutioner och företag. Ta kontakt med kontaktpersonen/handledaren för respektive projekt för mer information. Du kan också ta kontakt med en forskare inom ditt intresseområde för att diskutera projektidéer.