"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi

Vill du bli expert inom grön kemi och modern kemiteknik för att kunna bidra till hållbar utveckling och smarta lösningar på miljöproblem? Då är civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi rätt utbildning för dig. Utbildningen ges på distans, vilket gör den unik i Sverige.

Programinformation 

Välkomstbrev HT2024 Teknisk kemi

Tekniska krav

Kort information om Canvas

Vanliga frågor och svar för dig som är student på programmet Civilingenjörsprogrammet i Teknisk kemi

Hitta på Campus - Mazemap

 

Om Programmet

Det finns ett stort behov av kemiingenjörer på arbetsmarknaden. Som civilingenjör i teknisk kemi kan du arbeta med design och utveckling av industriella processer, nya material, miljö- och energifrågor i industrin men även inom forskning och myndigheter.

Du kommer att läsa kurser som ger dig goda kunskaper i kemi som sedan byggs på med kurser inom området teknisk kemi. Fokus ligger på design av processer, uppskalning, material- och energibalanser, olika typer av katalysatorer, hur vi gör processer hållbara. Allt i andan a grön och hållbar kemi. På det fjärde året väljer du en av två inriktningar: Hållbar kemi eller Materialkemi och energi.

Nätburen utbildning

Det här är Sveriges enda civilingenjörsutbildning som ges på distans. Som distansstudent kan du bo var som helst i Sverige och träffar dina lärare och studiekamrater via internet under hela utbildningen. Två till tre gånger per termin anordnas obligatoriska träffar på campus i Umeå. Då genomförs laborationer, praktiska övningar och redovisningar som inte kan genomföras på digitala lärplattformar eller i mötesprogram som Zoom. Även om du huvudsakligen studerar på distans, har du och dina studiekamrater alltid tillgång till lokaler på kemiska institutionen, där ni kan träffas och plugga tillsammans. Det krävs ingen större datorvana för att kunna delta i den nätbaserade undervisningen. Under den inledande kursen får du lära dig använda olika datorprogram.

Läs mer och ansök

Blockschema

År 1

Inledande ingenjörskurs för teknisk kemi

Programmeringsteknik med Python och Matlab

Envariabelanalys 1

Envariabelanalys 2

Kemins grunder

Linjär algebra

Hållbar utveckling för ingenjörer

År 2

Statistik för teknologer

Kemisk termodynamik för ingenjörer

Organisk kemi för ingenjörer

Teknisk kemi 1

Differentialekvationer för teknologer

Sensorer och elektronik

År 3

Analytisk kemi

Teknisk kemi 2

Teknisk-vetenskapliga beräkningar

Teknisk kemi 3

Kemometri

Materialkemi

Kandidatexamensarbete (valbar kurs)

År 4 Hållbar kemi

Miljökemiska principer

Hållbar och cirkulär kemi

Naturproduktkemi och vedkemi

Miljöteknik och miljöinnovation

Beräkningskemi och kemiska tillämpningar av AI

Grön kemi och bioprocessteknik

År 4 Materialkemi och energi

Kemisk energiomvandling 1

Kemisk energiomvandling 2

Processkemometri

Processanalytisk kemi

Beräkningskemi och kemiska tillämpningar av AI

Valbara kurser

År 5

Design-Build-Test - projektkurs för ingenjörer

Valbara kurser

Examensarbete

 

Programansvarig

Lisa Lundin
Staff scientist, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 53
Senast uppdaterad: 2024-06-24