"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Högskoleprogrammet till processoperatör 120 HP

Utbildningen passar dig som vill arbeta inom kemisk industri, pappers- och massaindustri, energiföretag, metallindustri och vid sågverksföretag. Utbildningen ger dig en bred bas inom teknik, kemi och problemlösning. Utbildningen har samarbete med processindustrin och du kommer vara på 5 veckors praktik och ditt självständiga arbete (ex-jobbet) gör du i nära samarbete med processindustrin. Huvuddelen av utbildningen är nätburen och är ett samarbete mellan Umeå universitet och Mittuniversitetet.

Om programmet

Under utbildningen kommer du att läsa kurser på både Umeå universitet och Mittuniversitetet.

På bara två år ger utbildningen dig eftertraktade kunskaper och färdigheter i processkemi, energiteknik, mät- och reglersystem samt processtyrning. Du studerar också förebyggande underhåll samt projektledning och arbetsmiljö. En viktig aspekt i utbildningen är medarbetarskap och eget ansvar, vilket behövs i arbetet på en produktionsenhet inom industrin. Utbildningen innehåller många praktiska inslag i samarbete med flera branscher inom industrin. Det ger dig värdefulla kontakter och praktiska erfarenheter som gör dig väl förberedd för ditt kommande yrkesliv.

Välkomstbrev HT2022

Nätburen utbildning

Utbildningen är helt på distans. Det innebär att största delen av utbildningen är nätburen och du pluggar hemifrån på nätet, förutom vissa kursmoment och praktiken.

Under utbildningen kommer vi att träffas antingen i Umeå eller Sundsvall, för exempelvis laborationer och redovisningar, två till tre gånger per termin. Du har tillgång till lärare och handledare via internet under hela utbildningen. Föreläsningar, seminarier och lektioner ges på nätet eller i form av videokonferenser. Det krävs ingen större datorvana för att kunna delta i den nätbaserade undervisningen. Under den inledande kursen får du lära dig använda olika datorprogram.

Samarbete med processindustrin

I utbildningen ingår fyra veckors industriförlagd praktik. Du har då en handledare på industriföretaget och tillgång till en lärare på universitetet. Det avslutande självständiga arbetet kan du göra ute på ett företag i form av en praktiskt projekt kopplat till företaget, eller som en mer teoretisk uppgift. Under det självständiga arbetet ska du ha en handledare på företaget och på universitetet.

Utbildningen har ett nära samarbete med processindustrin. I samband med utbildningens start kommer du att få träffa representanter från processindustrin genom studiebesök och gästföreläsningar. Några företag erbjuder också traineeanställning efter avklarad utbildning.

 

Blockschema

År 1

 • Inledande kurs för processoperatörer 7,5 hp (Miun)
 • Algebra och analys för processoperatörer 7,5 hp (UmU)
 • Allmän kemi 7,5 hp (UmU)
 • Kemi med energiteknik 7,5 hp (UmU)
 • Tillämpad energiteknik för processoperatörer 7,5 hp (Miun)
 • Drift- och underhållsteknik 7,5 hp (Miun)
 • Produktion av mineraler, petroleum och kemikalier 7,5 hp (UmU)
 • Industriförlagd praktik för processoperatörer 7,5 hp (UmU)

År 2

 • Biofiberteknologi för processoperatörer 11 hp (Miun)
 • Miljöteknik och hållbar utveckling 4 hp (UmU)
 • Elteknik 7,5 hp (UmU)
 • Industriella mätsystem 7,5 hp (UmU)
 • Industriell reglerteknik 7,5 hp (UmU)
 • Projekt, projektledning och arbetsmiljö 7,5 hp (Miun)
 • Kvalitetsteknik GR (A), Processer och verktyg för förbättringar 7,5 hp (Miun)
 • Självständigt arbete 7,5 hp (UmU)
 

 

 

Programansvarig

Senast uppdaterad: 2022-09-09