"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kursplaner och scheman

Här är en översikt över tandläkarprogrammet. För att hitta kursplanen till respektive kurs måste du använda dig av kurskoden eller kursens namn vid utsökning av hela kursplanen via kursplanesök, som finns längre ner på sidan . Kurskoderna hittar ni under varje termin.

Byta grupp

Byte av grupp sker endast vid terminsstart, får endast ske om det finns särskilda skäl samt om det finns plats i mottagande grupp.

Du ansöker via Blankett

Blankett för byte av grupp

Blankett lämnas till studievägledaren och beslut tas av programansvarig.

Termin 1

Schema för termin 1

Introduktion till tandläkarutbildningen, 3 hp Kurskod: 3BM009

 • Medicinsk biokemi och cellbiologi, 15 hp Kurskod: 3BK014
 • Morfologi, 10 hp Kurskod: 3BM005
 • Professionell utveckling, 2 hp Kurskod: 3ME062

Termin 2

Schema för termin 2

 • Professionell utveckling, 3 hp Kurskod: 3ME062
 • Fysiologi/farmakologi, 10 hp Kurskod: 3BM003
 • Mikrobiologi, immun, virologi, 10 hp Kurskod: 3MI100
 • Orala infektionssjukdomar, 5 hp Kurskod: 3OT113
 • Tandanatomi, 2 hp Kurskod: 3OD032

Termin 3

Schema för termin 3

 • Professionell utveckling, 3 hp Kurskod: 3ME062
 • Allmän och oral patologi, 7 hp Kurskod: 3ME063
 • Oral och kraniofacial biologi, 13 hp Kurskod: 3BM006
 • Odontologisk materialvetenskap, 7 hp Kurskod: 3OT162

Termin 4

Schema för termin 4

 • Professionell utveckling, 4 hp Kurskod: 3ME062
 • Allmän och oral patologi, 4 hp Kurskod: 3ME063
 • Odontologisk materialvetenskap, 11 hp Kurskod: 3OT162
 • Oral diagnostisk radiologi 1, 9 hp Kurskod: 3OD044
 • Kariologi 1, 2 hp Kurskod: 3CA009

Termin 5

Schema för termin 5

 • Professionell utveckling, 2 hp Kurskod: 3ME062
 • Odontologisk materialvetenskap, 7 hp Kurskod: 3OT162
 • Vetenskaplig metodik 1, 3 hp Kurskod: 3OT161
 • Klinisk oral fysiologi 1, 6 hp Kurskod: 3OT147
 • Kariologi 1, 2 hp Kurskod: 3CA009
 • Parodontologi 1, 4 hp Kurskod: 3OT149
 • Psykologi/psykiatri, 3 hp Kurskod: 3OD010
 • Oral kirurgi 1, 3 hp Kurskod: 3OT145

Termin 6

Schema för termin 6

 • Professionell utveckling, 1 hp Kurskod: 3ME062
 • Klinisk oral fysiologi 2, 3 hp Kurskod: 3OT148
 • Kariologi 1, 9 hp Kurskod: 3CA007
 • Parodontologi 1, 3 hp Kurskod: 3OT149
 • Endodonti 1, 5 hp Kurskod: 3EN010
 • Examensarbete, 1 hp Kurskod: 3ME059
 • Protetik 1, 8 hp Kurskod: 3PR012

Termin 7

Schema för termin 7

 • Vetenskaplig metodik 2, 1 hp Kurskod: 3ME080
 • Klinisk oral fysiologi 2, 1 hp Kurskod: 3OT148
 • Kariologi 2, 6 hp Kurskod: 3CA008
 • Parodontologi 2, 3 hp Kurskod: 3OT150
 • Endodonti 2, 3 hp Kurskod: 3EN011
 • Examensarbete, 4 hp Kurskod: 3ME059
 • Protetik 2, 6 hp Kurskod: 3PR013
 • Tandvård för patienter med särskilda behov, 4 hp Kurskod: 3OD038
 • Stadieexamination, 2 hp Kurskod: 3OT083

Termin 8

Schema för termin 8

 • Vetenskaplig metodik 2, 1 hp Kurskod: 3ME080
 • Parodontologi 2, 2 hp Kurskod: 3OT150
 • Oral kirurgi 2, 7 hp Kurskod: 3OT146
 • Endodonti 2, 2 hp Kurskod: 3EN011
 • Examensarbete, 12 hp Kurskod: 3ME059
 • Protetik 2, 2 hp Kurskod: 3PR013
 • Tandvård för patienter med särskilda behov, 1 hp Kurskod: 3OD038
 • Allmän vuxentandvård, 2 hp Kurskod: 3OD014
 • Ortodonti, 1 hp Kurskod: 3OT071

Termin 9

Schema för termin 9

 • Oral diagnostisk radiologi 2, 2 hp Kurskod: 3OD045
 • Endodonti 2, 1 hp Kurskod: 3EN011
 • Examensarbete, 11 hp Kurskod: 3ME059
 • Protetik 2, 2 hp Kurskod: 3PR013
 • Tandvård för patienter med särskilda behov, 3 hp Kurskod: 3OD038
 • Stadieexamination, 1 hp Kurskod: 3OT083
 • Allmän vuxentandvård, 3 hp Kurskod: 3OD014
 • Ortodonti, 3 hp Kurskod: 3OT071
 • Pedodonti, 4 hp Kurskod: 3OT081

Termin 10

Schema för termin 10

 • Klinisk oral fysiologi 2, 1 hp Kurskod: 3OT148
 • Endodonti 2, 1 hp Kurskod: 3EN011
 • Examensarbete, 2 hp Kurskod: 3ME059
 • Allmän vuxentandvård, 3 hp Kurskod: 3OD014
 • Ortodonti, 5 hp Kurskod: 3OT071
 • Pedodonti, 5 hp Kurskod: 3OT081
 • Samhällsodontologi, 5 hp Kurskod: 3OT012
 • Gerodonti, 8 hp

Totalt antal poäng per ämne

 • Introduktion till tandläkarutbildningen, 3 hp Kurskod: 3BM009
 • Medicinsk biokemi och cellbiologi, 15 hp Kurskod: 3BK014
 • Morfologi, 10 hp Kurskod: 3BM005
 • Professionell utveckling, 15 hp Kurskod: 3ME062
 • Fysiologi/farmakologi, 10 hp Kurskod: 3BM003
 • Mikrobiologi, immun, virologi,  10 hp Kurskod: 3MI100
 • Orala infektionssjukdomar, 5 hp Kurskod: 3OT113
 • Tandanatomi, 2 hp Kurskod: 3OD032
 • Allmän och oral patologi, 11 hp Kurskod: 3ME063
 • Oral och kraniofacial biologi, 13 hp Kurskod: 3BM006
 • Odontologisk materialvetenskap, 25 hp Kurskod: 3OT066
 • Oral diagnostisk radiologi, 9 hp Kurskod: 3OD044
 • Oral diagnostisk radiologi, 2 hp Kurskod: 3OD045
 • Vetenskaplig metodik 1, 3 hp Kurskod: 3ME079
 • Vetenskaplig metodik 2, 2 hp Kurskod: 3ME080
 • Klinisk oral fysiologi 1, 6 hp Kurskod: 3OT147
 • Klinisk oral fysiologi 2, 5 hp Kurskod: 3OT148
 • Kariologi 1, 13 hp Kurskod: 3CA007
 • Kariologi 2, 6 hp Kurskod: 3CA008
 • Parodontologi 1, 7 hp Kurskod: 3OT149
 • Parodontologi 2, 5 hp Kurskod: 3OT150
 • Psykologi/psykiatri, 3 hp Kurskod: 3OD010
 • Oral kirurgi 1, 3 hp Kurskod: 3OT145
 • Oral kirurgi 2, 7 hp Kurskod: 3OT146
 • Endodonti 1, 5 hp Kurskod: 3EN010
 • Endodonti 2, 7 hp Kurskod: 3EN011
 • Examensarbete 1, 30 hp Kurskod: 3ME059
 • Protetik 1, 8 hp Kurskod: 3PR012
 • Protetik 2, 10 hp Kurskod: 3PR013
 • Tandvård för patienter med särskilda behov, 8 hp Kurskod: 3OD038
 • Stadieexamination, 3 hp Kurskod: 3OT083
 • Allmän vuxentandvård, 8 hp Kurskod: 3OD014
 • Ortodonti, 9 hp Kurskod: 3OT071
 • Pedodonti, 9 hp Kurskod: 3OT081
 • Samhällsodontologi, 5 hp Kurskod: 3OT012
 • Valbar kurs, 8 hp

Omtentamensschema

Omtentamensschema kurser från HT23 och VT24 240522.pdf

Kursplanerna till kurserna hittar du genom att söka på antingen kursens namn eller kurskod.
Senast uppdaterad: 2024-05-23