"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kvalitetsarbete

Programmets kvalitetsarbete finns för att garantera att utbildningen gör studenten attraktiv på arbetsmarknaden och uppfyller de högt ställda kraven på en civilingenjör i Teknisk fysik.

Teknisk fysiks programanalys

Programmet ingår i ett kvalitetsprojekt vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet och genomför därför årligen en analys av programmet för att utveckling av verksamheten ska kunna ske.

Arkiv Programanalyser

Kvalitetspolicy och mål

Viktiga komponenter i vårt kvalitetsarbete är tydlighet i mål- och processtyrningen, studentmedverkan samt mätning och uppföljning. Samverkan med näringslivet är viktigt i kvalitetsarbetet och bidrar till att utbildningen kan anpassas till näringslivets framtida krav.

Kvalitetspolicy

Kvalitetsprojekt

Inom programmet genomförs ibland kvalitetsprojekt som ska gynna programmets utveckling och progression.

De projekts som genomförts hittills listas på tekniskfysik.se/kvalitetsprojekt.

Senast uppdaterad: 2023-07-30