"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programmets profiler

Profileringen görs under den andra halvan av utbildningen (vanligtvis åk 3 till 5) och möjligheterna att kombinera en helt egen och unik profil är stora. Vi rekommenderar att du väljer de kurser som passar just dig allra bäst som person.

Du kan välja mellan att läsa kurser ur en fördefinierad profil, kombinera kurser från flera olika profiler eller i övrigt välja ur ett stort utbud av valbara kurser inom t.ex. datavetenskap, elektronik, energiteknik, fysik, matematik, matematisk statistik, strålningsfysik, rymdfysik och rymdteknik. Fördjupningskurser från andra civilingenjörsutbildningar (eller motsvarande) vid Umeå universitet eller andra universitet och högskolor i Sverige kan också tillgodoräknas i din examen. Naturligtvis kan du också tillgodoräkna dig fördjupningskurser från utlandsstudier.

Eftersom det inte är nödvändigt att läsa alla fördjupningskurser från en och samma profil så är naturligtvis valbarheten mycket stor för dig. Det är fullt tillåtet att mixa kurser från olika profiler i din utbildning! Det är dock viktigt att du är medveten om förkunskapskraven till de kurser du vill läsa så att du kan planera din utbildning klokt.

De profiler som finns på Teknisk Fysik i Umeå är:

 • Beräkningsfysik
 • Finansiell modellering
 • Fotonik
 • Industriell strålningsfysik 
 • Medicinsk teknik
 • Nanoteknik och avancerade material
 • Robotik
 • Rymdfysik och rymdteknik
 • Sensorteknik och datorseende
 • Sjukhusfysik
 • Teoretisk fysik

Mer information om profilerna

Senast uppdaterad: 2022-12-06