Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Kursplaner och schema

Här är en översikt över tandteknikerprogrammets kurser. För att hitta kursplanen till respektive kurs måste du använda dig av kurskoden eller kursens namn. Kurskoderna hittar ni under varje termin.

Termin 1

Schema termin 1

 • Anatomi,, 3 hp Kurskod:3BM012
 • Avtagbar protetik samt implantat, 10 hp Kurskod:3OT054
 • Dentala biomaterial, 3 hp Kurskod:3OT046
 • Histologi med cellbiologi, 3 hp Kurskod: 3OT045
 • Kron- och broprotetik inklusive CAD/CAM- teknik, 6 hp Kurskod: 3OT151
 • Tandanatomi, 5 hp Kurskod: 3OT058

Termin 2

Schema termin 2

 • Avtagbar protetik samt implantat, 10 hp Kurskod: 3OT054
 • Dentala biomaterial, 4 hp Kurskod: 3OT046
 • Kron- och broprotetik inklusive CAD/CAM- teknik, 14 hp Kurskod: 3OT151
 • Tandhälsovård, 2 hp Kurskod: 3OD015

Termin 3

Schema termin 3

 • Dentala biomaterial, 6 hp Kurskod: 3OT046
 • Klinisk oral fysiologi, 3 hp Kurskod: 3OT048
 • Vetenskapliga metoder, 2 hp Kurskod: 3OT137
 • Kron- och broprotetik inklusive CAD/CAM- teknik samt implantatstödd protetik, 19 hp Kurskod: 3OT165

Termin 4

Schema termin 4

 • Avtagbar protetik samt implantat, 13 hp Kurskod: 3OT054
 • Dentala biomaterial, 5 hp Kurskod: 3OT046
 • Kron- och broprotetik inklusive CAD/CAM- teknik, 8 hp Kurskod: 3OT151
 • Ortodonti, 4 hp Kurskod: 3OT052

Termin 5

Schema termin 5

 • Examensarbete, 15 hp Kurskod: 3OT160
 • Laboratoriepraktik, 11 hp Kurskod: 3OT050
 • Samhällsodontologi, 2 hp Kurskod: 3OT056
 • Vetenskapliga metoder, 2 hp Kurskod: 3OT137

Termin 6

Schema termin 6

 • Laboratoriepraktik, 28 hp Kurskod: 3OT050
 • Samhällsodontologi, 1 hp Kurskod: 3OT056

Totalt antal poäng per ämne

 • Anatomi, 3 hp Kurskod: 3BM012
 • Avtagbar protetik samt implantat, 34 hp Kurskod: 3OT054
 • Dentala biomaterial, 18 hp Kurskod: 3OT046
 • Examensarbete, 15 hp Kurskod: 3OT160
 • Histologi med cellbiologi, 3 hp Kurskod: 3OT045
 • Klinisk oral fysiologi, 3 hp Kurskod: 3OT048
 • Kron- och broprotetik inklusive CAD/CAM- teknik, 47 hp Kurskod: 3OT151
 • Laboratoriepraktik, 39 hp Kurskod: 3OT050
 • Ortodonti, 4 hp Kurskod: 3OT052
 • Samhällsodontologi, 3 hp Kurskod: 3OT056
 • Tandanatomi, 5 hp Kurskod: 3OT058
 • Tandhälsovård, 2 hp Kurskod: 3OD015
 • Vetenskapliga metoder, 4 hp Kurskod: 3OT137
Kursplanerna till kurserna hittar du genom att söka på antingen kursens namn eller kurskod.