"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Schema och litteratur

Observera att de scheman som publiceras här är preliminära. Det slutgiltiga schemat kan hittas på dina sidor på Studentwebben, i TimeEdit eller på canvassidan för kursen.

Vårterminen 2023

3MB031/5MO120 Molekylär genetik

5MO108 Immunkemiska tekniker

3MB039 Mikrobiell patogenes, symtom och diagnostik

5MO107 Transgenteknologi N/T

3MB028/5MO100 Cellbiologi

5MO112 Genetik och genteknik

5MO113 Genexpression

5MO114 Strukturbiologi

5MO115 Bioinformatik och genomanalys

5MO101 Djur- och växtfysiologi

Höstterminen 2022

Organismbiologi

Inledande ingenjörskurs i bioteknik

Tillämpad cellbiologi

Projekt i bioteknik med mätteknik

Farmakologi

Mikrobiologi och basal molekylärbiologi

Basal och molekylär genetik

Avancerad molekylärbiologi

Tumörbiologi

Avancerad biomedicin

Immunologi

Bakteriell fysiologi och patogenes

Neurobiologi

Genetik II

Vårterminen 2022

På grund av coronapandemin och oförutsägbara rekommendationer kan sista minuten-ändringar förekomma i kursscheman.

5MO115 Bioinformatik och genomanalys

5MO114 Strukturbiologi

5MO101 Djur- och växtfysiologi - växt del

5MO101 Djur- och växtfysiologi

3MB039 Mikrobiell patogenes, symtom och diagnostik

5MO107 Transgenteknologi N/T

5MO113 Genexpression

3MB031/5MO120 Molekylär genetik

5MO108 Immunkemiska tekniker

3MB028/5MO100 Cellbiologi

5MO112 Genetik och genteknik

Höstterminen 2021

På grund av coronapandemin och oförutsägbara rekommendationer kan sista minutenändringar förekomma i kursscheman.

5MO102 3MB034 Tumour Biology Fall 2021_Preliminary October06

5MO099 Genetics II_fall 2021_preliminary_20210920

Updated Preliminary Schedule 211029 Neurobiology 5MO098

5MO012 Applied cell biology HT2021 preliminary

5MO104_3MB035 Basic and molecular genetics fall 2021 preliminary

5MO097 Schedule Bacterial Physiology and Pathogenesis HT21 - Updated 210907

5MO122 3FA013 Farmakologi HT21 (210819)

5MO105 Advanced Molecular Biology schedule for HT21 - Final.pdf

5MO072 Inledande ingenjörskurs schema HT21 (210716)

5MO096 Immunology HT2021 Schedule_preliminary (210702)

5MO103, 3MB036 Microbiology basic molecular biology schedule 2021 final.pdf
5MO103, 3MB036 Microbiology and basic molecular biology - Zoom links HT21.pdf

Schema Organismbiologi 2021.pdf

3MB037 Advanced Biomedicin 2021 General schedule
3MB037 Advanced Biomedicin 2021 Detailed schedule weeks 35-38
Zoom link roll call Advanced Biomedicine: https://umu.zoom.us/j/3553939685?pwd=L1Z2K0tsUDFWbUQ3MGpzcEw5Q09Cdz09 

Senast uppdaterad: 2022-11-30