Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Schema och litteratur

Observera att de scheman som publiceras här är preliminära. Det slutgiltiga schemat kan hittas på dina sidor på Studentwebben, i TimeEdit eller på canvassidan för kursen.

Vårterminen 2022

På grund av coronapandemin och oförutsägbara rekommendationer kan sista minuten-ändringar förekomma i kursscheman.

5MO107 Transgenteknologi N/T

5MO113 Genexpression

3MB031/5MO120 Molekylär genetik 

5MO108 Immunkemiska tekniker

3MB028/5MO100 Cellbiologi

5MO112 Genetik och genteknik

Höstterminen 2021

På grund av coronapandemin och oförutsägbara rekommendationer kan sista minutenändringar förekomma i kursscheman.

5MO102 3MB034 Tumour Biology Fall 2021_Preliminary October06

5MO099 Genetics II_fall 2021_preliminary_20210920

Updated Preliminary Schedule 211029 Neurobiology 5MO098

5MO012 Applied cell biology HT2021 preliminary

5MO104_3MB035 Basic and molecular genetics fall 2021 preliminary

5MO097 Schedule Bacterial Physiology and Pathogenesis HT21 - Updated 210907

5MO122 3FA013 Farmakologi HT21 (210819)

5MO105 Advanced Molecular Biology schedule for HT21 - Final.pdf

5MO072 Inledande ingenjörskurs schema HT21 (210716)

5MO096 Immunology HT2021 Schedule_preliminary (210702)

5MO103, 3MB036 Microbiology basic molecular biology schedule 2021 final.pdf
5MO103, 3MB036 Microbiology and basic molecular biology - Zoom links HT21.pdf

Schema Organismbiologi 2021.pdf

3MB037 Advanced Biomedicin 2021 General schedule
3MB037 Advanced Biomedicin 2021 Detailed schedule weeks 35-38
Zoom link roll call Advanced Biomedicine: https://umu.zoom.us/j/3553939685?pwd=L1Z2K0tsUDFWbUQ3MGpzcEw5Q09Cdz09 

Vårterminen 2021

På grund av coronapandemin och oförutsägbara rekommendationer kan sista minuten-ändringar förekomma i kursschemana.

5MO127 - Advanced Bioinformatics (92 kB)

5MO115 - Bioinformatics and Genome Analysis (122 kB)

5MO114 - Structural Biology (196 kB)

5MO101 - Animal and Plant Physiology, March - April (47 kB)

5MO101 - Animal and Plant Physiology, May - June (133 kB)

3MB038 & 5MO100 - Cell Biology (105 kB)

5MO112 - Genetics and Genetic Techniques (434 kB)

5MO120 & 3MB031 - Molecular Genetics (180 kB)

5MO108 - Immunochemical Techniques (67 kB)

5MO113 - Gene Expression (810 kB)

3MB039 Microbial Pathogenesis Part 1 210225-210308

3MB039 Microbial pathogenesis Part 2 210309 - 210323

5MO107 - Transgene Technology (119 kB)

Höstterminen 2020

5MO099 Genetics II , H20

5MO012 Tillämpad Cellbiologi 7,5 hp H20

5MO102 3MB034 Tumor Biology preliminary 2020-10-16

5MO104_and_3MB035_Basic_and_Molecular_Genetics_draft_Nov9

5MO098_Neurobiology_Preliminary_Schedule_Okt_28

5MO105 Avancerad Molekylärbiologi

5MO072 Inledande ingenjörskurs i bioteknik

5KE111 Biologisk kemi (forensics module)

5MO097 Bakteriell fysiologi och patogenes

5MO013 Organismbiologi 2020 preliminärt 10 aug

3MB036 5MO103 Microbiology basic molecular biology 2020

5MO072 Inledande ingenjörskurs_2020-Final

3MB037 Advanced Biomedicine General schedule HT20

3MB037 Advanced Biomedicine_Detailed schedule part 1 preliminary_with rooms

5MO096_Immunology_Preliminary schedule 2020

5MO105 Advanced Molecular Biology preliminary 200703