"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

VFU Barnmorskeprogrammet

VFU inom barnmorskeprogrammet är i första hand förlagd till olika kliniker och enheter inom följande regioner: Västerbotten, Norrbotten, Västernorrlands och Jämtland/Härjedalen, där avtal om garanterade VFU-platser finns. Det innebär att du som student inte kan garanteras all VFU på hemorten utan en del resor och boende på annan ort kan förekomma. Du kan efterfråga möjlighet att genomföra din praktik på hemorten/annan region till kursansvarig lärare i programmet, men det går inte att garantera att det kan ordnas. VFU-plats kan dock alltid erbjudas inom de län där avtal om platser finns för antagna studenter.

Senast uppdaterad: 2021-04-12