"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med oss

UPL är en av de största högskolepedagogiska enheterna i landet. Vi har bred kompetens inom högskolepedagogik vilket gör att vi har många samarbetspartners både inom Umeå universitet och externt.

Vi samarbetar både regionalt och nationellt. Vi har ett brett kontaktnät inom det högskolepedagogiska området, till exempel ingår medarbetare från UPL i arbetsgrupper vid SUHF, lärosätessamarbeten och i nationella nätverk. Genom våra samarbeten bidrar vi till att utforma nationella riktlinjer och praxis inom högskolepedagogik och därigenom kvalitetssäkrar vi vår egen kursverksamhet och vårt konsultativa stöd.

Vi samarbetar också internationellt i, till exempel, forsknings- och utvecklingsarbeten. I dessa samarbeten utvecklas ny kunskap som kommer Umeå universitets lärare tillgodo via vårt kursutbud och våra lokala samarbetsprojekt.

UPL har initierat och ansvarar för flera lokala nätverk för samverkan i högskolepedagogiska frågor.

Senast uppdaterad: 2023-10-03