"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljö, klimat och hälsa

Kursen ger en fördjupad förståelse för hur hälsa samspelar med globalisering och miljö- och klimatförändringar, och hur hållbara lösningar kan utvecklas på lokal och global nivå för att möta framtidens utmaningar.

 Kursens innehåll

  • Globala processer såsom miljö- och klimatförändringar
  • De globala hållbarhetsmålen / Agenda 2030
  • Hälsokonsekvensanalys
  • Klimatanpassning
  • Ramverk inom miljö- och klimatpolitik.

Vidare behandlar kursen specifikt klimatförändringar och deras effekter på hälsa i vårt nordeuropeiska klimatområde. I det sammanhanget behandlas också särskilt utsatta miljöer respektive känsliga patientgrupper och individer. Även värmens effekter vid arbete samt klimatanpassning och förebyggande av väderrelaterade risker för boende och inom hälso- och sjukvård ingår. Larmkedjor, handlingsplaner och beredskapsfrågor inom vård- och omsorg tas upp, och effektiviteten av förebyggande åtgärder inom vård- och omsorg.

Kursen består av tre delar som du kan gå i den ordning du vill och har behov av. 

Omfattning

Kursen består av en rad föreläsningar på olika teman som kretsar kring värmerelaterad ohälsa. Kursen är helt onlinebaserad och ger inga högskolepoäng.

Medverkande

  • Christofer Åström (Medicine doktor, Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet)
  • Maria Nilsson (Professor, Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet)
  • Chris Ebi (Professor, Center for Health and the Global Environment, University of Washington)
  • Eva-Lotta Glader (Docent, överläkare, Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet)
  • Gustav Strandberg (Filosofie doktor, SMHI)

Kontaktperson

Senast uppdaterad: 2024-02-01