"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Christofer Åström

Jag forskar på hur höga temperaturer och luftföroreningar påverkar vår hälsa och vilka som drabbas värst. Jag tittar även på hur detta kan komma att förändras i ett förändrat klimat.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 4tr, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Min forskning handlar om hur människor påverkas av sin omgivningsmiljö. Höga temperaturer och luftföroreningar påverkar risken för att bli sjuk och i värsta fall avlida i förtid. Jag undersöker hur höga temperaturer påverkar oss som population men även hur olika sjukdomar och läkemedel förändrar hur en individ kan hantera en värmebölja. Att förstå detta är av stor vikt och kommer att kunna hjälpa oss att hantera förhöjda temperaturer och även den ökning av antalet såväl som intensiteten av värmeböljor som kommer med ett varmare klimat.

Jag har även tittat på hur luftföroreningar påverkar vår hälsa. Luftföroreningar ökar risken för sjuklighet i samma grupper som är utsatta under en värmebölja. Detta är av vikt om man vill förebygga sjuklighet generellt i en population. Jag har även studerat hur luftföroreningar påverkar risken för komplikationer under graviditet.

Min forskning har stark koppling till det arbete som sker hos Folkhälsomyndigheten där jag tillsammans med kollegor har bidragit med kunskapsunderlag kring de hälsoeffekter som höga temperaturer medför. Arbetet har även givit stöd till den löpande verksamhet på Folkhälsomyndigheten som övervakar dödligheten hos befolkningen. Inom ramen för min forskning har jag även varit ett stöd för SMHI i utvecklingen av det värmevarningssystem som används i Sverige.

Min forskning har även gett mig möjlighet att delta i stora internationella forskningssamarbeten och främst i Multi-Country Multi-City (MCC) Collaborative Research Network.

 

One Earth, Elsevier 2024, Vol. 7, (2) : 325-335
Domingo, Nina G.G.; Fiore, Arlene M.; Lamarque, Jean-Francois; et al.
Environment International, Elsevier 2024, Vol. 187
Wen, Bo; Wu, Yao; Guo, Yuming; et al.
Environment International, Elsevier 2023, Vol. 179
de Bont, Jeroen; Pickford, Regina; Åström, Christofer; et al.
Environment International, Elsevier 2023, Vol. 174
Rai, Masna; Stafoggia, Massimo; de'Donato, Francesca; et al.
Environment International, Elsevier 2023, Vol. 181
Stafoggia, Massimo; Michelozzi, Paola; Schneider, Alexandra; et al.
EBioMedicine, Elsevier 2022, Vol. 84
Choi, Hayon Michelle; Lee, Whanhee; Roye, Dominic; et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, American Thoracic Society 2022, Vol. 206, (8) : 999-1007
Liu, Cong; Cai, Jing; Chen, Renjie; et al.
Epidemiology, Wolters Kluwer 2022, Vol. 33, (2) : 167-175
Masselot, Pierre; Sera, Francesco; Schneider, Rochelle; et al.
The Lancet Planetary Health, Elsevier 2022, Vol. 6, (5) : e410-e421
Wu, Yao; Li, Shanshan; Zhao, Qi; et al.
The Innovation, Cell Press 2022, Vol. 3, (2)
Wu, Yao; Wen, Bo; Li, Shanshan; et al.
The Lancet Planetary Health, Elsevier 2021, Vol. 5, (9) : e579-e587
Chen, Gongbo; Guo, Yuming; Yue, Xu; et al.
The Lancet Planetary Health, Vol. 5, (4) : e191-e199
Chen, Kai; Breitner, Susanne; Wolf, Kathrin; et al.
Atmosphere, MDPI 2021, Vol. 12, (11)
Olstrup, Henrik; Johansson, Christer; Forsberg, Bertil; et al.
Environmental epidemiology, Wolters Kluwer 2021, Vol. 5, (5)
Tobías, Aurelio; Hashizume, Masahiro; Honda, Yasushi; et al.
Nature Climate Change, Nature Publishing Group 2021, Vol. 11, (6) : 492-500
Vicedo-Cabrera, A.M.; Scovronick, N.; Sera, F.; et al.
The Lancet Planetary Health, Elsevier 2021, Vol. 5, (7) : e415-e425
Zhao, Qi; Guo, Yuming; Ye, Tingting; et al.
Health Affairs, Project HOPE 2020, Vol. 39, (12) : 2168-2174
Ebi, Kristie L.; Åström, Christofer; Boyer, Christopher J.; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2020, Vol. 48, (4) : 428-435
Oudin Åström, Daniel; Åström, Christofer; Forsberg, Bertil; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2020, Vol. 49, (5) : 1443-1453
Sjödin, Henrik; Johansson, Anders F.; Brännström, Åke; et al.
The BMJ, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 368
Vicedo-Cabrera, Ana M; Sera, Francesco; Liu, Cong; et al.
Environment International, Elsevier 2019, Vol. 131
Lee, Jae Young; Kim, Ho; Gasparrini, Antonio; et al.
New England Journal of Medicine, Waltham: Massachusetts Medical Society 2019, Vol. 381, (8) : 705-715
Liu, Cong; Chen, Renjie; Sera, Francesco; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2019, Vol. 16, (6)
Olstrup, Henrik; Johansson, Christer; Forsberg, Bertil; et al.
Environmental Research Letters, Vol. 14, (7)
Orru, Hans; Åström, Christofer; Andersson, Camilla; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2019, Vol. 48, (4) : 1101-1112
Sera, Francesco; Armstrong, Ben; Tobias, Aurelio; et al.
Läkartidningen, Stockholm: Läkartidningen Förlag AB 2019, Vol. 116
Åström, Christofer; Bjelkmar, Pär; Forsberg, Bertil
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2018, Vol. 15, (9) : 1-11
Analitis, Antonis; De' Donato, Francesca; Scortichini, Matteo; et al.
Environmental Health, BioMed Central (BMC) 2018, Vol. 17, (1)
Scortichini, Matteo; de'Donato, Francesca; De Sario, Manuela; et al.
Umeå University medical dissertations, 1890
Åström, Christofer
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI AG 2017, Vol. 14, (7)
Åström, Christofer; Åström, Daniel Oudin; Andersson, Camilla; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (5)
Oudin Åström, Daniel; Åström, Christofer; Rekker, Kaidi; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI AG 2015, Vol. 12, (12) : 15567-15583
de' Donato, Francesca K.; Leone, Michela; Scortichini, Matteo; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 12, (1) : 254-267
Åström, Christofer; Ebi, Kristie L; Langner, Joakim; et al.
European Respiratory Journal, Vol. 41, (2) : 285-294
Orru, Hans; Andersson, Camilla; Ebi, Kristie L; et al.
BMJ Open, group.bmj.open 2013, Vol. 3, (1) : e001842-
Åström, Christofer; Orru, Hans; Rocklöv, Joacim; et al.
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2012:4
Andersson, Louise; Forsberg, Bertil; Oudin Åström, Daniel; et al.
Environmental Research, Vol. 118 : 149-151
Barnett, A. G.; Åström, Christofer
EcoHealth, Vol. 9, (4) : 448-454
Åstrom, Christofer; Rocklöv, Joacim; Hales, Simon; et al.
Global Environmental Change, Elsevier 2011, Vol. 21, (4) : 1209-1214
Béguin, Andreas; Hales, Simon; Rocklöv, Joacim; et al.
Åström, Christofer; Oudin Åström, Daniel; Andersson, Camilla; et al.
Åström, Christofer; Oudin Åström, Daniel; Andersson, Camilla; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2023 till 31 december 2025
Värmerelaterad ohälsa i Sverige

Del av informationsmaterial kring värmeböljor på Region Västerbottens hemsida.

Fika efter en forskare

Medverkade i september 2019