Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Maria Nilsson

Maria Nilsson

Jag forskar om klimatförändringar och hälsa; klimatanpassning, -kommunikation och policyutveckling, samt om tobaksprevention.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå

Jag är docent och forskar inom området klimatförändringar och hälsa. Mitt huvudintresse är klimatanpassning, klimatkommunikation och policyutveckling. Ett annat forskningsområde är tobaksprevention med fokus på utvärdering av förebyggande program.

Jag leder flera externt finansierade projekt, till exempel: "Household Preferences on Lifestyles Transformation for Emission Reduction in Low Carbon Societies" (WP-ledare) som är ett samarbete med forskare i Tyskland, Frankrike och Norge. I ett annat projekt jag leder "Dengue risk communication in a local Indonesian community – understanding knowledge, attitudes and practice to improve action" studeras hur ett ett varningssystem för Denguefeber kan utvecklas i nära samverkan med lokalsamhället. Jag var integrerande redaktör för hälsa i Lancet Commission "Health and climate change: policy responses to protect public health" som publicerades 2015. Jag är en av ledarna för arbetsgruppen om anpassningsplanering och resiliens i "Lancet Countdown: Tracking Progress on Health and climate change". Det är ett internationellt multidisciplinärt forskningssamarbete som löper fram till 2030 som uppföljning på 2015 års Lancet Commission (lancetcountdown.org) med syftet att följa hälsopåverkan och policyutveckling.  

Mitt andra forskningsintresse är tobak och tobaksförebyggande åtgärder med ungdomar som målgrupp, med mer än 20 års erfarenhet. I min doktorsavhandling i epidemiologi och folkhälsovetenskap studerade jag hur tobaksbruk kan förebyggas bland ungdomar. Jag var ledamot i ett råd för den svenska regeringen för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken 2008-2017. Tillsammans med forskare från Uppsala/Wayne State University studerade jag ungas användning av vattenpipa "An evidence-based intervention study to prevent water pipe use in school going adolescents". För närvarande leder jag ett forskningsprojekt med forskare på vår enhet och från Karolinska Institutet där vi utvärderar en metod för att förhindra att ungdomar börjar röka. Projektet med en RCT-studie kombinerad med en observationsstudie och en hälsoekonomisk utvärdering är finansierad av Folkhälsomyndigheten.

Jag är SIGHT-fellow, tilldelad ett fellowship med ett individuellt baserat ledarskapsprogram inom global hälsa. SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) är en del av Kungliga Vetenskapsakademien (sight.nu). Sedan 2014 är jag en av redaktörerna för den vetenskapliga open access tidskriften Global Health Action (tandfonline.com/toc/zgha20/current).

Läs mer om min forskning i reportaget "Stigande temperaturer ökar ohälsan" (Från magasinet Tänk nr 1, 2019).

2020
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (4)
Herrmann, Alina; Sauerborn, Rainer; Nilsson, Maria
2020
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
Sulistyawati, Sulistyawati; Nilsson, Maria; Ekasari, Marlita Putri; et al.
2019
Energy Research & Social Science, Elsevier 2019, Vol. 52 : 144-158
Dubouis, Ghislain; Sovacool, Benjamin; Aall, Carlo; et al.
2019
Substance Use & Misuse, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 54, (3) : 514-524
Ramji, Rathi; Nilsson, Maria; Arnetz, Bengt; et al.
2019
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2019, Vol. 16, (6)
Sulistyawati, Sulistyawati; Dwi Astuti, Fardhiasih; Rahmah Umniyati, Sitti; et al.
2019
The Lancet, Elsevier 2019, Vol. 394, (10211) : 1836-1878
Watts, Nick; Amann, Markus; Arnell, Nigel; et al.
2018
Socialmedicinsk Tidskrift, Socialmedicinsk tidskrift 2018, Vol. 95, (4) : 421-433
Boij, A; Nilsson, Maria; Tillgren, P
2018
Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 95, (2) : 199-205
Friberg, P; Alfvén, T; Helldén, D; et al.
2018
Population and environment, Springer 2018, Vol. 40, (1) : 67-91
Furberg, Maria; Hondula, David; Saha, Michael; et al.
2018
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2018, Vol. 28 : 170-170
Herrmann, A.; Amelung, D.; Fischer, H.; et al.
2018
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2018, Vol. 46, (8) : 867-876
Ramji, Rathi; Arnetz, Bengt; Nilsson, Maria; et al.
2018
Sustainability, MDPI 2018, Vol. 10, (11)
Sköld, Bore; Baltruszewicz, Marta; Aall, Carlo; et al.
2018
The Lancet, Elsevier 2018, Vol. 392, (10163) : 2479-2514
Watts, Nick; Amann, Markus; Arnell, Nigel; et al.
2018
The Lancet, Elsevier 2018, Vol. 391, (10120) : 581-630
Watts, Nick; Amann, Markus; Ayeb-Karlsson, Sonja; et al.
2017
PLoS ONE, Public Library Science 2017, Vol. 12, (6)
Schröders, Julia; Wall, Stig; Hakimi, Mohammad; et al.
2017
The Lancet, Vol. 389, (10074) : 1151-1164
Watts, Nick; Adger, W Neil; Ayeb-Karlsson, Sonja; et al.
2016
PLoS ONE, Vol. 11, (5)
Trang, Phan Minh; Rocklöv, Joacim; Giang, Kim Bao; et al.
2016
Global Health Action, Vol. 9
Trang, Phan Minh; Rocklöv, Joacim; Giang, Kim Bao; et al.
2015
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2015, Vol. 71, (8) : 1883-1891
Anåker, Anna; Nilsson, Maria; Holmner, Åsa; et al.
2015
American Journal of Industrial Medicine, John Wiley & Sons 2015, Vol. 58, (5) : 541-548
Crowe, Jennifer; Nilsson, Maria; Kjellström, Tord; et al.
2015
Annals of Psychiatry and Mental Health, JSciMed Central 2015, Vol. 3, (1)
Trang, Phan Minh; Rocklöv, Joacim; Giang, Kim Bao; et al.
2015
The Lancet, Vol. 386, (10006) : 1861-1914
Watts, Nick; Adger, W Neil; Agnolucci, Paolo; et al.
2014
PLoS ONE, Public library science 2014, Vol. 9, (9)
Holmner, Åsa; Ebi, Kristie L; Lazuardi, Lutfan; et al.
2014
Global Health Action, Co-Action publishing 2014, Vol. 7
Minh An, Dao Thi; Nguyen, Ngoc Thi Bich; Nilsson, Maria
2014
Global Health Action, Co-Action publishing 2014, Vol. 7
Rocklöv, Joacim; Bao Giang, Kim; Van Minh, Hoang; et al.
2014
Global Health Action, Co-Action publishing 2014, Vol. 7
Van Minh, Hoang; Tuan Anh, Tran; Rocklöv, Joacim; et al.
2013
American Journal of Industrial Medicine, John Wiley & Sons 2013, Vol. 56, (10) : 1157-1164
Crowe, Jennifer; Wesseling, Catharina; Solano, Bryan Román; et al.
2013
International Journal of Circumpolar Health, CoAction Publishing 2013, Vol. 72, (Supplement 1) : 520-520
Furberg, Maria; Evengård, Birgitta; Nilsson, Maria
2013
International Journal of Circumpolar Health, CoAction Publishing 2013, Vol. 72, (Supplement 1) : 520-521
Hondula, D.; Furberg, Maria; Saha, M.; et al.
2013
Midwifery, Elsevier 2013, Vol. 29, (7) : 751-758
Petersen, Zainonisa; Nilsson, Maria; Steyn, Krisela; et al.
2013
Global Health Action, CoAction Publishing 2013, Vol. 6
Stordalen, Gunhild A.; Rocklöv, Joacim; Nilsson, Maria; et al.
2012
Global Health Action, Vol. 5 : 1-9
Holmner, Åsa; Rocklöv, Joacim; Ng, Nawi; et al.
2012
PLoS Medicine, San Francisco: Public Library of Science 2012, Vol. 9, (6) : e1001227-
Nilsson, Maria; Evengård, Birgitta; Sauerborn, Rainer; et al.
2011
Global Health Action, Häggeby: Co-Action publishing 2011, Vol. 4, (8417) : 11-
Furberg, Maria; Evengård, Birgitta; Nilsson, Maria
2011
Global Health Action, Vol. 4 : 5613-
Norberg, Margareta; Lundqvist, Gunnar; Nilsson, Maria; et al.
2010
Statens folkhälsoinstitut, 20
Nilsson, Maria
2010
BMC Public Health, Vol. 10 : 776-
Nilsson, Maria; Emmelin, Maria
2010
Global Health Action, CoAction Publishing 2010, Vol. 3
Nilsson, Maria; Kjellström, Tord
2010
Global Health Action, Vol. 3 : 5720-
Preet, Raman; Nilsson, Maria; Schumann, Barbara; et al.
2009
Umeå University medical dissertations, 1263
Nilsson, Maria
2009
The Lancet, Vol. 374, (9706) : 1955-1956
Nilsson, Maria; Beaglehole, Robert; Sauerborn, Rainer
2009
Scandinavian Journal of Psychology, John Wiley & Sons 2009, Vol. 50, (4) : 341-345
Nilsson, Maria; Stenlund, Hans; Weinehall, Lars; et al.
2009
BMC Public Health, BioMed Central 2009, Vol. 9, (74)
Nilsson, Maria; Weinehall, Lars; Bergström, Erik; et al.
2009
Midwifery, Vol. 25, (4) : 382-391
Petersen, Zainonisa; Nilsson, Maria; Everett, Katherine; et al.
2009
Global Health Action, Vol. 2
Sauerborn, Rainer; Kjellström, Tord; Nilsson, Maria
2007
Journal of Adolescent Health, Vol. 41, (2) : 214-215
Nilsson, Maria; Stenlund, Hans; Bergström, Erik; et al.
2006
Journal of Adolescent Health, Vol. 39, (6) : 880-886
Nilsson, Maria; Stenlund, Hans; Bergström, Erik; et al.
Så viktig är globala klimatkonferenser
Så viktig är globala klimatkonferenser

"Ambitionerna måste höjas". Det budskapet ger Maria Nilsson angående klimatkonferensen COP25 i Madrid.

Barn i fokus i nedräkning om klimatet
Barn i fokus i nedräkning om klimatet

Barnen kommer att drabbas särskilt hårt om inte klimatförändringarna begränsas visar ny rapport.

Maria Nilsson talar på världshälsomöte
Maria Nilsson talar på världshälsomöte

Klimatförändringar och hälsa, är temat när Maria Nilsson talar vid World Health Summit i Berlin.