"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Nilsson

Jag forskar om klimatförändringar och hälsa; klimatanpassning, -kommunikation och policyutveckling, samt om tobaksprevention.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå

Jag är professor i folkhälsovetenskap, med inriktningen klimatförändringar och hälsa vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa. Min doktorsexamen är inom epidemiologi och folkhälsovetenskap och mitt huvudsakliga forskningsfokus har sedan många år varit väder, klimat och klimatförändringar kopplat till människors hälsa, med ett särskilt intresse för klimatanpassning och sårbara befolkningar.

Jag leder forskning i låg- till höginkomstländer, några exempel på doktoranders ämnen genom åren är: värmeexponering och hälsoeffekter hos costaricanska sockerrörsarbetare, samband mellan väder, väderextremer och psykisk ohälsa i Vietnam, aspekter på klimatförändringar och hälsa i norra Sverige, hushålls minskade utsläpp av växthusgaser genom konsumtionsförändringar, samt dengue och riskkommunikation i indonesiska lokalsamhällen. De senaste åren har jag påbörjat en forskningslinje om klimatförändringar, hälsa och kommunikation för beteendeförändring med strategiskt forskningsanslag från medicinska fakulteten. Jag leder ett sk arbetspaket på ämnet i Horizon-projektetet Catalyse.

Jag var medförfattare och integrerande redaktör för hälsa i 2015 "Lancet Commission - Health and climate change: policy responses to protect public health". Sedan starten av den globala "Lancet Countdown 2030 on Health and Climate Change" 2016 har jag varit med och lett arbetsgruppen för anpassning, planering och resiliens för hälsa. I september 2021 blev jag ordförande för det nya initiativet Lancet Countdown in Europe, etablerat som ett forskningssamarbete med syftet att övervaka hälsa och klimatförändringar med årliga uppdateringar för regionen.The Lancet Countdown in Europe är partnerorganisation till European Climate and Health Observatory, ett gemensamt initiativ från Europeiska kommissionen och den europeiska miljöbyrån (EEA).

I samband med mina projekt arbetar jag för att öka medvetenheten i samhället om och förståelsen för klimatförändringar och dess hälsoeffekter, och för att bidra till evidensinformerad policy och praktik.

Jag tilldelades 2017 ett fellowship för ledarskap i global hälsa av Svenska Institutet för Global Health Transformation (SIGHT), vid Kungliga Vetenskapsakademien. Jag inbjöds till två arbetsgrupper i European Academies Science Advisory Council 2018–2021, en om klimatförändringar och hälsa och en om minskade koldioxidutsläpp inom byggsektorn. Jag är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademiens kommitté för hälsofrågor. Våren 2023 tilldelades jag utmärkelsen National Champion som finalist i Frontiers Planet Prize.

Jag är chefredaktör för vetenskapstidskriften Global Health Action. Under mitt ledarskap har tidskriften målet att bidra till arbetet med de globala hälsoutmaningar som aktualiseras av globaliseringens effekter.

Jag har publikationer i högimpacttidskrifter som the Lancet, Lancet Planetary health, Lancet Public Health och British Medical Journal.

Prevention Science, Springer Nature 2024, Vol. 25 : 175-192
Beeres, Dorien Tecla; Pulkki-Brännström, Anni-Maria; Nilsson, Maria; et al.
The Lancet Public Health
van Daalen, Kim R; Tonne, Cathryn; Semenza, Jan C; et al.
Environmental Research. Health, Institute of Physics (IOP) 2023, Vol. 1, (2)
Helldén, Daniel; Ndejjo, Rawlance; Sturm, Amanda; et al.
The Lancet, Elsevier 2023, Vol. 402, (10419) : 2346-2394
Romanello, Marina; Napoli, Claudia di; Green, Carole; et al.
The Lancet Regional Health: Europe, Elsevier 2023, Vol. 31
van Daalen, Kim R.; Tonne, Cathryn; Borrell, Carme; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2022, Vol. 15, (1)
Atusingwize, Edwinah; Nilsson, Maria; Egan Sjölander, Annika; et al.
Preventive Medicine, Elsevier 2022, Vol. 155
Beeres, Dorien; Arnö, Elin; Pulkki-Brännström, Anni-Maria; et al.
BMJ Global Health, BMJ Publishing Group Ltd 2022, Vol. 7, (6)
Dasandi, Niheer; Cai, Wenjia; Friberg, Peter; et al.
The BMJ, BMJ Publishing Group Ltd 2022, Vol. 376
Nilsson, Maria; Emilsson, Cecilia; Jonsson, Annie; et al.
Umeå universitet & Karolinska institutet 2022
Nilsson, Maria; Galanti, Rosaria; Pulkki-Brännström, Anni-Maria
The Lancet, Elsevier 2022, Vol. 400, (10363) : 1619-1654
Romanello, Marina; Di Napoli, Claudia; Drummond, Paul; et al.
The Lancet Public Health, Elsevier 2022, Vol. 7, (11) : e942-e965
van Daalen, Kim R.; Romanello, Marina; Rocklöv, Joacim; et al.
The Lancet Planetary Health, Vol. 6, (6) : e504-e523
van Daalen, Kim Robin; Kallesøe, Sarah Savić; Davey, Fiona; et al.
EASAC policy report, 43
European Academies' Science Advisory Council (EASAC),
The Lancet Planetary Health, Elsevier 2021, Vol. 5, (3) : e164-e175
Helldén, Daniel; Andersson, Camilla; Nilsson, Maria; et al.
Socialmedicinsk Tidskrift, Socialmedicinsk tidskrift 2021, Vol. 98, (2) : 267-275
Nilsson, Maria
The BMJ, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 372
Nilsson, Maria; Ebi, Kristie L; Campbell-Lendrum, Diarmid; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2021, Vol. 14
Nilsson, Maria; Sie, Ali; Muindi, Kanyiva; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (8)
Pulkki-Brännström, Anni-Maria; Galanti, Maria R.; Nilsson, Maria
Climatic Change, Switzerland: Springer 2021, Vol. 165
Richardsen Moberg, Karen; Sovacool, Benjamin K.; Goritz, Alexandra; et al.
The Lancet, Elsevier 2021, Vol. 398, (10311) : 1619-1662
Romanello, Marina; McGushin, Alice; Di Napoli, Claudia; et al.
The Lancet Public Health, Elsevier 2021, Vol. 6, (11) : e858-e865
Romanello, Marina; van Daalen, Kim; Anto, Josep M.; et al.
Frontiers in Sociology, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 6
Schröders, Julia; Nichter, Mark; San Sebastian, Miguel; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2021, Vol. 14, (1)
Wall, Stig; Emmelin, Maria; Krantz, Ingela; et al.
The Lancet, Elsevier 2021, Vol. 397, (10269) : 129-170
Watts, Nick; Amann, Markus; Arnell, Nigel; et al.
Göteborg: Göteborgs universitet 2020
Fagerberg, Björn; Forsberg, Bertil; Hammarstrand, Sofia; et al.
JMIR Research Protocols, Vol. 9, (10)
Galanti, Maria Rosaria; Pulkki-Brännström, Anni-Maria; Nilsson, Maria
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (4)
Herrmann, Alina; Sauerborn, Rainer; Nilsson, Maria
International Journal for Equity in Health, BioMed Central 2020, Vol. 19, (1)
Schröders, Julia; Dewi, Fatwa Sari Tetra; Nilsson, Maria; et al.
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, American Society of Tropical Medicine and Hygiene 2020, Vol. 103, (1) : 120-131
Sulistyawati, Sulistyawati; Nilsson, Maria; Ekasari, Marlita Putri; et al.
Energy Research & Social Science, Elsevier 2019, Vol. 52 : 144-158
Dubouis, Ghislain; Sovacool, Benjamin; Aall, Carlo; et al.
EASAC policy report, 38
European Academies Science Advisory Council (EASAC),
Substance Use & Misuse, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 54, (3) : 514-524
Ramji, Rathi; Nilsson, Maria; Arnetz, Bengt; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2019, Vol. 16, (6)
Sulistyawati, Sulistyawati; Dwi Astuti, Fardhiasih; Rahmah Umniyati, Sitti; et al.
The Lancet, Elsevier 2019, Vol. 394, (10211) : 1836-1878
Watts, Nick; Amann, Markus; Arnell, Nigel; et al.
Socialmedicinsk Tidskrift, Socialmedicinsk tidskrift 2018, Vol. 95, (4) : 421-433
Boij, A; Nilsson, Maria; Tillgren, P
Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 95, (2) : 199-205
Friberg, P; Alfvén, T; Helldén, D; et al.
Population and environment, Springer 2018, Vol. 40, (1) : 67-91
Furberg, Maria; Hondula, David; Saha, Michael; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2018, Vol. 28 : 170-170
Herrmann, A.; Amelung, D.; Fischer, H.; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2018, Vol. 46, (8) : 867-876
Ramji, Rathi; Arnetz, Bengt; Nilsson, Maria; et al.
Sustainability, MDPI 2018, Vol. 10, (11)
Sköld, Bore; Baltruszewicz, Marta; Aall, Carlo; et al.
The Lancet, Elsevier 2018, Vol. 392, (10163) : 2479-2514
Watts, Nick; Amann, Markus; Arnell, Nigel; et al.
The Lancet, Elsevier 2018, Vol. 391, (10120) : 581-630
Watts, Nick; Amann, Markus; Ayeb-Karlsson, Sonja; et al.
PLOS ONE, Public Library Science 2017, Vol. 12, (6)
Schröders, Julia; Wall, Stig; Hakimi, Mohammad; et al.
The Lancet, Vol. 389, (10074) : 1151-1164
Watts, Nick; Adger, W Neil; Ayeb-Karlsson, Sonja; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (5)
Trang, Phan Minh; Rocklöv, Joacim; Giang, Kim Bao; et al.
Global Health Action, Vol. 9
Trang, Phan Minh; Rocklöv, Joacim; Giang, Kim Bao; et al.
Publicerad: 22 apr, 2023
Publicerad: 13 feb, 2020
Publicerad: 18 dec, 2019
Publicerad: 14 nov, 2019
Publicerad: 19 feb, 2019
Publicerad: 21 dec, 2018
Maria Nilsson: Ju varmare, desto värre

Världen blir allt hetare och det har effekt på hälsan. Forskning visar hälsoeffekter som psykisk ohälsa, unde...

Umeå universitet i nyckelroll i Lancet Countdown Europa

Professor Maria Nilsson är ordförande för forskningssamarbetet Lancet Countdown i Europa.

Så viktig är globala klimatkonferenser

"Ambitionerna måste höjas". Det budskapet ger Maria Nilsson angående klimatkonferensen COP25 i Madrid.

Barn i fokus i nedräkning om klimatet

Barnen kommer att drabbas särskilt hårt om inte klimatförändringarna begränsas visar ny rapport.