"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Eva-Lotta Glader

Universitetslektor och överläkare i internmedicin och specialistläkare i klinisk farmakologi.
Undervisar och forskar inom kärlsjukdomar, obesitas och läkemedelsepidemiologi.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, överläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Angiologi och stroke
Plats
Byggnad 1A, plan 4, målpunkt B41, Norrlands universitetssjukhus, 459

Min forskning är idag inriktad på att förhindra insjuknanden i hjärtkärlsjukdom inklusive stroke och venösa tromboser. Den spänner mellan hur man främjar hälsosamma levnadsvanor till hur vi använder läkemedel på bästa sätt. Men jag försöker också förstå mig på de skillnader som finns mellan olika grupper inom vården. Till exempel mellan män och kvinnor men också utifrån socioekonomiska faktorer och grupper som exempelvis personer med obesitas som upplever sig stigmatiserade och särbehandlade i vården.

Förutom specialistutbildning inom klinisk farmakologi och internmedicin har jag också arbetat på Beteendemedicin vid Norrlands universitetssjukhus med att stödja mer hälsosamma levnadsvanor.

Idag arbetar jag kliniskt på Medicincentrum vid Norrlands universitetssjukhus. Där träffar jag främst patienter med kärlsjukdomar och diabetes och ansvarar för enheten för antikoagulantiabehandling.

European Journal of Clinical Pharmacology
Holmberg, Henrik; Glader, Eva-Lotta; Näslund, Ulf; et al.
Research in Social and Administrative Pharmacy, Elsevier 2023, Vol. 19, (7) : 1048-1053
Kindstedt, Jonas; Andersson, Pernilla; Westberg, Annica; et al.
International Journal of Geriatric Psychiatry, John Wiley & Sons 2023, Vol. 38, (11)
Kindstedt, Jonas; Glader, Eva-Lotta; Lövheim, Hugo; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis 2023, Vol. 41, (3) : 297-305
Lillqvist, Joel; Nilsson Sommar, Johan; Gustafsson, Per E; et al.
European Heart Journal Open, Oxford University Press 2022, Vol. 2, (1)
Holmberg, Henrik; Sjölander, Maria; Glader, Eva-Lotta; et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, Springer Science+Business Media B.V. 2022, Vol. 78 : 869-877
Norberg, Helena; Sjölander, Maria; Glader, Eva-Lotta; et al.
Patient Preference and Adherence, Dove Medical Press 2022, Vol. 16 : 343-352
Westberg, Annica; Sjölander, Maria; Glader, Eva-Lotta; et al.
Stroke, American Heart Association 2020, Vol. 51, (8) : 2536-2539
Darehed, David; Blom, Mathias; Glader, Eva-Lotta; et al.
European Stroke Journal, Sage Publications 2020, Vol. 5, (4) : 414-422
Larsen, Kristin Tveitan; Forfang, Elisabeth; Pennlert, Johanna; et al.
BMC Neurology, BioMed Central 2019, Vol. 19
Bråndal, Anna; Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2019, Vol. 140, (2) : 123-130
Darehed, David; Blom, Mathias; Glader, Eva-Lotta; et al.
Frontiers in Neurology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10
Darehed, David; Blom, Mathias; Glader, Eva-Lotta; et al.
International Journal of Stroke, Sage Publications 2018, Vol. 13 : 177-177
Darehed, David; Blom, M.; Glader, Eva-Lotta; et al.
Brain and Behavior, Vol. 7, (4)
Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta; Norrving, Bo; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2017, Vol. 135, (6) : 608-613
Glader, Eva-Lotta; Jonsson, B.; Norrving, B.; et al.
Stroke, Vol. 48, (6) : 1518-1523
Pennlert, Johanna; Asplund, Kjell; Glader, Eva-Lotta; et al.
European Stroke Journal, Sage Publications 2016, Vol. 1, (2) : 101-107
Sjölander, Maria; Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta
Neuroepidemiology, Vol. 46, (4) : 229-234
Söderholm, Anna; Stegmayr, Birgitta; Glader, Eva-Lotta; et al.
International Journal of Stroke, Vol. 10 : 33-33
Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta; Norrving, B.; et al.
Neurology, Vol. 84, (17) : 1732-1738
Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta; Norrving, Bo; et al.
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag AB 2015, Vol. 112
Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta; Norrving, Bo; et al.
International Journal of Stroke, Vol. 10 : 174-174
Glader, Eva-Lotta; Jonsson, B.; Eriksson, Marie
Stroke, Vol. 46, (8) : 2220-2225
Sjölander, Maria; Eriksson, Marie; Asplund, Kjell; et al.
Cerebrovascular Diseases, Vol. 37, (1) : 22-29
Appelros, Peter; Jonsson, Fredrik; Asberg, Signild; et al.
International Journal of Technology Assessment in Health Care, Vol. 30, (2) : 203-209
Ghatnekar, Ola; Persson, Ulf; Asplund, Kjell; et al.
International Journal of Stroke, John Wiley & Sons 2014, Vol. 9, (4) : 429-436
Lindmark, Anita; Glader, Eva-Lotta; Asplund, Kjell; et al.
Stroke, American Heart Association 2014, Vol. 45, (9) : 2762-2768
Stecksén, Anna; Glader, Eva-Lotta; Asplund, Kjell; et al.
Qualitative Health Research, Sage Publications 2014, Vol. 24, (3) : 412-419
Stecksén, Anna; Lundman, Berit; Eriksson, Marie; et al.
Health and Quality of Life Outcomes, London, England: BioMed Central 2013, Vol. 11, (34)
Ghatnekar, Ola; Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta
Cerebrovascular Diseases, Vol. 35, (Suppl. 3) : 475-475
Ghatnekar, Ola; Glader, Eva-Lotta; Persson, U; et al.
Cerebrovascular Diseases, Vol. 35, (Suppl. 3) : 702-702
Glader, Eva-Lotta; Edlund, Hilda; Sukhova, M; et al.
Cerebrovascular Diseases, S. Karger 2013, Vol. 36, (5-6) : 407-411
Glader, Eva-Lotta; Edlund, Hilda; Sukhova, Maria; et al.
Cerebrovascular Diseases, Vol. 35, (Suppl. 3) : 225-225
Lindmark, Anita; Glader, Eva-Lotta; Asplund, Kjell; et al.
European Journal of Clinical Pharmacology, Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg 2013, Vol. 69, (5) : 1173-1180
Sjölander, Maria; Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta
Cerebrovascular Diseases, Basel, Switzerland: S. Karger 2013, Vol. 35, (Suppl. 3) : 671-671
Stecksén, Anna; Asplund, Kjell; Glader, Eva-Lotta; et al.
Pharmacoepidemiology and Drug Safety, San Francisco: John Wiley & Sons 2012, Vol. 21, (9) : 911-919
Sjölander, Maria; Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta
Stroke, New York: American Heart Association 2012, Vol. 43, (2) : 536-538
Stecksén, Anna; Asplund, Kjell; Appelros, Peter; et al.
Stroke, New York: American Heart Association 2011, Vol. 42, (9) : 2492-2497
Asplund, Kjell; Glader, Eva-Lotta; Norrving, Bo; et al.
Special Issue: Abstracts of the 15th Congress of the EFNS, Budapest, Hungary, 2011, Oxford: Rapid Communications 2011 : 52-52
Asplund, Kjell; Norrving, B.; Glader, Eva-Lotta; et al.
Abstracts 27th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management Hyatt Regency Chicago: Chicago, Illinois, USA August 14–17, 2011, Wiley 2011 : S110-S110
Sjölander, Maria; Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta
Cerebrovascular Diseases, Vol. 30, (2) : 114-119
Appelros, Peter; Jonsson, Fredrik; Asplund, Kjell; et al.
Stroke, Vol. 41, (11) : 2552-2558
Eriksson, Marie; Stecksén, Anna; Glader, Eva-Lotta; et al.
Stroke, American Heart Association 2010, Vol. 41, (2) : 397-401
Glader, Eva-Lotta; Sjölander, Maria; Eriksson, Marie; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 42, (2) : 155-161
Röding, Jenny; Glader, Eva-Lotta; Malm, Jan; et al.
Stroke, New York: American Heart Association 2009, Vol. 40, (3) : 909-914
Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta; Norrving, Bo; et al.
Disability and Rehabilitation, Vol. 31, (13) : 1092-9
Röding, Jenny; Glader, Eva-Lotta; Malm, Jan; et al.

Forskningsprojekt

29 april 2013 till 31 december 2027

Jag lärare inom angiologi och stroke och kurssamordnare för termin 6 på Läkarprogrammet vid Umeå universitet.