Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

GIS och rumslig analys, 15 hp

Engelskt namn: GIS and Spatial Analysis

Denna kursplan gäller: 2014-11-17 och tillsvidare

Kurskod: 2KG017

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Institutionsstyrelsen, 2008-12-16

Reviderad av: Prefekten, 2016-12-07

Innehåll

Kursen inleds med att introducera den studerande i datorbaserad analys av rumsliga data. Detta sker genom användning av vektordata i geografiska informationssystem (GIS). Vidare behandlas teoretisk och tillämpad kartografi samt enklare tematiska analyser av kartmaterial från befintliga databaser. Den GIS-programvara som används i kursen är ArcGIS Desktop.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. förklara grundläggande begrepp relaterade till kartografi och vektor-GIS,

Färdighet och förmåga
2. framställa och tolka enklare tematiska kartor med hjälp av GIS,
3. förstå och applicera grundläggande principer i kartdesign, och
4. tillämpa GIS som stöd i skriftliga och muntliga redogörelser för rumsliga analyser inom samhällsvetenskapliga problemområden.
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Övningarna – både under handledning av lärare och i form av eget arbete – utgör ett väsentligt inslag under kursen. I kursen ingående seminarier utgör examinationstillfällen. Kursen ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom redovisning av arbetsuppgifter, en sals tentamen och en hemtentamen. För studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie provtillfällen erbjuds ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Betyg på kursen sätts först när alla prov och moment är godkända. På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd. Närmare anvisningar om prov och redovisningar lämnas vid kursstarten.

Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 11b § HF). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.

TILLGODORÄKNANDE: Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 21

  Huvudlitteratur

  Getting to know ArcGIS desktop
  Law Michael, Collins Amy
  Fifth edition : Redlands, California : Esri Press : 2018 : xii, 762 s. :
  ISBN: 978-1-58948-510-5
  Se bibliotekets söktjänst

  An introduction to geographical information systems
  Heywood D. Ian, Cornelius Sarah, Carver Steve
  4. ed. : Harlow : Prentice Hall : 2011 : xxxiv, 446 s. :
  ISBN: 0-273-72259-X ¹33.99
  Se bibliotekets söktjänst

  Mitchell Andy
  The Esri Guide to GIS Analysis, Volume 1: Geographic Patterns and Relationships Second Edition
  Amazon :
  https://www.amazon.com/Esri-Guide-GIS-Analysis-Relationships/dp/1589485793

  Additional literature can be included as advised by the teachers.

  Referenslitteratur

  Brewer Cynthia.A
  Desgining Better Maps
  Environmental Systems Research Institute Inc.,U.S. : 2015 :
  http://www.bokus.com/bok/9781589484405/designing-better-maps/

 • Giltig från: 2020 vecka 7

  Huvudlitteratur

  Getting to know ArcGIS desktop
  Law Michael, Collins Amy
  Fifth edition : Redlands, California : Esri Press : 2018 : xii, 762 s. :
  ISBN: 978-1-58948-510-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Mitchell Andy
  The ESRI guide to GIS analysis.n Volume 1: Geographic patterns & relationshipsc Andy Mitchell
  Redlands, CA : ESRI : 1999 : 186 s. :
  ISBN: 1-879102-06-4
  Se bibliotekets söktjänst

  An introduction to geographical information systems
  Heywood D. Ian, Cornelius Sarah, Carver Steve
  4. ed. : Harlow : Prentice Hall : 2011 : xxxiv, 446 s. :
  ISBN: 0-273-72259-X ¹33.99
  Se bibliotekets söktjänst

  Additional literature can be included as advised by the teachers.

  Referenslitteratur

  Brewer Cynthia.A
  Desgining Better Maps
  Environmental Systems Research Institute Inc.,U.S. : 2015 :
  http://www.bokus.com/bok/9781589484405/designing-better-maps/

 • Giltig från: 2020 vecka 6

  Huvudlitteratur

  Getting to know ArcGIS desktop
  Law Michael, Collins Amy
  Fifth edition : Redlands, California : Esri Press : 2018 : xii, 762 s. :
  ISBN: 978-1-58948-510-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Mitchell Andy
  The ESRI guide to GIS analysis.n Volume 1: Geographic patterns & relationshipsc Andy Mitchell
  Redlands, CA : ESRI : 1999 : 186 s. :
  ISBN: 1-879102-06-4
  Se bibliotekets söktjänst

  An introduction to geographical information systems
  Heywood D. Ian, Cornelius Sarah, Carver Steve
  4. ed. : Harlow : Prentice Hall : 2011 : xxxiv, 446 s. :
  ISBN: 0-273-72259-X ¹33.99
  Se bibliotekets söktjänst

  Compendium about statistics, network analyses and geographical models. Dept of Geography, Umeå. (KGI)

  Additional literature can be included as advised by the teachers.

  Referenslitteratur

  Brewer Cynthia.A
  Desgining Better Maps
  Environmental Systems Research Institute Inc.,U.S. : 2015 :
  http://www.bokus.com/bok/9781589484405/designing-better-maps/

 • Giltig från: 2019 vecka 50

  Huvudlitteratur

  Getting to know ArcGIS desktop
  Law Michael, Collins Amy
  Fifth edition : Redlands, California : Esri Press : 2018 : xii, 762 s. :
  ISBN: 978-1-58948-510-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Mitchell Andy
  The ESRI guide to GIS analysis.n Volume 1: Geographic patterns & relationshipsc Andy Mitchell
  Redlands, CA : ESRI : 1999 : 186 s. :
  ISBN: 1-879102-06-4
  Se bibliotekets söktjänst

  An introduction to geographical information systems
  Heywood D. Ian, Cornelius Sarah, Carver Steve
  4. ed. : Harlow : Prentice Hall : 2011 : xxxiv, 446 s. :
  ISBN: 0-273-72259-X ¹33.99
  Se bibliotekets söktjänst

  Compendium about statistics, network analyses and geographical models. Dept of Social and Economic Geography, Umeå. (KGI)

  Additional literature can be included according to the teachers recommendations.

  Referenslitteratur

  Brewer Cynthia.A
  Desgining Better Maps
  Environmental Systems Research Institute Inc.,U.S. : 2015 :
  http://www.bokus.com/bok/9781589484405/designing-better-maps/

 • Giltig från: 2018 vecka 21

  Huvudlitteratur

  Getting to know ArcGIS desktop
  Law Michael, Collins Amy
  Fifth edition : Redlands, California : Esri Press : 2018 : xii, 762 s. :
  ISBN: 978-1-58948-510-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Mitchell Andy
  The ESRI guide to GIS analysis.n Volume 1: Geographic patterns & relationshipsc Andy Mitchell
  Redlands, CA : ESRI : 1999 : 186 s. :
  ISBN: 1-879102-06-4
  Se bibliotekets söktjänst

  An introduction to geographical information systems
  Heywood D. Ian, Cornelius Sarah, Carver Steve
  4. ed. : Harlow : Prentice Hall : 2011 : xxxiv, 446 s. :
  ISBN: 0-273-72259-X ¹33.99
  Se bibliotekets söktjänst

  Compendium about statistics, network analyses and geographical models. Dept of Social and Economic Geography, Umeå. (KGI)

  Additional literature can be included according to the teachers recommendations.

  Referenslitteratur

  Brewer Cynthia.A
  Desgining Better Maps
  Environmental Systems Research Institute Inc.,U.S. : 2015 :
  http://www.bokus.com/bok/9781589484405/designing-better-maps/

 • Giltig från: 2017 vecka 1

  Huvudlitteratur

  Mitchell Andy
  The ESRI guide to GIS analysis.n Volume 1: Geographic patterns & relationshipsc Andy Mitchell
  Redlands, CA : ESRI : 1999 : 186 s. :
  ISBN: 1-879102-06-4
  Se bibliotekets söktjänst

  Getting to know ArcGIS.
  Law Michael, Collins Amy
  Fourth edition : Redlands, California : ESRI Press : 2015. : xii, 794 pages :
  ISBN: 1589483820 (pbk.) :
  Se bibliotekets söktjänst

  Harvey Francis
  A primer of GIS : fundamental geographic and cartographic concepts
  Second edition. : New York, NY : The Guilford Press : [2016] : xvi, 360 pages :
  ISBN: 9781462522170
  Se bibliotekets söktjänst

  Compendium about statistics, network analyses and geographical models. Dept of Social and Economic Geography, Umeå. (KGI)

  Additional literature can be included according to the teachers recommendations.

  Referenslitteratur

  Brewer Cynthia.A
  Desgining Better Maps
  Environmental Systems Research Institute Inc.,U.S. : 2015 :
  http://www.bokus.com/bok/9781589484405/designing-better-maps/

 • Giltig från: 2016 vecka 49

  Huvudlitteratur

  Mitchell Andy
  The ESRI guide to GIS analysis.n Volume 1: Geographic patterns & relationshipsc Andy Mitchell
  Redlands, CA : ESRI : 1999 : 186 s. :
  ISBN: 1-879102-06-4
  Se bibliotekets söktjänst

  Getting to know ArcGIS.
  Law Michael, Collins Amy
  Fourth edition : Redlands, California : ESRI Press : 2015. : xii, 794 pages :
  ISBN: 1589483820 (pbk.) :
  Se bibliotekets söktjänst

  Harvey Francis
  A primer of GIS : fundamental geographic and cartographic concepts
  Second edition. : New York, NY : The Guilford Press : [2016] : xvi, 360 pages :
  ISBN: 9781462522170
  Se bibliotekets söktjänst

  Compendium about statistics, network analyses and geographical models. Dept of Social and Economic Geography, Umeå. (KGI)

  Additional literature can be included according to the teachers recommendations.

  Referenslitteratur

  Brewer Cynthia.A
  Desgining Better Maps
  Environmental Systems Research Institute Inc.,U.S. : 2015 :
  http://www.bokus.com/bok/9781589484405/designing-better-maps/