"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Human Rights Law (Juristprogrammet), 15 hp

Engelskt namn: Human Rights Law

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 2JU204

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Fyrgradig skala, bokstavsbetyg

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-04

Innehåll

Innehåll
Kursen beskriver, analyserar och bedömer mänskliga rättigheter i en internationell, regional och nationell konstitutionell kontext. Kursen omfattar både det normativa skyddet av mänskliga rättigheter liksom deras efterlevnad och tillämpning. Betydelsen av mänskliga rättigheter för att förstå konstitutioner och konstitutioners roll i att realisera mänskliga rättigheter i praktiken analyseras och diskuteras i förhållande till samtida situationer och frågor.
 
I kursen berörs:
-    Förhållandet mellan mänskliga rättigheter, folkrätten och folkrättens teorier och metoder.
-    Förhållandet mellan mänskliga rättigheter, konstitutionella normer och principer, och deras genomförande.
-    Betydelsen av stater samt regionala och internationella organisationer för skyddet av de mänskliga rättigheterna.
-    Det internationella skyddet av särskilda grupper såsom kvinnor, barn och flyktingar.
-    Diskussioner om individuella- och grupprättigheter samt förhållandet dem emellan.

 

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs:
 
Kunskap och förståelse
 
•    visa fördjupad förståelse av betydelsen och ställningen för mänskliga rättigheter i både folkrätten och den konstitutionella rätten.  
•    visa fördjupad kunskap om globala, regionala och nationella konstitutionella system för skyddet av individers och gruppers mänskliga rättigheter, och
•    visa fördjupad kunskap om olika typer av rättigheter, deras kännetecken och inbördes förhållande samt olika faktorer som påverkar deras implementering.  
 
Färdigheter och förmågor
 
•    kunna analysera och kritiskt granska utmaningar och problem som rör mänskliga rättigheter i folkrätten och den konstitutionella rätten.

Behörighetskrav

120 hp rättsvetenskap. Grundläggande behörighet i engelska för högskolestudier.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningens upplägg
Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och seminarier. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. Studenter förväntas förbereda uppgifter inför seminarierna och delta aktivt vid dessa.
 
Kursen inklusive kurslitteratur och examination är på engelska.
 
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination
Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels en individuell hemtentamen enligt punkt 2 nedan.
 
Punkt 1
Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.
 
Punkt 2
Skrivande av en individuell hemtentamen vid kursens slut.
 
Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1 ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (B). För den individuella hemtentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (B), inte utan beröm godkänd (Ba) eller med beröm godkänd (AB).
 
På hela kursen ges något av Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens alla delar och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är godkända.   
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.
 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodo-räknande. För närmare information se: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

 

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 44

  Course literature

  International human rights law
  Moeckli Daniel, Shah Sangeeta, Sivakumaran Sandesh
  Fourth edition : Oxford University Press : [2022] : 710 sidor :
  ISBN: 9780198860112
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  In addition, a number of articles and texts related to the seminars will be distributed via the course learning platform.

  Further readings (non-mandatory)

  Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power : Some Reflections from National and International Law
  Arnold Rainer., Martínez-Estay José Ignacio.
  Cham : Springer International Publishing : 2017 : XI, 446 p. :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9783319551869
  Se Umeå UB:s söktjänst

  International human rights law and practice
  Bantekas Ilias, Oette Lutz
  Third edition : Cambridge : Cambridge University Press : 2020 : 941 sidor :
  ISBN: 9781108711753
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Harris, O'Boyle & Warbrick : law of the European convention on human rights
  Harris David J., O'Boyle M., Bates Ed, Buckley Carla
  Fourth edition : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : [2018] : lxv, 986 pages :
  ISBN: 9780198785163
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Shaw Malcolm N.
  International law
  Ninth edition. : Cambridge : Cambridge University Press : 2021 : xcv, 1213 pages :
  ISBN: 9781108477741
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 44

  Course literature

  International human rights law
  Moeckli Daniel, Shah Sangeeta, Sivakumaran Sandesh, Harris David J.
  Third edition : Oxford : Oxford University Press : [2018] : lviii, 644 sidor :
  ISBN: 9780198767237
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  In addition, a number of articles and texts related to the seminars will be distributed via the course learning platform.

  Further readings (non-mandatory)

  Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power : Some Reflections from National and International Law
  Arnold Rainer., Martínez-Estay José Ignacio.
  Cham : Springer International Publishing : 2017 : XI, 446 p. :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9783319551869
  Se Umeå UB:s söktjänst

  International human rights law and practice
  Bantekas Ilias, Oette Lutz
  Third edition : Cambridge : Cambridge University Press : 2020 : 941 sidor :
  ISBN: 9781108711753
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Harris, O'Boyle & Warbrick : law of the European convention on human rights
  Harris David J., O'Boyle M., Bates Ed, Buckley Carla
  Fourth edition : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : [2018] : lxv, 986 pages :
  ISBN: 9780198785163
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Shaw Malcolm Nathan
  International law
  Eighth edition. : Cambridge : Cambridge University Press : [2017] : lxxxviii, 1033 sidor :
  ISBN: 978-1-107-18847-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 45

  Course literature

  International human rights law
  Moeckli Daniel, Shah Sangeeta, Sivakumaran Sandesh, Harris David J.
  Third edition : Oxford : Oxford University Press : [2018] : lviii, 644 sidor :
  ISBN: 9780198767237
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Further readings (non-mandatory)

  Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power : Some Reflections from National and International Law
  Arnold Rainer., Martínez-Estay José Ignacio.
  Cham : Springer International Publishing : 2017 : XI, 446 p. :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9783319551869
  Se Umeå UB:s söktjänst

  International human rights law and practice
  Bantekas Ilias, Oette Lutz
  Second edition. : 2016 : lxiii, 860 pages :
  ISBN: 9781107125049
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Shaw Malcolm Nathan
  International law
  Eighth edition. : Cambridge : Cambridge University Press : [2017] : lxxxviii, 1033 sidor :
  ISBN: 978-1-107-18847-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  In addition, a number of articles and texts related to the seminars will be distributed via the course learning platform.

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Course literature

  International human rights law and practice
  Bantekas Ilias, Oette Lutz
  Second edition. : 2016 : lxiii, 860 pages :
  ISBN: 9781107125049
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Further readings (non-mandatory)

  Abass Ademola
  Complete international law : text, cases, and materials
  2nd edition. : Oxford : Oxford University Press : 2014. : xliii, 759 p. :
  ISBN: 978-0-19-967907-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power : Some Reflections from National and International Law
  Arnold Rainer., Martínez-Estay José Ignacio.
  Cham : Springer International Publishing : 2017 : XI, 446 p. :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9783319551869
  Se Umeå UB:s söktjänst

  International human rights law
  Moeckli Daniel, Shah Sangeeta, Sivakumaran Sandesh, Harris David J.
  Third edition : Oxford : Oxford University Press : [2018] : lviii, 644 sidor :
  ISBN: 9780198767237
  Se Umeå UB:s söktjänst

  In addition, a number of articles and texts related to the seminars will be distributed via Cambro.