Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Internationalisering och socialt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Internationalisation and Social Work

Denna kursplan gäller: 2021-09-27 och tillsvidare

Kurskod: 2SA195

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2021-05-27

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-29

Behörighetskrav

För studenter på socionomprogrammet krävs att kurser omfattande 150 hp inom ramen för programmet är examinerade, registrerade och godkända (90 hp termin 1-3, samt 60 hp termin 4-6.) Utöver detta krävs pågående studier på termin 6.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 39

Denna kurs kräver att eleverna läser en mängd olika texter från läroböcker till rapporter och artiklar till onlinematerial. Vi kommer att använda material från åtminstone några av följande texter - tillgängliga i bokhandeln på campus och även på biblioteket: Under kursen väljer studenterna ytterligare läsningar relaterade till deras intresseämne. Rekommenderad:

Ahmadi N
Globalisation of consciousness and new challenges for international social work. International Journal of Social welfare, 2003:12, pp. 14-23.
International Journal of Social welfare : 2003 :
Obligatorisk

Alphonse, M., George, P. & Moffat, K.
Redefining social work standards in the context of globalisation. International Social Work, 51(2), pp. 145-158.
International Social Work : 2008 :
Obligatorisk

Duffy Simon
The Citizenship Theory of social justice: Exploring the meaning of personalisation for social workers
Journal of Social Work Practice 2010;24(3):253-67 : 2010 :
Obligatorisk

Handbook of international social work : human rights, development, and the global profession
Healy Lynne M., Link Rosemary J.
New York : Oxford University Press : cop. 2012 : 534 s. :
ISBN: 0-19-533361-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Haug E
Critical reflections on the emerging discourse of international social work. International Social Work, 48(2), pp. 126-135.
International Social Work : 2005 :
Obligatorisk

International Social Work: A retrospective in the 50th year. International Social Work, 50(5), pp. 581-596.
Healy L.M, Thomas R.L
International Social Work : 2007 :
Obligatorisk

Healy L.M
Universalism and cultural relativism in social work ethics. International Social Work, 50(1), pp. 11-26.
International Social Work : 2007 :
Obligatorisk

Knei-Paz C
The Central Role of the Therapeutic Bond in a Social Agency Setting: Clients’ and Social Workers’ Perceptions. Journal of Social Work, 9(2), pp. 178-198.
Journal of Social Work : 2009 :
Obligatorisk

Lorenz Walter
Perspectives on European social work : from the birth of the nation state to the impact of globalisation
Opladen : Budrich : 2006 : 199 s. :
ISBN: 3-86649-008-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lorenz Walter
Social work in a changing Europe
London : Routledge : 1994 : 206 s. :
ISBN: 0-415-07807-5 (inb.) ; £35.00 (non-net) : CIP entry (Nov.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Mohan B
Rethinking international social work. International Social Work, 51 (1), pp. 11-24
International Social Work : 2008 :
Obligatorisk

Dilemmas in international and cross-cultural social work education
Nagy G, Falk D.S
International Social Work, 43 (1), pp. 49-60 : 2000 :
Obligatorisk

Pain M
The Origins of Social Work
Palgrave Macmillan : 2005 :
Obligatorisk

Lyons Karen.
The SAGE handbook of international social work
London : SAGE : 2012. : 540 s. :
ISBN: 0-85702-333-0 ¹95.00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

A Comparataive Welfare Regime Approach to Global Social Policy
Wood Geof, Gough Ian
World Development : 2006 :
http://DOI: 10.1007/978-3-658-07306-0_18
Obligatorisk
Läsanvisning: Reading instructions: World Development 34(9): 1691-712 DOI: 10.1007/978-3-658-07306-0_18

The borders of punishment : migration, citizenship, and social exclusion
Aas Katja Franko, Bosworth Mary
Oxford : Oxford University Press : 2013. : 1 online resource :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9780191748752 (ebook)
Se bibliotekskatalogen Album

Stretmo Live
Governing the unaccompanied child : media, policy and practice
Gothenburg : Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg : 2014 : 330 s. :

Standing Guy
The precariat : the new dangerous class
London : Bloomsbury Academic : 2011 : 198 s. :
ISBN: 9781849663519 (hft.)
Se bibliotekskatalogen Album

Arbeit, Migration und Soziale Arbeit
Geisen Thomas, Ottersbach Markus
Springer Fachmedien Wiesbaden : 2015 :
Läsanvisning: Reading instructions: Wikström, Eva (2015): The Swedish Welfare-State's unnoticed helpers-Local support to Asian Seasonal Migrant Berry-pickers in distress, Arbeit, Migration und Soziale Arbeit / [ed] T. Geisen, M. Ottersbach, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015, 395-413.