Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljöteoretiska perspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Perspectives on Environmental Theory

Denna kursplan gäller: 2022-06-06 och tillsvidare

Kurskod: 2KC028

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2019-06-11

Reviderad av: Föreståndaren, 2022-06-22

Behörighetskrav

Univ 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete; alternativt minst 120 hp. Dessutom En A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Kursen kan ej tillgodoräknas i andra kurser i genusvetenskap vid Umeå universitet. För ytterligare information kontakta studierektor.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.