Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljöteoretiska perspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Perspectives on Environmental Theory

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 2KC028

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Föreståndaren, 2019-06-11

Innehåll

Det är en tvärvetenskaplig kurs som med fördel kan läsas inom ramen för många program. Kursen bygger på studenternas aktiva deltagande och består av föreläsningar, seminarier och skriftliga examinationer. Aktivt deltagande i seminarier är en förutsättning för att kunna genomföra kursen med goda resultat. Kursen ges på svenska. Kursen ges på halvfart.

Förväntade studieresultat

.

Behörighetskrav

Univ 90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete; alternativt minst 120 hp. Dessutom En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. De schemalagda seminarierna är obligatoriska. För studenter som inte har möjlighet att delta i obligatoriskt studietillfälle kommer en skriftlig komplettering att krävas. Tiden för inlämning av kompletteringar följer samma regler som förnyad examination, det vill säga senast inom två år efter studentens registrering på kursen. Stor vikt läggs vid självständigt arbete.

Examination

Examinationen sker löpande genom aktivt deltagande på seminarier, samt genom en skriftlig hemtentamen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
För kursen som helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända.

Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande

Kursen kan ej tillgodoräknas i andra kurser i genusvetenskap vid Umeå universitet. För ytterligare information kontakta studierektor.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 2

Anderson Jill
'Warm blood and live semen and rich marrow and wholesome flesh!
Journal of Ecocriticism : 2011 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_chadwyckhealey_abell_R04638777
Obligatorisk
Läsanvisning: s.51-66

Cecire Natalia
Environmental Innocence and Slow Violence
Ingår i:
Women's studies quarterly.
Old Westbury, N.Y. : Feminist Press : 1981- : sid. 164-180 :
https://www-proquest-com.proxy.ub.umu.se/docview/1665110240?accountid=14581
Obligatorisk

Chakrabarty Dipesh
The Climate of History : Four Theses
Ingår i:
Critical inquiry [Elektronisk resurs].
Chicago : Univ. of Chicago : 2002- : 35 : sid. 197-222 :
https://browzine.com/libraries/232/articles/46920939
Obligatorisk

Colebrook Claire
Introduction: Framing the End of the Species: Images Without Bodies
Open Humanities Press : 2014 :
https://quod.lib.umich.edu/o/ohp/12329362.0001.001/1:2/--death-of-the-posthuman-essays-on-extinction-volume-one?rgn=div1;view=fulltext
Obligatorisk

Cripps Elizabeth
Climate Change, Population, and Justice: Hard Choices to Avoid Tragic Choices
Global Justice Network : 2015 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_42cd61590bbc44b8b50285d96dfec9dd
Obligatorisk
Läsanvisning: s.1-22

Arrested Development? : The Promises and Paradoxes of ‘Selling Nature to Save It
Dempsey Jessica, Suarez Daniel Chiu
Ingår i:
Annals of the American Association of Geographers [Elektronisk resurs]
2016- : 106 : sid. 653-671 :
https://www-tandfonline-com.proxy.ub.umu.se/doi/full/10.1080/24694452.2016.1140018
Obligatorisk

The Population Bomb Revisited
Ehrlich Paul R., Ehrlich Anne H.
he Electronic Journal of Sustainable Development : 2009 :
https://www.populationmedia.org/wp-content/uploads/2009/07/Population-Bomb-Revisited-Paul-Ehrlich-20096.pdf
Obligatorisk

Gaard Greta
Toward a Queer Ecofeminism
Ingår i:
Hypatia [Elektronisk resurs]
2000- :
Obligatorisk

Gibson-Graham J.K.
A feminist project of belonging for the Anthropocene
Ingår i:
Gender, place and culture
Abingdon : Carfax Publ. Co. : 1994- : 1 : sid. 1-21 :
Obligatorisk

Haraway Donna
Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin
Ingår i:
Environmental Humanities [Elektronisk resurs]
2012- : sid. 159-165 :
https://watermark.silverchair.com/159Haraway.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAqcwggKjBgkqhkiG9w0BBwagggKUMIICkAIBADCCAokGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQM2wOgK18FWLqOc-37AgEQgIICWhaFwKLZB7_C7TBaFYedGV56lZdIekeNchfc6bMoJp9VA7Zs2jVb4lxIpl-sM_2hsEpjvfnVRvgRthsglGxi2s7KUPbaacRxjP1ddZZjSgQ9iSHczMbM0CVujgVjgZ6fHjDf3n1PPPfxeDMTb0_3WWyuK1fZLkY17KC8UG-BcxS388-lcqiGWE4LqZoj2zY_ke115iJzuSqRTZGbQmzcvhmyPsTZAkSUq-G86RWmIL5zFmUgUzrQjPhfK37wNkpgQXCJqOyAjob_DKHd17YvuJlhAigniRAl6slJf4V45n7TF1aW6aUdIqjuuyCrtyPa2zLQDDohuzEMiAFQZb9lbhZ5Dk8s6W054Y96QatBSBBPjBedLCklRiR7pNPywCvGkuNQSrUWtRrfNqEefncHSwksi_4pS7S5gAplI20SSEcBMcT8vwI1SIwbYrlm7fZKMQM1yA6ew4WjfQMyYeFei-AaS7VM_WWCZ8UTqMnJ5_dpi8zQLu8DUNMaiFNNs7Ols-jf_kJNHhPaQa3tqjr7O5RPBZk_HLwYHnR6he5sLEU4BDMgHBzlmcdjKWeliRmtbZ8WTxJogfQylCPNM68BS7VT4plwiamNTtu7t0sfWrDvhfyXNWkstMqW50L_oqMoKVlRuD_4to9Rk_xk1_FAlqBQqKFdwLnS5MpZB104BtW66uX4OMcDdJ3n_RM0F3zrzI5GQAQFXlz2lDn3V8vy-4sjHqyOuAdh3GanYRVJo2IIFfH9x52MJM9nKhvGnVtPFecQvaBKiajtLZ207ldYokCldNCf9V3qoWoA
Obligatorisk

Merchant Carolyn
Gender and environmental history
Ingår i:
The journal of American history
Abilene, Kan., etc. : Mississippi Valley Historical Association : 1964- :
Obligatorisk

Roth-Johnson Danielle
Back to the Future - François d'Eaubonne, Ecofeminism and Ecological Crisis
Common Ground Research Networks : 2013 :
https://cgscholar.com/bookstore/works/the-international-journal-of-literary-humanities-vol-10-issue-3-2013
Obligatorisk

Interrupting the Anthropo-obScene: Immuno-biopolitics and Depoliticizing Ontologies in the Anthropocene
Swyngedouw Erik, Ernstson Henrik
Ingår i:
Theory, culture & society.
London : Sage Publications : 1982- :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_crossref_primary_10_1177_0263276418757314

The political unconscious of the Anthropocene: A conversation with Frédéric Neyrat
society & space : 2014 :
https://www.societyandspace.org/articles/on-the-political-unconscious-of-the-anthropocene
Obligatorisk

Weingarten Karen
Vibrant Matter: A Political Ecology of Things (review)
Ingår i:
Configurations [Elektronisk resurs]
Baltimore : Johns Hopkins Univ. Press : 1993- :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_proquest_journals_1037387230
Obligatorisk

Ytterligare texter kan tillkomma

Referenslitteratur

Naturens död : kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen
Merchant Carolyn, Holmqvist Bosse, Östling Brutus, Lång Öjevind
Stockholm : B. Östlings bokförl. Symposion : 1994 : 394 s. :
ISBN: 9171391959
Se bibliotekskatalogen Album

Merchant Carolyn
Introduction : Peace with the Earth: Women and the Swedish environment
Ingår i:
Earthcare
New York : Routledge : 1996 : 280 s. : sid. 167-184 :

Haraway Donna Jeanne
Staying with the trouble : making kin in the Chthulucene
Durham : Duke University Press : 2016 : 296 pages :
ISBN: 9780822362142
Se bibliotekskatalogen Album

The Anthropo-scene: A guide for the perplexed
Lorimer Jamie, Lorimer Jamie
Ingår i:
Social studies of science [Elektronisk resurs]
[London] : SAGE Publications : 1999- : 47 : sid. 117-142 :
https://journals-sagepub-com.proxy.ub.umu.se/doi/pdf/10.1177/0306312716671039

Neyrat Frédéric
The unconstructable earth : an ecology of separation
First edition. : New York, NY : Fordham University Press : 2019 : 230 pages :
ISBN: 9780823282586
Se bibliotekskatalogen Album

“The Birth Of Immunopolitics”,
Open Humanities Press : 2010 :
https://www.parrhesiajournal.org/parrhesia10/parrhesia10_neyrat.pdf

Barad ,Karen
Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes ToMatter
Ingår i:
Signs
Chicago, Ill. : Chicago U. P. : 1975- : 28 : sid. 801-831 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_gale_infotracacademiconefile_A100484977

Bennett Jane
Vibrant Matter
CSPA : 2016 :
https://www.jstor.org/stable/cspaquarterly.14.7?refreqid=excelsior%3A7c1de336c62d50d20ac69047dd111d56&seq=1

Introduction: A Geneology of Queer Ecologies
Catriona Mortimer-Sandilands, Erickson Bruce
Bloomington, Ind. : Indiana University Press : 2010 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1v5n3j5/alma9921353171104996
Läsanvisning: s.1-47

Edelman Lee
No future : queer theory and the death drive
Durham : Duke University Press : 2004 : 191 s. :
ISBN: 0822333597
Se bibliotekskatalogen Album

Edenheim Sara
No kin : between the reproductive paradigm and ideals of community
Ingår i:
Lambda nordica
Stockholm : Föreningen Lambda nordica : 1989- :

Ytterligare texter kan tillkomma