"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sveriges ekonomiska geografi, 7,5 hp

Engelskt namn: Sweden´s economic geography

Denna kursplan gäller: 2010-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 2KG053

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2009-06-08

Innehåll

The course gives an overview of Sweden’s economic geography. The course includes the country’s special features with regard to economic geography as well as Sweden´s position in the EU and the world economy. The characteristics of industry and business life, the location patterns of industry, trade flows, and how the economy patterns have changed over time are aspects of the economic geography of Sweden. Other themes are the country’s financial system, influx of foreign ideas and values, and basic knowledge about gender equality.

Förväntade studieresultat

After completing the course the student should have knowledge of - the basic structure of the Swedish economy, - the localization of the Swedish industry both historically and present, - the trade flows between Sweden and other countries, - Sweden´s position in the EU and the world economy - the influx of foreign ideas and values, - basic knowledge about gender equality in Sweden.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

After completing the course the student should have knowledge of - the basic structure of the Swedish economy, - the localization of the Swedish industry both historically and present, - the trade flows between Sweden and other countries, - Sweden´s position in the EU and the world economy - the influx of foreign ideas and values, - basic knowledge about gender equality in Sweden.

Examination

Students are required to document and present results of their group work. They are also required to pass a written examination. Students who fail the scheduled examination have the right to re-sit the examination a couple of weeks later. The general system is U for fail, G for pass and VG for pass with distinction. Upon request students may receive the grades A-FX. A student who has failed two consecutive examinations has the right to get another examiner unless there are specific reasons against this (HF Ch.6 §11B). Students are not permitted to retake an exam they have already passed in order to attempt to raise their grade. ACADEMIC CREDIT TRANSFER Credit transfer is always examined individually.

Litteratur

 • Giltig från: 2012 vecka 31

  Placing human geography : Sweden through time and space
  Hermelin Brita, Jansson Ulf
  Stockholm : Svenska sällskapet för antropologi och geografi : 2010 : 350 s. :
  Obligatorisk

  Selected recent magazine and journal articles.

 • Giltig från: 2012 vecka 30

  Placing human geography : Sweden through time and space
  Hermelin Brita, Jansson Ulf
  Stockholm : Svenska sällskapet för antropologi och geografi : 2010 : 350 s. :
  Obligatorisk

  Selected recent magazine and journal articles.

 • Giltig från: 2009 vecka 3

  National atlas of Swedenh [Kartografiskt material].p The geography of Sweden
  Wastenson Leif, Helmfrid Staffan
  [Vällingby] : [SNA Publ. [Sveriges nationalatlas]] ;a Stockholm :b Almqvist & Wiksell International : 1996 : 176 s. :
  ISBN: 91-87760-39-8 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Selected recent magazine and journal articles.