Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska B, Litteraturvetenskaplig översiktskurs, 7,5 hp

Engelskt namn: English B, English Literature

Denna kursplan gäller: 2018-01-15 till 2021-07-25 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1EN075

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-12-11

Innehåll

Studium av engelskspråkig litteratur från renässansen till mitten av 1900-talet, med fokus på både närläsning av ett antal representativa verk och den historiska och idéhistoriska utvecklingen under denna period.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse

* uppvisa grundläggande kunskaper om engelskspråkig litteratur från renässansen till mitten av 1900-talet

Färdighet och förmåga

* uppvisa förmåga att analysera och diskutera ett antal representativa litterära verk med en nyanserad och fördjupad metod
* uppvisa utvecklad och fördjupad muntlig såväl som skriftlig språkfärdighet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

* uppvisa förmåga att söka, sammanställa, analysera och kritiskt tolka ett material samt dra slutsatser av analysen och diskutera/värdera dessa

Behörighetskrav

Univ: Minst 21 hp engelska i intervallet 1-30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Obligatoriska seminarier och redovisning av uppgifter.

Examination

Skriftliga redovisningar samt kontinuerlig muntlig redovisning vid obligatoriska seminarier.

Bedömning sker med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 1

  Litteratur

  Lexikon

  Collins COBUILD English language dictionary.
  London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
  ISBN: (Collins) : inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur

  Austen Jane
  Pride and Prejudice
  Valfri upplaga :
  Obligatorisk

  Behn Aphra
  Oronooko
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Cather Willa
  My Ántonia
  Dover Publications, 1995 eller senare :
  Obligatorisk

  Hawthorne Nathaniel
  The scarlet letter
  London : Collector's Library : 2003 : 303 s. :
  ISBN: 1-904633-12-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Shakespeare William
  Macbeth
  3. ed., new impr. : Harlow, Essex : Longman : 1965, pr. 1981 : xxx, 253 s. :
  ISBN: 0-582-52711-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Swift Jonathan
  Gulliver´s Travels IV
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Dickens Charles
  A Christmas Carol
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Dikter och kortare texter i kompendium som tillhandahålls av institutionen, samt nätbaserat material Obligatorisk

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Texts and events : cultural narratives of Britain and the United States
  Henry Alastair, Bergström Catharine Walker
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 456 s. :
  ISBN: 91-44-01030-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vetenskapliga artiklar, bokkapitel, o dyl tillkommer enligt lärarens anvisningar.

 • Giltig från: 2020 vecka 4

  Litteratur

  Lexikon

  Collins COBUILD English language dictionary.
  London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
  ISBN: (Collins) : inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur

  Austen Jane
  Pride and Prejudice
  Valfri upplaga :
  Obligatorisk

  Behn Aphra
  Oronooko
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Cather Willa
  My Ántonia
  Dover Publications, 1995 eller senare :
  Obligatorisk

  Hawthorne Nathaniel
  The scarlet letter
  London : Collector's Library : 2003 : 303 s. :
  ISBN: 1-904633-12-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Shakespeare William
  Macbeth
  3. ed., new impr. : Harlow, Essex : Longman : 1965, pr. 1981 : xxx, 253 s. :
  ISBN: 0-582-52711-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Swift Jonathan
  Gulliver´s Travels IV
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Dickens Charles
  A Christmas Carol
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Dikter och kortare texter i kompendium som tillhandahålls av institutionen, samt nätbaserat material Obligatorisk

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Texts and events : cultural narratives of Britain and the United States
  Henry Alastair, Bergström Catharine Walker
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 456 s. :
  ISBN: 91-44-01030-3
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2018 vecka 3

  Litteratur

  Lexikon

  Collins COBUILD English language dictionary.
  London : Collins : 1987 : xxiii, [1], 1703 s. :
  ISBN: (Collins) : inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Longman dictionary of contemporary English.
  5. ed. : Harlow : Pearson/Longman : 2009 : xiv, 2081 p. :
  ISBN: 1-4082-1533-0 (pbk. w/DVD)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Oxford advanced learner's dictionary of current English
  Hornby Albert Sydney, Turnbull Joanna
  8. ed. : Oxford [England] : Oxford University Press : 2010 : xii, 1796, [142] s. :
  ISBN: 978-0-19-479900-3 (pbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petti Vincent
  Norstedts stora engelsk-svenska ordbok =b Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxx, 1553 s. :
  ISBN: 91-7227-171-X (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Petti Vincent
  Norstedts stora svensk-engelska ordbok =b Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary
  3., [utök.] uppl. : Stockholm : Norstedts ordbok : 2000 : xxix, [1], 1241 s. :
  ISBN: 91-7227-143-4 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur

  Austen Jane
  Pride and Prejudice
  Valfri upplaga :
  Obligatorisk

  Behn Aphra
  Oronooko
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Cather Willa
  My Ántonia
  Dover Publications, 1995 eller senare :
  Obligatorisk

  Hawthorne Nathaniel
  The scarlet letter
  London : Collector's Library : 2003 : 303 s. :
  ISBN: 1-904633-12-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Shakespeare William
  Macbeth
  3. ed., new impr. : Harlow, Essex : Longman : 1965, pr. 1981 : xxx, 253 s. :
  ISBN: 0-582-52711-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Swift Jonathan
  Gulliver´s Travels IV
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Dickens Charles
  Dr Marigold
  Valfri tryckt eller elektronisk upplaga :
  Obligatorisk

  Dikter och kortare texter i kompendium som tillhandahålls av institutionen, samt nätbaserat material Obligatorisk

  Referens- och fördjupningslitteratur

  Texts and events : cultural narratives of Britain and the United States
  Henry Alastair, Bergström Catharine Walker
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 456 s. :
  ISBN: 91-44-01030-3
  Se bibliotekskatalogen Album