Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Digital kultur, 7,5 hp

Engelskt namn: Digital culture

Denna kursplan gäller: 2018-12-31 till 2019-10-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2BV009

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biblioteks- och informationsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2018-10-29

Behörighetskrav

Kandidatexamen med inriktning mot biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande samt EnA/5 och SvB/3 för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.