Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Destinationer och regional utveckling, 15 hp

Engelskt namn: Destinations and Regional Development

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 till 2014-09-07 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2KG099

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen A Framstående, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräcklig, FX Otillräcklig - kompl möjlig, F Otillräcklig

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2013-09-30

Reviderad av: Prefekten, 2013-09-30

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav 60 högskolepäng i kulturgeografi eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande den svenska gymnasieskolans Engelska A/5. I de fall undervisning sker på svenska krävs kunskaper i svenska motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 36

Moment 1

Övrig litteratur (ca 300 sidor) rekommenderas och väljs individuellt

Butler Richard W.
The tourism area life cyclen Vol. 1p Applications and modificationsc editor Richard W. Butler
Clevedonb Channel View,c 2006 : Channel View : 2006 : xviii, 385 s.b ill. :
ISBN: 1-84541-025-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Butler Richard W.
The tourism area life cyclen Vol. 2p Conceptual and theoretical issuesc edited by Richard W. Butler
Clevedonb Channel View,c 2006 : Channel View : 2006 : xix, 327 s.b ill. :
ISBN: 1-84541-028-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Moment 2

All literatur (cirka 500 sidor) är individuellt utvald.

Referenslitteratur

Jennings Gayle
Tourism research
Milton, Qld. : Wiley Australia : 2001 : xii, 452 s. :
ISBN: 0-471-34255-6 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Conducting research in human geography : theory, methodology and practice
Kitchin Rob, Tate Nicholas J.
Harlow : Prentice Hall : 2000 : xiii, 330 s., tab., diagr. :
ISBN: 0-582-29797-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Qualitative research in tourism : ontologies, epistemologies and methodologies
Phillimore Jenny, Goodson Lisa
New York : Routledge : 2004 : 333 s. :
ISBN: 0-415-28086-9 (alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Smith Stephen L. J.
Tourism analysis : a handbook
2. ed. : Harlow : Longman : 1995 : x, 326 s. :
ISBN: 0-582-25160-5 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Veal A. J.
Research methods for leisure and tourism : practical guide
2. [rev.] ed. : London : Pitman : 1997 : 320 s. :
ISBN: 0-273-62052-5 (pbk)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album